BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253166
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 27 marca 2014 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Ewa Kloska, pomoc administracyjna w Biurze Rady Miejskiej.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że burmistrz miasta i gminy Września na najbliższej sesji zgłosi się z wnioskiem do Rady Miejskiej o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał znajdujących się w pkt 4 podpunkcie l i ł.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3
a) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

b)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

c)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

d)
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy teren ten wpisuje się w teren objęty podstrefą czy ta strefa zostanie rozszerzona?

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że podstrefa poszerzy się o wielkość nieruchomości omówionej w uzasadnieniu.

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 5 radnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

e)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

f)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Radny Stefan Ogrodowicz poprosił, aby następnym razem zaznaczać na mapie nazwę jednostki, przy której przebiega droga, bo numery działek nic radnym nie mówią.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że droga ta znajduje się przy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, co zaznaczył podczas omawianego projektu.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy jeżeli droga ta zostanie przyznana do kategorii dróg gminnych nadal będzie zamykana brama wjazdowa?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że taka droga musi być ogólnodostępna dla wszystkich jej użytkowników.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

g)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

h)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

i)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

j)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy jest plan wybudowania ronda u zjazdu ulicy Słowackiego z ulicą Sikorskiego? Powiedział, że występuje tam duże natężenie ruchu szczególnie w godzinach rannych, kiedy mieszkańcy jadą do pracy.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że docelowo planowana jest budowa ronda u zbiegu ulicy Słowackiego, chodzi o tę część ulicy zamkniętej, która kiedyś łączyła się z krajową droga nr 92. Natomiast zjazd z ulicy Słowackiego będzie dostępny tylko dla dróg serwisowych.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jakie planowane są inwestycje w związku z tymi drogami? W jakim stanie te drogi są?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że te drogi już istnieją. Ta droga, o której mowa jest drogą asfaltową, poprzednie omawiane są drogami gruntowymi. Natomiast przy zaliczaniu dróg do kategorii dróg gminnych nie ma żadnego wymogu dotyczącego standardów dróg. Jest mowa wyłącznie o statucie danej drogi.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że pod wieloma uchwałami jest podpis starosty. Czy oznacza to, że Gmina Września przejmuje drogi powiatowe?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że każda uchwała, która dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wymaga wydania opinii zarządu, stąd ten podpis.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.
k)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

m)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jakie zainteresowanie jest dofinansowaniami? Czy mieszkańcy składają wnioski?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że w 2013 roku złożonych i zrealizowanych zostało 67 wniosków na terenie Gminy Września. Kwota wydana na ten cel wynosiła 3093 zł, z tego względu, że Powiat Wrzesiński dostał większe dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym roku kwota przeznaczona na dofinansowanie ze strony Gminy Września wynosi 10 000, 00 zł.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

n)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

o)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy zakup ambulansu będzie dokonany tylko na potrzeby szpitala czy również z przeznaczeniem do zadań ratownictwa medycznego?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że ambulans będzie wykorzystany zarówno na potrzeby szpitala, jak również z przeznaczeniem do zadań ratownictwa medycznego.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że koszt zakupu ambulansu wskazuje, że będzie to pojazd z patentami medycznymi, a nie w pełni wyposażona karetka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

p)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w związku z zapisem w projekcie możliwa jest budowa kanalizacji w Gutowie Wielkim w 2017 roku?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że nie. Inwestycja zapisana w projekcie dotyczy przebudowy sieci wodociągowych, które są własnością Agencji Nieruchomości Rolnej. Zadanie to zostało rozpisane na kilka lat, gdyż uzależnione jest to od przekazywanych gminie transz finansowych przez Agencja Nieruchomości Rolnej na potrzeby przebudowy tych sieci. W Gutowie Wielkim będzie robiona spinka łącząca wodociąg w Bierzglinie, a także podłączona stacja wodociągowa.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

r)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy te środki, które wpłyną do Gminy Września podniosą jej wskaźnik inwestycyjny?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że środki tylko przejdą przez budżet, będą zapisane po stronie dochodów, potem wydatków. Są to techniczny zapisy.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jakiś czas temu zgłaszał, że po zmianie organizacji ruchu, która powstała w Gutowie Wielkim nie ma namalowanych pasów na skrzyżowaniu przy znaku stop. Zapytał, czy zostało to zgłoszone do powiatu?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że sprawa została zgłoszona do powiatu. Według ustaleń sprawa ma zostać załatwiona w kwietniu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, w związku z pracami, które przeprowadza w Bierzglinku firma Inea, czy na zakończenie inwestycji gmina przeprowadzi odbiór robót?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że taki odbiór nastąpi, ale w obrębie dróg gminnych. Poprosił, żeby na bieżąco zgłaszać, jeżeli są jakieś usterki, aby gmina mogła zareagować jeszcze przed odbiorem.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił radnych na uroczystość katyńską dnia 6 kwietnia o godzinie 10.00.

Radna Mariola Kasierska poprosiła, aby na końcu ulicy Modrakowej od strony drogi nr 92 ustawić znak. Na tym skrzyżowaniu nie ma też żadnej nazwy, co utrudnia znalezienie tej ulicy.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że ten zjazd nie jest legalny. Prawidłowy wyjazd z tej ulicy jest na ulicę Podmiejską. Poza tym jest to pas drogi krajowej, dlatego zająć stanowisko w tej sprawie musi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.