BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463270
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

Komisji Edukacji

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

oraz

Komisji Rozwoju Wsi

z 10 lutego 2014 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 6 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 4),

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemiany”;

Ewa Konarzewska – Michalak, dziennikarz Września nasze miasto.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

 

Pkt 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r.

 

Na salę obrad wszedł radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 5 członków.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że oznaczenia wprowadzane na mapie nie zgadzają się z załącznikiem tabelarycznym, brakuje oznaczenia kilku działek, które ujęte są w spisie, a nie ma ich na mapie.

 

Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że numery z załącznika mapowego nie są adekwatne z tymi umieszczonym w tabeli.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w obrębie tego terenu są również działki osób prywatnych i czy wyraziły one zgodę na włączenie do strefy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że takie działki są ujęte, a właściciele wyrazili zgodę na włączenie ich do strefy, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia dalszych działań.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013r.

 

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, dlaczego w strefie znajduje się teren o większej powierzchni, natomiast w projekcie uchwały dotyczącej Aktywności Gospodarczej teren ten jest mniejszy?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że ze strefy Aktywności Gospodarczej wyłączony został Park z zespołem dworkowym, ze względu na jego zabytkowość.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na załączniku mapowym teren ten jest wydzielony i można zobaczyć, w którym miejscu dokładnie się znajduje.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

c)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

d)

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jakie konkretne zmiany wprowadzone zostały do programu opieki nad zwierzętami?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że merytorycznie plan się nie zmienił, jedyną zmianą, która zaszła jest podległość, kiedyś opieką na zwierzętami zajmowała się Straż Miejska, teraz obowiązki te przejął referat komunalny.

 

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, jak wygląda opieka weterynaryjna? Czy pracuje w schronisku weterynarz na etacie?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że z zapytania ofertowego wyłoniono do opieki nad zwierzętami gabinet weterynaryjny panów Nowakowskiego i Gołębiowskiego.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jak wygląda kwestia kontaktu z lekarzem lub ze schroniskiem w razie jakiegokolwiek wypadku?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że można zgłaszać się bezpośrednio do schroniska lub dzwonić do Straży Miejskiej, która sprawę przekaże do schroniska.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r.

 

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na sesji Rady Miejskiej wycofa projekt uchwały w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni, gdyż nie zostały zakończone wszystkie procedury, dlatego głosowanie i opiniowanie tego projektu jest bezzasadne.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że ma do tego projektu kilka uwag, które można by było poprawić do następnej sesji.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że najlepszym wyjściem będzie spotkanie z sekretarzem Gminy Września i omówienie z nim uwag do projektu.

 

Pkt 4

Radny Maciej Baranowski podziękował referatowi inwestycyjnemu za szybką interwencję dotyczącą naprawy wyrwy z pozbruku w rejonie ulicy Witkowskiej.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zaapelował, aby radni zgłaszali różne usterki drogowe i inne, dotyczące Gminy, pomoże to w szybkiej interwencji.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że przy zalewie wrzesińskim schody są w stanie rozbiórki, brakuje kostek pozbruku.

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że sprawa ta już została zgłoszona i stopnie zostaną naprawione.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak wygląda sprawa przetargu na dzierżawę nieruchomości w budynku przy ulicy Chopina?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odbyły się dwa przetargi. Jeden na całość budynku, drugi na dowolny lokal. Okazały się one bezskuteczne. Dzisiaj odbyły się negocjacje z potencjalnym najemcą, które zakończyły się powodzeniem. Firma budowlana jest zainteresowana wynajmem całego piętra. Pozostało jeszcze znaleźć najemcę na parter.

 

Radna Bożena Nowacka poprosiła radnych, aby wyrazili swoje stanowisko dotyczące pytań zadanych przez jednego z mieszkańców dotyczących głównie upubliczniania nagrań z prac rady, inicjatyw obywatelskich, a także udzielania głosu na sesjach Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że istnieje statut według, którego radni działają, poza tym kończy się kadencja i nie ma w tej chwili potrzeby zmiany statutu.

 

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że ona jako przewodnicząca Rady Miejskiej musi wyrazić stanowisko w tej kwestii, jednak nie może odpowiadać za wszystkich radnych, dlatego poprosiła o zajęcie stanowiska. Powiedziała, że nie wszystko czym zajmuje się Rada Miejska znajduje się w statucie, są też ustawy regulujące prace radnych wyższego stopnia, a statut nie może być sprzeczny chociażby w kwestii jawności.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest zdania, aby sprawy zmiany statutu przesunąć do momentu wyborów nowej Rady Miejskiej.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że Rada Miejska nigdy nie ograniczała zabierania głosu na sesjach przez mieszkańców. Zaproponował, aby skupić się na merytorycznej pracy rady wybranej w demokratycznych wyborach. Poza tym są jeszcze dyżury radnych, na które mogą przyjść mieszkańcy. Powiedział, że ostatnio na dyżurze była u niego pani Tomczak w sprawie dojazdu do jej posesji od strony Fabrycznej. Zapytał, jak ta sprawa wygląda?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego tzw. Centrum II. Ze względu na te uwarunkowania dojazd do tej posesji od strony Fabrycznej jest niemożliwy, gdyż plan tego nie przewiduje. Droga dojazdowa do posesji została wyznaczona od ulicy Szkolnej. Według planu w miejscu potencjalnego dojazdu ma powstać budynek usługowo – mieszkaniowy łącznie z parkingiem. Dojazd miałby się odbywać poprzez pieszo – jezdnię.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że rozumie, że tam jest plan, ale na tym terenie nic się nie dzieje. Jest zaniedbany, na drodze są dziury, które można by było chociażby wyrównać.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odnosi się do nieruchomości, której współwłaścicielem jest pani Tomczak. Na terenie tej nieruchomości miejscowy plan przewiduje powstanie budynku, nie przewiduje parkingu i ogrodzenia. Dojazd jest wydzielony od ulicy Szkolnej i został on zrealizowany.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że nie można ulegać każdej sugestii, która zostanie zgłoszona radnym czy w Biurze Rady. Radni są dostępni na dyżurach.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Zadane pytania są merytoryczne i wynikają z ustaw, a radni powinni się nad tym zastanowić. Na przykład kwestia udzielania głosu. W obecnym statucie każdorazowa zgoda na zabranie głosu przez osobę z publiczności wymaga zezwolenia przewodniczącego rady. Można się upierać, że ten zapis nie jest dostatecznie precyzyjny, bo nie ma na przykład obowiązku zgłoszenia pytania przed rozpoczęciem obrad. Kolejna kwestia dotyczy inicjatywy obywatelskiej również może się pojawić.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że według radców prawnych urzędu nagrania z komisji i sesji służą do stworzenia protokołu. Sesje są publiczne i można je nagrywać, natomiast ten co nagrywa, a następnie emituje to nagranie bierze odpowiedzialność na siebie. Należy rozgraniczyć protokół z sesji od nagrania, ponieważ protokół z sesji nie będzie równoznaczny z nagraniem. Dziś protokoły są pewnego rodzaju streszczeniem, poza tym protokół z sesji nie jest udostępniany od razu po napisaniu, tylko po kolejnej sesji Rady Miejskiej, bo między sesjami można wnosić uwagi do protokołu. Przy dzisiejszym zapisie nagrywanie służy wyłącznie ułatwieniu pracy Biura Rady dla celów stworzenia protokołu, tak interpretuje to radca prawny urzędu. Co do drugiej kwestii, aby doprecyzować zabieranie głosu na sesji należy to zrobić poprzez zmianę statutu. Co do inicjatywy obywatelskiej, nie jest ona w pełni sprecyzowana, gdyż projekt tej ustawy cały czas znajduje się w sejmie. Powiedział, że żadna instytucja nie zaakceptowała tego projektu, gdyż jest to bardzo niebezpieczne dla samorządów, dlatego, że grupa obywateli wnosząca jakiś projekt uchwały nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności, natomiast radni, którzy będą przegłosowywać ten projekt tak. Nie może być tak, że kto inny wnosi projekty uchwał, a kto inny odpowiada za ich realizację.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.