BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253425
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Kinga Rucińska, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy mieszkańcy zgłaszali sprzeciw odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie z obawy o hałas?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że mieszkańcy prognozują, że tego typu działalność będzie dla nich uciążliwa.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jest zaskoczony protestem mieszkańców, ponieważ w różnych miastach są stadiony żużlowe i hałas ten nie jest zapewne bardziej uciążliwy niż ten motokrosowy. Teren był wysypiskiem śmieci, dlatego jedynie ta forma rekreacji i użytkowania byłaby zasadna. Ponadto wcześniej na tym terenie było lądowisko dla motolotni, które przeniesiono ale gdyby było nadal, to hałas byłby także duży, dlatego w tym przypadku sprzeciw jest nieuzasadniony.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.


b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin.


c)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi udział brało 7 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy dokonano analizy, jaka jest wartość tych działek i jakie zainteresowanie jest ich zakupem? Jak się kształtują ceny za m²?


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili ceny działek są niższe, nie jest to „górka" cenowa. Dodał, że zainteresowanie jest mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, ale Gmina musi realizować jakąś sprzedaż.

Radna Mariola Kasierska odnośnie zabudowy wielorodzinnej zapytała, czy są jakieś wytyczne odnośnie wysokości kondygnacji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak. Wynikają z ustaleń miejscowego planu. Dodał, że pracownik wydziału przygotuje informację i w trakcie posiedzenia odpowie na pytanie radnej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że Komisje przegłosują projekt uchwały po udzieleniu odpowiedzi na pytanie radnej.


e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że nie ma się nad czym zastanawiać tylko głosować za przyjęciem projektu uchwały i trzymać kciuki, by inwestor podjął decyzję.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.


f)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

Radna Mariola Kasierska odnośnie wydzielonych kont osobnych dla każdej jednostki szkoły, zapytała, jak będą rozdzielane pieniądze? Czy według potrzeb? Czy proporcjonalnie do wpływów danej szkoły? Jak będzie się to odbywać?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział że każda szkoła i przedszkole mają tzw. wydzielone rachunki i na te rachunki zgodnie z § 2 wpływają środki. Czyli mogą to być wpłaty, różne dochody, odsetki, opłaty itd. Zgodnie też z § 3 projektu uchwały mogą one być wydawane nie na wszystkie zadania tylko na te, które są określone w projekcie uchwały. Do dnia dzisiejszego obowiązuje jeszcze uchwała z 28 marca 2012 roku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


g)
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił, by w tytule projektu uchwały dopisać „Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni".

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że chciałby udzielić odpowiedzi pani radnej na wcześniej zadane pytanie. Powiedział, że dla tego terenu, gdzie znajdują się nieruchomości gminne przewidziane są dwa różne zestawy jeśli chodzi o maksymalną wysokość zabudowy. Pierwszy jest taki, że nie więcej niż dwie kondygnacje podziemnie, trzy kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12 m i dla dwóch innych obszarów maksima są to dwie kondygnacje podziemne, cztery naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 15 m.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił, by Komisje przegłosowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


h)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.


i)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006 - 2020.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że ma formalne zapytanie, tzn. o zapis w tabeli, gdzie są wskazane %. Powiedziała, że albo nie rozumie zapisu albo nastąpiła pomyłka, ponieważ zapisano, że: wysokość zwrotu poniesionych wydatków liczona jest od pełnych wartości zwrotu, czyli wygląda tak, że osoby mają zwrot 25%, 50%, 75% i 100%, wobec czego zapytała, czy tutaj nie powinno być wpisane: wysokość odpłatności za poniesione wydatki, bo sformułowanie „zwrotu" nie pasuje?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że osoba otrzymuje świadczenie, natomiast uchwała dotyczy warunków zwrotu. Można zamiennie użyć sformułowanie „odpłatność - zwrot", ale te pieniądze w ustalonym % za przyznane, zrealizowane świadczenie musi zostać zwrócone do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że tak myślała, natomiast nie wie, czy nie należałoby zmienić zapis, czyli powinien być zapis: zwrotu poniesionych wydatków i przez kogo?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni to jest zwrot poniesionych wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest to gdzieś zapisane? Zapisane jest tak, że odpłatność w części lub całości następuje według kryterium, więc w jednym miejscu mówi się o odpłatności a w drugim o zwrocie.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że zapis można zmienić, aczkolwiek słowo: „zwrot" jasno określa obowiązek zwrotu kosztów wydatków, które Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w związku z przyznanym świadczeniem.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest tak zapisane, że to właśnie tak wygląda, bo tego nie widzi?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że wie, natomiast czytając jest mowa o zwrocie i nie wiadomo, kto, co, komu zwraca. Zapis jest niejasny, ponieważ w jednej części jest sformułowanie: „odpłatność", a później „wysokość" zwrotu poniesionych wydatków.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że odpłatność dotyczy wysokości odpłatności kosztów, które ponosi osoba wnioskująca o pomoc, natomiast zwrot oznacza ile jest zobowiązania.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że rozumie, natomiast czytając, że odpłatność jest w części lub według kryteriów, a kryteria mówią o zwrocie, a nie odpłatności, czyli mówi się o odpłatności osoby fizycznej, a tabela mówi o tym jakiego zwrotu Gmina się domaga od osób w zależności od tego jakiej wysokości mają dochody jest w zapisie sprzeczność.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tabelę można podzielić na dwie. W jednej części może być ujęta odpłatność dla klienta, a w drugiej może być wysokość zwrotu.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że wydaje się jej, że nie będzie przeciw zapisowi ustawy jeśli będziemy konsekwentnie używać tego samego sformułowania, czyli, że jest to wysokość odpłatności.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że skonsultuje to z radcą prawnym. Natomiast jeżeli będzie taka wola temat można ująć w ten sposób, że będą zrobione dwie tabele, gdzie będzie ujęta odpłatność i zwrot. Odpłatność dotyczy klienta, zwrot wydatków dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że jest to kwestia raczej językowa.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006 - 2020.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006 - 2020.


j)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.


k)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił by w punkcie II.1. Problem alkoholowy w Polsce radni wykreślili dwa pierwsze zdania i wpisali: „Alkohol i wyroby z nim związane jest powszechny w życiu Polaków. W wymiarze jednostkowym postrzegany jest zarówno jako specyfik przynoszący korzyści takie jak poprawa nastroju, ułatwienie kontaktów towarzyskich, relaks a nawet poprawa stanu zdrowia, jak również substancja oddziałująca toksycznie na organizm, zwłaszcza w większych dawkach".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.


l)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że z uchwały jasno wynika, że wysypisko położone jest w Bardzie jednak od dłuższego czasu, właściwie od samego początku na skutek protestu najwięcej z tego położenia korzystają mieszkańcy Skotnik, a Gmina musi do tego dopłacać. Powiedział, że wielokrotnie pytał, co z tego mają mieszkańcy Barda, na którym to terenie wysypisko się znajduje? Jest ono uciążliwe nie tylko dla Barda ale i dla sąsiednich miejscowości. W latach 90-tych obiecano mieszkańcom Barda różne rzeczy ale to wszystko się skończyło i trochę jest to niezrozumiałe, że mieszkańcy Skotnik dla których nie jest to aż tak bardzo uciążliwe otrzymują odszkodowanie, a mieszkańcy Barda na których terenie jest wysypisko śmieci nie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział że składowisko Bardo za około 1, 5 roku zostanie zamknięte i zdaje się, że problem zniknie. Co do pierwszej części pytania wątpliwości Gmina kontynuuje jakąś, pewną historyczną zaszłość, pewne zobowiązanie, które swego czasu Gmina Września uzgodniła z mieszkańcami Skotnik na etapie tworzenia tego składowiska. Była to pewnie jakaś cena za spokój społeczny i dzisiaj Gmina musi to jakby dokończyć. Wszystko wskazuje na to, że finał tej sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości dobiegnie do końca.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.


ł)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


m)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok.


n)
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się projektem uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020.


Pkt 4
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński w związku z tym, że w Gutowie Wielkim została zmieniona organizacja ruchu i powstały znaki STOP, zapytał, czy zostaną namalowane znaki poziome?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że droga jest w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego dodał, że powinny być znaki poziome i pionowe, obszar zatrzymania powinien być wyznaczony, więc myśli, że należy to zgłosić do starostwa.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawa ta zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych.

Radny Stefan Ogrodowicz w kwestii ww skrzyżowania powiedział, że warto też dodać, że kodeks drogowy określa jako bezwzględną linię zatrzymania się i ona, np. w przypadkach spornych kolizji, czy wypadku też w jakiś sposób decyduje o pozycji auta, które się tam znalazło. Dodał, że uczestniczył w wypadku przy oczyszczalni ścieków i w związku z tym zdarzeniem na ww skrzyżowaniu zrobił się bardzo duży ruch. Ponadto jest tam drzewo, które stoi bezpośrednio w samym obrębie skrzyżowania, jedno zostało wycięte, co poprawiło widoczność, ale po drugiej stronie tej drogi, przy samym skrzyżowaniu stoi jesion i niestety, ale musiałby być wycięty, bo jak ktoś pojedzie większym autem może mieć problem.
Podziękował burmistrzowi za odpowiedź pisemną na pytanie złożone na posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2013 roku w sprawie zasobów wody studni głębinowej.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy Gmina planuje łatanie dziur przed śnieżycami, ponieważ na ul. Paderewskiego, a także na osiedlu Sławno są dziury?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział że wszystkie dziury zostaną załatane.

Radny Bronisław Dankowski podziękował.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że wielokrotnie interweniowała w sprawie ujęcia w budżecie inwestycji kanalizacji i deszczówki na osiedlu Sokołowskim, ul Łokietka - Sokołowska, niebawem zrobią to też mieszkańcy, ponieważ teren jest bardzo podmokły i często występują różne rozlewiska, a ponadto nie ma chodnika. W odpowiedzi na pismo otrzymała informację, że możliwe jest ujęcie zadania w budżecie na 2014 rok, jednak do tej pory nie widzi, by zostało wpisane. Sprawa ciągnie się od 2010 roku i chciałaby wiedzieć, jak wygląda na dzisiaj i o ile jest możliwe żeby jednak zadanie zostało wpisane w budżecie 2014. Wstępnie mówiono, że jest to kwota rzędu około 2,5 mln zł, tak więc wydaje się, że nie jest to aż tak bardzo duża kwota żeby nie móc przeprowadzić inwestycji. Dodała, że w imieniu mieszkańców prosi o to, by Gmina zrobiła możliwie jak najwięcej, żeby jednak doszło do realizacji zadania i ludziom lepiej się mieszkało.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jak radni sięgną pamięcią do omawiania budżetu, to zdają sobie sprawę jak słaby jest budżet inwestycyjny i nie wie, co musiałoby się wydarzyć żeby Gmina uzyskała pieniądze na inwestycje rzędu 2,5 mln zł. Realność wykonania zadania w 2014 roku jest znikoma, chyba, że pojawi się jakiś program, który umożliwi Gminie pozyskanie pieniędzy. Jeśli tak to będzie można wrócić do tematu, jednak na dzień dzisiejszy nie wygląda to niestety realnie.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że ta nierealność ciągnie się od 2010 roku, więc przez trzy lata mogłaby się stać realna.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina nie ma pieniędzy.

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że Komisja Rozwoju Wsi prosiła o zwiększenie w budżecie pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg, jednak nie zostały zwiększone, ale w porównaniu z rokiem poprzednim obniżone. Sołtysi zgłaszają potrzebę remontów i okazuje się, że nie ma pieniędzy. Czy jest możliwość zwiększenia środków w budżecie na bieżące utrzymanie dróg?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina ma naprawdę bardzo ograniczony budżet. Dodał, że jeśli w przyszłym roku pojawią się dodatkowe środki to wspólnie z radnymi zostanie ustalone, co będzie możliwe do zrealizowania.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że remonty są zapisane w budżecie w tym samym miejscu, co utrzymanie zimowe, więc jeżeli zima 2013 była sroga śnieżna i wymagała dużej ilości odśnieżania, to dało to dwa skutki, obydwa negatywne. Jeżeli Gmina w styczniu, lutym, marcu i kwietniu wydaje duże środki na odśnieżanie, a wydano dużo ponad 1 mln zł, to po pierwsze o tyle, czy o jakiś fragment „tego czegoś" jest mniej środków na utrzymanie bieżące, a po drugie, jak jest długa zima pojawia się więcej dziur i trzeba więcej ich załatać. Jest to trochę związane z jakością zimy, która danego roku ma miejsce. Biorąc pod uwagę, że zima ciągnęła się do końca kwietnia, czyli była wyjątkowo długa to wyjątkowo dużo środków poszło na te wydatki.
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że rozumie to ale trudno wytłumaczyć mieszkańcom danej ulicy, którzy miesiącami jeżdżą po dziurach, że nie ma pieniędzy na ich zasypanie.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego w sprawie dziur na drogach w mieście udzielono odpowiedzi, że do świąt dziury na drogach wymienionych ulic w mieście będą załatane, więc na drogi w mieście są pieniądze, a na remonty na wsi nie ma, mogą być dziury dalej.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że odpowiedź nie dotyczyła tylko miasta, czy wsi. Powiedział, że remonty zostaną przeprowadzone, ponieważ nie było zimy w listopadzie, nie ma zimy w grudniu, więc zarezerwowane pieniądze Gmina może przeznaczyć na remonty dróg, dotyczy to wszystkich dróg gminnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że odpowiedź nie dotyczyła miasta. Radny Bronisław Dankowski wymienił nazwy ulic więc odpowiedź padła na zadane pytanie, ale to łatanie dziur dotyczy zarówno dróg w mieście jak i wsi.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.50 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.