BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268301
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XLVII/317/01

Uchwała nr XLVII/317/01

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 22 listopada 2001r.

zmieniająca  uchwałę  nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Na  podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

§1, ustęp 1 uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia  15 stycznia  1993r. w sprawie podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą  nr XLV/278/93 z dnia
3 grudnia 1993r., uchwałą  nr VII/44/94 z dnia 16 grudnia 1994r., uchwałą nr XIX/126/95
z dnia 29 grudnia 1995r., uchwałą nr XXX/210/96 z dnia 20 grudnia 1996r., uchwałą nr XL/284/97 z dnia 19 grudnia 1997r.., uchwałą nr III/28/98 z dnia 18 grudnia 1998r., uchwałą nr XVIII/131/99 z dnia 20 grudnia 1999r. oraz uchwałą nr XXXIII/232/00 z dnia 19 grudnia 2000r., otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

     1) od budynków mieszkalnych lub ich części -        0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     2) od budynków  lub ich części związanych z prowadzoną

          działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna

          oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na

          prowadzenie działalności gospodarczej -       13,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

         działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

         materiałem siewnym -                                                               7,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     4) od pozostałych budynków lub ich części -          3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

     5) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 2% ich wartości ustalonej według zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

     6) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów
i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków -   1% ich wartości ustalonej według zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

     7) od  gruntów:

         a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność

                  rolnicza lub leśna, z wyjątkiem  związanych z budynkami mieszkalnymi -

                                                                                                                               0,60 zł  od 1 m2 powierzchni,

         b) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład

             gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku

             rolnym  wykorzystywanych na cele rolnicze -          0,04 zł od 1 m2 powierzchni,

         c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

             lub elektrowni wodnych                                           3,28 zł od 1 ha powierzchni,

         d) pozostałych                                                                                      0,09 zł od 1 m2  powierzchni.".


- 2 -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie "Wieści z Ratusza".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

                                                     


Uzasadnienie do uchwały nr XLVII/317/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001r. zmieniającej  uchwałę  nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Maksymalne stawki ustawowe w podatku od nieruchomości na rok 2002 zwiększone zostały o rzeczywisty wskaźnik inflacji z 3-ch pierwszych kwartałów roku 2001, tj. o 6,1%. Przyjęte w projekcie uchwały stawki zostały zwiększone również w zbliżonej skali. Zarząd Miasta i Gminy proponuje przyjęcie nieco mniejszego wzrostu stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna. Stawka ta wzrośnie o 5,5%.

Poziom stawek podatku został przyjęty tak, aby z jednej strony zapewnił niezbędne dochody do budżetu Miasta i Gminy, a z drugiej strony nie pociągał za sobą nadmiernych obciążeń dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.

                                                                                                                             Projektodawca:

                                                                                                                                    Zarząd

                                                                                                                   Miasta i Gminy Września

                                                                                                                                         /-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.