BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286055
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XLVIII/320/2001

Uchwała Nr XLVIII/320/2001

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 17.12.2001r.

w sprawie : wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do 

                    wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września,

                    które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

            Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 1996 r  Nr 13 poz. 74 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Potwierdza się celowość realizacji i efektywności projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych zgłoszonych przez wnioskodawców ujętych w „ Planie wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 rok ” i opiniuje się pozytywnie przedmiotowe wnioski o dofinansowanie zadania z FOGR - u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/


U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

W związku z regulaminem dofinansowania robót rekultywacyjnych przesłanym przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  wszystkie zgłoszone wnioski wg załączonego planu winny uzyskać opinię właściwej rady gminy potwierdzającą celowość realizacji zadania i efektywność projektowanych przedsięwzięć.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projektodawca:

Zarząd

Miasta i Gminy Września

/-/


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/320/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17.12.2001r.

                                                                          Plan wydatków

                                                         Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

                                                                              na 2002 r.

                                                                      Gmina Września

L.p.

Położenie

obiektu

Użytkownik gruntu

Rodzaj robót

Zakres

Wartość

        Wieś

        Nr działki

ha  -  km

robót

1

Chocicza Mała

19, 55, 52, 35/3, 35/4

PP-H CENOS Sp. z o.o.

 Wyrównanie terenu, polepszenie struktury i

8,1950 ha

38 000,00 zł

ul. Gen. Sikorskiego 22

użyźnienie gruntów

Białężyce

3/1,4, 7/1, 7/3, 8/1,

PP-H CENOS Sp. z o.o.

 Wyrównanie terenu, polepszenie struktury i

2

8/3, ,11, 12, 13, 14,

ul. Gen. Sikorskiego 22

użyźnienie gruntów

15,5651 ha

71 300,00 zł

29/2, 38/2, 49, 52/7

3

Białężyce

52

PP-H CENOS Sp. z o.o.

Budowa zbiornika małej retencji

0.5 ha

7 000,00 zł

ul. Gen. Sikorskiego 22

4

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.