BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294840
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
i
Komisji Edukacji
z 28 marca 2014 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), oraz 6 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że na najbliższej sesji zgłosi wniosek do Rady Miejskiej o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał znajdujących się w pkt 4 podpunkcie l i ł.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Pkt 3


Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno - Finansowej uczestniczyło 7 radnych.

a) Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

b)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak to wpłynie na liczbę mieszkańców w danym okręgu?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że na dzień dzisiejszy nowo powstałe ulice nie są zamieszkałe.

zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

c)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz w Obłaczkowie.

e)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na ternie gminy Września.

f)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

g)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

h)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

i)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.
Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

j)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

k)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.

m)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak w ostatnich latach wyglądało wykorzystanie dotacji?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że zwiększone zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W zeszłym roku zrealizowano 67 wniosków na terenie Gminy Września. Gmina w zeszłym roku udzieliła dofinansowania w kwocie 20 000, 00 zł, z czego wykorzystano 3903 zł, dlatego w tegorocznym projekcie proponuje się dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. W ciągu czterech ostatnich lat zutylizowano 347 ton azbestu.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

n)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących w umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

o)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy kwota dofinansowania 50 000,00 zł była narzucona?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to wola gminy i Radnych, którzy przegłosują projekt uchwały. Orientacyjny koszt takie ambulansu to około 300 000,00 zł.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

p)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.

r)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Radny Maciej Baranowski poprosił, aby w uchwale zmienić opisy, tak aby radnym łatwiej było odszukać zmiany.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że można by to było zrobić jako materiał roboczy, gdyż sama treść uchwały musi być zrobiona według określonych zasad.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że pewnego rodzaju dokumenty muszą być przygotowywane zgodnie z obowiązującym prawem, według jednego określonego wzoru dla wszystkich gmin.

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaki wkład środku Gminy Września będzie, jeżeli chodzi o dopisanie nowych inwestycji związanych z budową fabryki Volkswagena?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wkład Gminy Września wynosił będzie 0 zł. Wszystkie nowe inwestycje będą realizowane na podstawie porozumienia związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej, w której skład wchodzi wiele organizacji i instytucji. Te zadania, których Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna nie będzie mogła z pewnych względów wykonać, będzie je przekazywała Gminie Września pokrywając koszty robionych inwestycji.

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej uczestniczyło 6 radnych.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, gdzie powstanie rekreacyjna górka?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że górka znajduję się między WOSiR - em a Mleczarnią. Od kilku lat zwożona jest tam niepotrzebna ziemia, należy ten teren uporządkować.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czego dotyczy przeznaczenie tych 50 000,00 zł na WOK? Jest to związane z remontem budynku czy przeznaczone na bieżącą działalność?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są to środki przesunięte z imprez masowych organizowanych przez gminę. Zostały one przesunięte do WOK- u ze względu na fakt, że istnieje szansa na zwrot podatku VAT.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy darowizna, którą otrzymała Gmina Września wystarczy na inwestycje związane z uporządkowaniem cmentarza ewangelickiego?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że kosztorys opiewa na kwotę, która została na ten cel darowana. W skład zadań, jakie zostaną zrobione są: wyrównanie terenu, odchwaszczenie, postawienie głazu z tablicą stanowiącą monument, a także obsianie całego obszaru.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jak wygląda wykonanie zadania dotyczącego Interaktywnej Wrześni? Jak wygląda podział środków i na co są one przeznaczone?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zadanie wykonywane jest etapowo, ogólnie polega na wybudowaniu sieci światłowodowej wraz ze wszystkimi urządzeniami, wykonaniem robót i rozliczeniem inwestycji

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Pkt 4
Radny Maciej Baranowski zapytał, jak wygląda sytuacja odzyskania przez Gminę Września 36 ha?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wszystko wskazuje na to, że Gmina Września nie zostanie właścicielem tych gruntów.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej

/-/Ryszard Szwajca


Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.