BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253202
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Publicznie dostępne wykazy danych
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)

O G Ł O S Z E N I E  

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(etap 1)

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 w związku z art.54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXI/270/2013 z dnia 16.05.2013 roku Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystapienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września

 zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)

 

w dniach od 07.04.2014 r. do 28.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, pok. Nr 22, w godzinach urzędowania.

Przedmiotem projektu zmiany studium jest wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo, Grzymysławice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 23.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, w sali sesyjnej (I piętro), o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Września z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Urzędu Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.