BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463570
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XXVIII/2014

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 24 stycznia 2014 r.

w sali sesyjnej

Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

 

XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 594 z późn. zm.).

 

 

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 8.30 otworzyła sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik 2).

 

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3).

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014. Dodała, że projekt uchwały nie został ujęty w porządku obrad, ponieważ sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek burmistrza. Radni otrzymali ww projekt.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że za zgodą wnioskodawcy, o którą poprosiła, prosi o wprowadzenie do porządku obrad i wpisanie:

- w pkt. 2 b projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. (załącznik nr 4) oraz w Pkt 3 Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2013 i w Pkt 4 Plany pracy komisji Rady Miejskiej we Wrześni na rok 2014.

 

Przypomniała, że przegłosowanie zmiany porządku obrad wymaga bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, czyli 11 radnych.

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyraził zgodę na wprowadzenie ww projektu uchwały.

 

 

Rada Miejska w obecności 21 radnych jednogłośnie, pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

 

Pkt. 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapytała, czy Rada Miejska wyraża zgodę, by Pan Ryszard Czwajda zabrał głos?

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Robertowi Czwajdzie.

 

 

Pan Robert Czwajda powiedział, że skoro miasto traci pewien potencjalny dochód, bo inwestycja z zewnątrz będzie wiązała się z pewnymi kosztami dla miasta, chciałby zapytać, czy nie będzie zagrożenia, że zabraknie pieniędzy na potrzebne inwestycje, ponieważ mieszkańcy nie znają szczegółów inwestycji, a infrastruktura kosztuje?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili wpływy z podatku z gruntu w Białężycach są w wysokości 10 tys zł rocznie. Natomiast w przypadku gdyby przedsiębiorca spełnił kryteria, wybudował fabrykę, w której znajdzie miejsce pracy 2 tys osób, do tego jeśli oczywiście powierzchnia tej inwestycji byłaby taka, jak w zapowiedziach to myśli, że z tytułu podatku zamiast 10 tys zł Gmina miałaby wpływy rzędu, jak próbowano oszacować około 3 mln zł rocznie z podatku od nieruchomości. Ponadto Gmina uzyskałaby także wpływy 37% z podatku, który płacą pracownicy, którzy pracują i mieszkają na terenie Gminy Września, a zatrudnieni zostaliby w tej firmie. Poza tym znając rodzaj inwestycji i sposób w jaki inwestycja generuje kolejne miejsca pracy i kolejne przedsiębiorstwa, które obsługują taką firmę, a które nie sądzi żeby spełniły kryterium 2 tys miejsc pracy, to wszystkie te pozostałe przedsiębiorstwa, które zakłada, że powstaną do obsługi tej firmy także będą płaciły podatek. Na tym etapie nie jest znana ani wysokość kosztów, ani zakres prac ale koszty infrastruktury oczywiście będą. Dodał, że jak powstawała fabryka Gestamp, w której Pan Robert Czwajda pracuje to Gmina również musiała ponieść koszty uzbrojenia miejsca, czyli zbudować kanalizację, doprowadzić gaz, czy energię elektryczną, itd. Tak jest przy powstawaniu każdej firmy. Obowiązkiem tych, którzy w danym zakresie za coś odpowiadają jest zabezpieczenie, np. mediów, kanalizacji, itd. Powiedział, że można tego nie robić ale wtedy przyjdzie Pan na sesję i będzie pan mówił, że we Wrześni nie ma gdzie pracować. Nie da się pogodzić jednego z drugim. Inwestycja wymaga również kosztów nikt tego nie ukrywa.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że chciałaby dodać, że Stargard Szczeciński, który w jakiś sposób rywalizuje z Gminą Września podjął uchwałę, która w 100% zwalnia z podatku, także myśli, że wszystkie samorządy szacują wielkość poniesionych początkowo strat, a później uzyskanych wielokrotności mając nadzieję, że jeśli dojdzie do inwestycji odzyska także wcześniej zaproponowane na zachętę ulgi.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy pana Roberta Czwajdę satysfakcjonuje odpowiedź? Dodał, że jeżeli inwestor wybierze Wrześnię to będzie to wydarzenie dziejowe. Nie można patrzeć tylko w ten sposób, że ktoś dostaje ulgę. Prowadzący działalność usługową, produkcyjną na terenie Gminy w jakikolwiek sposób związaną z obsługą jak np. wodociągi, energetyka, itd., wszystkie firmy pracujące na terenie Gminy w zasadzie dzięki takiemu strategicznemu partnerowi i inwestorowi spowodują, że Gmina tylko na tym zarobi. To, że firma będzie zwolniona z jakiejś części opłat jest jednym z argumentów przetargowych, żeby pozyskać inwestora.

 

Pan Robert Czwajda powiedział, że został źle zrozumiany. Bardzo się cieszy z tego przedsięwzięcia tylko martwi go, że na razie Miasto dzieli skórę na niedźwiedziu. Bo jeszcze sporo brakuje. Jak pojawi się przedsiębiorca to Gmina będzie musiała pomyśleć o komunikacji miejskiej, która jest kosztem i o wielu innych rzeczach. Pytanie jest, czy też nie powinno się już o tym myśleć? Mówiąc stricte księgowo jest bilans zysków, ale trzeba też pomyśleć o bilansie strat.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka powiedziała, że Rada stwarza tylko warunki w granicach prawa i jakby z pomocą tego prawa, żeby być konkurencyjnym i na pewno nie ze stratą. Jest to właściwie tworzenie potencjału i nie wie, czy pojawi się jeszcze przedsiębiorca, który będzie w stanie spełnić to podstawowe kryterium, czyli zatrudnienie minimum 2 tys osób. W tej chwili tworzony jest potencjał, natomiast jak kwestie się potoczą i czym się wtedy trzeba będzie zająć i jakie kwestie rozstrzygać to na pewno będzie przedmiotem obrad Rady, która będzie słuchać i zastanawiać się, co zrobić dalej z problemami i ewentualnymi z profitami.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/335/2014 w sprawie: wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września” (załącznik nr 5).

 

 

b)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Bolesław Święciochowski omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XXVIII/346/2014 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.(załącznik nr 6).

 

 

Pkt. 3

 

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013 (załącznik nr 7).

 

Na salę obrad wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno- Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013 (załącznik nr 8).

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013 (załącznik nr 9).

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013 (załącznik nr 10).

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013 (załącznik nr 11).

 

 

Pkt. 4

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił plan pracy komisji na rok 2014 (załącznik nr 12).

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił plan pracy komisji na rok 2014 (załącznik nr 13).

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy komisji na rok 2014 (załącznik nr 14).

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił plan pracy komisji na rok 2014 (załącznik nr 15).

 

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka o godz. 9.30 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowaka

 

 

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.