BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268506
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XLIX/324/2001

Uchwała Nr XLIX/324/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2001 r.

zmieniająca  Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r. ,Nr 35, poz.230 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1.      W załączniku do uchwały nr XXXV/250/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia                 29 stycznia 2001r. zmienionej uchwałą nr XLII/294/2001 Rady Miejskiej we Wrześni         z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w „Preliminarzu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych na 2001r.”, wprowadza się następującą zmianę: kwotę wydatków ogółem „464.972,00zł” zastępuje się kwotą „555.189,00zł”

2.      Załącznikiem do uchwały jest „Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wieściach z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
Zenon Cichy
/-/

UZASADNIENIE:

Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2001 zostaje zwiększony o środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie wykorzystanych w roku  budżetowym 2000.

                                                                         Projektodawca:

                                                                   Zarząd Miasta i Gminy

                                                                                 Września

                                                                                         /-/


Załącznik do Uchwały nr XLIX/324/2001

                                                                                                                                             Rady Miejskiej we Wrześni

                                                                                                                                           z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

Preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

                                                                                                                                                                                       Plan początkowy                      Plan po zmianie

I

1.     Wynagrodzenie osób zatrudnionych w:

·       Biurze Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - ul. Gnieźnieńska 23 b

- etat merytoryczny - 1 osoba,

 35.000 zł

35.000 zł

·       Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy         w  Rodzinie - ul. Gnieźnieńska 23 b

- psycholog - 1 x tygodniowo x 4 godz. x 30  zł x 51 tygodni

   6.120 zł

   6.120 zł

- psycholog – 1 x tygodniowo x 2 godz. x 30 zł x 51 tygodni

   3.060 zł

   3.060 zł

- prawnik - 1 x tygodniowo x 3 godz. x 20 zł x 51 tygodni

   3.060 zł

   3.060 zł

- pedagog 1 x tygodniowo x 4 godz. x 20 zł x 51 tygodni

   4.080 zł

   4.080 zł

·       Świetlicy Socjoterapeutycznej – ul. Gnieźnieńska 23 b

5 pedagogów – terapeutów x 3 godz. x 20 zł x 51 tygodni

 15.300 zł

 15.300 zł

·         Dożywianie:

75 dzieci x 9,50 zł miesięcznie x 12 miesięcy

   8.550 zł

   8.550 zł

·         Art. papiernicze, środki czystości, art.chemiczne

75 dzieci x 25 zł rocznie

   1.875 zł

   1.875 zł

·       Świetlicy Opiekuńczej - ul. Gnieźnieńskiej 23 b

- pedagog - 5 x tygodniowo x 4 godz. x 15 zł x 51 tygodni

 15.300 zł 

 15.300 zł 

- pedagog  - 2 dni tygodniowo (sobota, niedziela) x 2 godz. x 15 zł x 49 tygodni

   2.940 zł

   2.940 zł

·         Dożywianie:

      90 dzieci x 9,50 zł miesięcznie x 12 miesięcy

 10.260 zł

 10.260 zł

·         Zakup środków do realizacji zajęć świetlicowych

      90 dzieci x 25 zł rocznie

&nb

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.