BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13471969
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2014
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
17236_grafika
Uchwała nr II/25/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II/25/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.
17285_grafika
Uchwała Nr III/32/2014
Uchwała Nr III/32/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.....
17178_grafika
Uchwała NR I/19/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała NR I/19/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej. .
17252_grafika
Uchwała nr II/31/2014
.
17251_grafika
Uchwała nr II/30/2014
.
17250_grafika
Uchwała nr II/29/2014
.
17249_grafika
Uchwała nr II/28/2014
.
17238_grafika
Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr II/27/2014 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
17237_grafika
Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
Uchwała Nr II/26/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. .
17235_grafika
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. .
17233_grafika
Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II/23/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Września na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego. .
17232_grafika
Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II/22/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 18 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sobiesiernie.
17175_grafika
UCHWAŁA NR I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA NR I/16/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.
17179_grafika
Uchwała Nr I/20/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/20/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w 2015 roku .
17177_grafika
UCHWAŁA NR I/18/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA NR I/18/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. .
17176_grafika
UCHWAŁA NR I/17/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA NR I/17/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71. .
17174_grafika
Uchwała NR I/15/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała NR I/15/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na terenie Gminy Września. .
17172_grafika
Uchwała Nr I/14/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/14/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni. .
17171_grafika
Uchwała Nr I/13/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/13/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni .
17170_grafika
Uchwała Nr I/12/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/12/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno - Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni .
17169_grafika
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. .
17168_grafika
Uchwała Nr I/10/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/10/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni .
17167_grafika
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Piotra Matuszewskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni. .
17166_grafika
Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Bogdana Nowaka na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. .
17165_grafika
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Ryszarda Szwajcy na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni. .
17164_grafika
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Radosława Garbarka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. .
17163_grafika
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni..
17162_grafika
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Grzegorza Dobrosielskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. .
17161_grafika
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Bolesława Święciochowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. .
17160_grafika
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. .
17159_grafika
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
16916_grafika
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
.
16915_grafika
Uchwała Nr XXXIV/437/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
.
16907_grafika
Uchwała NR XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ulicy Długiej..
16906_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim..
16905_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/439/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/439/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. .
16904_grafika
Uchwała Nr XXXIV/436/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXIV/436/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015r..
16903_grafika
Uchwała Nr XXXIV/435/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXIV/435/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2015r. .
16902_grafika
Uchwała Nr XXXIV/434/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXIV/434/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w 2014r. .
16901_grafika
Uchwała Nr XXXIV/433/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014r.
Uchwała Nr XXXIV/433/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014r. w sprawie wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej..
16900_grafika
Uchwała Nr XXXIV/432/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXIV/432/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2015r. na realizację zadania pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie". .
16899_grafika
Uchwała NR XXXIV/431/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/431/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września. .
16898_grafika
Uchwała NR XXXIV/430/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/430/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
16897_grafika
Uchwała NR XXXIV/429/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/429/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września. .
16896_grafika
Uchwała NR XXXIV/428/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/428/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
16895_grafika
Uchwała NR XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września..
16894_grafika
Uchwała NR XXXIV/426/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/426/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
16893_grafika
Uchwała NR XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
16892_grafika
Uchwała NR XXXIV/424/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/424/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Białężyce. .
16891_grafika
Uchwała NR XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała NR XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych..
16890_grafika
Uchwały Nr XXXIV/422/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwały Nr XXXIV/422/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie : wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bardo.
16889_grafika
Uchwała nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
Uchwała nr XXXIV/421/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania .
16888_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Września..
16887_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. .
16886_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/418/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/418/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września..
16885_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/417/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/417/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni i nadanie mu statutu. .
16883_grafika
Uchwała Nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała Nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego..
16882_grafika
Uchwała nr XXXIV/414/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/414/2014Rady Miejskiej we Wrześniz 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity....
16881_grafika
Uchwała nr XXXIV/413/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/413/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.
16880_grafika
Uchwała nr XXXIV/412/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/412/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Sokołowie przy ul. Sportowej 3 .
16879_grafika
Uchwała nr XXXIV/411/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/411/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.
16878_grafika
Uchwała nr XXXIV/410/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/410/2014Rady Miejskiej we Wrześniz 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia....
16877_grafika
Uchwała nr XXXIV/409/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r.
Uchwała nr XXXIV/409/2014Rady Miejskiej we Wrześni z 16 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 4.
16876_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/408/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/408/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15..
16875_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/407/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/407/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r..
16874_grafika
Uchwała Nr XXXIV/406/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r.
Uchwała Nr XXXIV/406/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2014 r..
16873_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września..
16872_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września.
16647_grafika
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
Uchwała Nr XXXIII/401/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594....
16646_grafika
Uchwała Nr XXXIII/400/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.
Uchwała Nr XXXIII/400/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020. Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst....
16645_grafika
Uchwała Nr XXXIII/399/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Uchwała Nr XXXIII/399/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
16644_grafika
Uchwała Nr XXXIII/398/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego
Uchwała Nr XXXIII/398/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku....
16637_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/383/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/383/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok..
16636_grafika
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/403/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice .
16635_grafika
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/402/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września - Jarocin..
16634_grafika
Uchwała Nr XXXIII/397/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/397/2014RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu..
16633_grafika
Uchwała Nr XXXIII/396/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/396/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem....
16632_grafika
Uchwała Nr XXXIII/395/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 10 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/395/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwaw zakresie dożywiania" na lata 2014....
16631_grafika
Uchwała Nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków....
16630_grafika
Uchwała Nr XXXIII/393/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIII/393/2014RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września"....
16629_grafika
Uchwała Nr XXXIII/392/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/392/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom powstałym w Bierzglinku. .
16628_grafika
Uchwała Nr XXXIII/391/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIII/391/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną. .
16627_grafika
Uchwała Nr XXXIII/390/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIII/390/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo. .
16626_grafika
Uchwała Nr XXXIII/389/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXIII/389/2014Rady Miejskiej we Wrześn iz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni. .
16625_grafika
Uchwała Nr XXXIII/388/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała nr XXXIII/388/2014Rady Miejskiej we Wrześni z 10 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gozdowie. .
16624_grafika
Uchwała Nr XXXIII/387/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała nr XXXIII/387/2014Rady Miejskiej we Wrześni z 10 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kawęczynie. .
16623_grafika
Uchwała Nr XXXIII/386/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała nr XXXIII/386/2014Rady Miejskiej we Wrześni z 10 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 29..
16622_grafika
Uchwała Nr XXXIII/385/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
Uchwała nr XXXIII/385/2014Rady Miejskiej we Wrześniz 10 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 27B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie..
16621_grafika
Uchwała Nr XXXIII/384/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/384/2014RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. .
16589_grafika
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część A, pomiędzy Obłaczkowem i Chociczą Małą .
16585_grafika
Uchwała Nr XXXII/381/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/381/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września..
16581_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/376/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXII/376/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 22 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. .
16579_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/375/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXII/375/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września za lata 2010 - 2013".
16577_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/374/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXII/374/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września..
16575_grafika
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. .
16569_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/372/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXII/372/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni i nadania statutu. .
16570_grafika
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
Uchwała Nr XXXII/380/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z....
16567_grafika
Uchwała Nr XXXII/379/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.
Uchwała Nr XXXII/379/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020. Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst....
16568_grafika
Uchwały Nr XXXII/371/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwały Nr XXXII/371/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września..
16565_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/369/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXII/369/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie : nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulic Kosynierów i Mariana Turwida .
16566_grafika
Uchwały Nr XXXII/370/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwały Nr XXXII/370/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ulicy Jesionowej, na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
16563_grafika
Uchwała Nr XXXII/378/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni or
Uchwała Nr XXXII/378/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z....
16562_grafika
Uchwała Nr XXXII/377/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Uchwała Nr XXXII/377/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/313/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
16404_grafika
Uchwała Nr XXXI/365/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/365/2014Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .
16403_grafika
Uchwała Nr XXXI/364/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała nr XXXI/364/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
16402_grafika
Uchwała Nr XXXI/363/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwały Nr XXXI/363/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września.
16401_grafika
Uchwała Nr XXXI/362/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/362/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
16400_grafika
Uchwała Nr XXXI/361/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/361/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września..
16399_grafika
Uchwała Nr XXXI/360/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwały Nr XXXI/360/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.
16398_grafika
Uchwała Nr XXXI/359/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/359/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września..
16397_grafika
Uchwała Nr XXXI/358/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/358/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
16396_grafika
Uchwała Nr XXXI/357/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/357/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Września. .
16395_grafika
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała nr XXXI/356/2014Rady Miejskiej we Wrześniz 31 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach oraz Obłaczkowie.
16394_grafika
Uchwała Nr XXXI/355/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/355/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia....
16393_grafika
Uchwała Nr XXXI/354/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/354/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych....
16392_grafika
Uchwała Nr XXXI/353/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/353/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego..
16389_grafika
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
.
16388_grafika
Uchwała Nr XXXI/367/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020.
.
16387_grafika
Uchwała Nr XXXI/366/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego
Uchwała Nr XXXI/366/2014Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z....
16304_grafika
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
.
16298_grafika
Uchwała Nr XXX/352/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 r.
Uchwała nr XXX/352/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 21 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego..
16288_grafika
Uchwała Nr XXIX/350/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXIX/350/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki..
16287_grafika
Uchwała Nr XXIX/349/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r.
UCHWAŁA NR XXIX/349/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2014 r. .
16286_grafika
Uchwała Nr XXIX/348/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r.
Uchwała Nr XXIX/348/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. .
16285_grafika
Uchwała Nr XXIX/347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r.
UCHWAŁA NR XXIX/347/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej .
16284_grafika
Uchwała Nr XXIX/346/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014 r.
Uchwała nr XXIX/346/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r. .
16234_grafika
Uchwała Nr XXVIII/346/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r.
Uchwała Nr XXVIII/346/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r. .
16233_grafika
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września". .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.