BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13461448
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2014
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
17288_grafika
Zarządzenie nr 367/2014
Zarządzenie nr 367/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
17277_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 366/2014
ZARZĄDZENIE nr 366/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
17272_grafika
ZARZĄDZENIE NR 365/2014
ZARZĄDZENIE NR 365/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034272/8. .
17271_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 364/2014
ZARZĄDZENIE Nr 364/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września..
17270_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
ZARZĄDZENIE Nr 363/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
17265_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 362/2014
Zarządzenie Nr 362/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
17263_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 361/2014
ZARZĄDZENIE Nr 361/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 360/2014
ZARZĄDZENIE Nr 360/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2014 rok..
17257_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 359/2014
ZARZĄDZENIE Nr 359/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
17242_grafika
ZARZĄDZENIE NR 358/2014
ZARZĄDZENIE NR 358/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku. .
17241_grafika
ZARZĄDZENIE NR 357/2014
ZARZĄDZENIE NR 357/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku. .
17229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 356/2014
ZARZĄDZENIE Nr 356/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17228_grafika
ZARZĄDZENIE NR 355/2014
ZARZĄDZENIE NR 355/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044182/3. .
17220_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 354/2014
ZARZĄDZENIE NR 354/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18.12.2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 323 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i...
17219_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 353/2014
ZARZĄDZENIE Nr 353/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 326 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem nieruchomości....
17212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 352/2014
ZARZĄDZENIE Nr 352/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 322 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem lokalu...
17211_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 351/2014
ZARZĄDZENIE Nr 351/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 324 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem lokalu...
17210_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 350/2014
ZARZĄDZENIE Nr 350/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 323 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem....
17209_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 349/2014
ZARZĄDZENIE Nr 349/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20, który miał się odbyć w dniu 29 grudnia 2014 roku..
17208_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 348/2014
ZARZĄDZENIE Nr 348/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54, który miał się odbyć w dniu 29 grudnia 2014 roku. .
17207_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 347/2014
ZARZĄDZENIE Nr 347/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. 3 Maja 4, który miał się odbyć w dniu 29 grudnia 2014 roku. .
17206_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 346/2014
ZARZĄDZENIE Nr 346/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9, który miał się odbyć w dniu 29 grudnia 2014 roku. .
17205_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 345/2014
ZARZĄDZENIE Nr 345/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 263 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Centralnej 20 w....
17204_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 344/2014
ZARZĄDZENIE Nr 344/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 262 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ......
17203_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 343/2014
ZARZĄDZENIE Nr 343/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 265 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 4 we Wrześni.....
17202_grafika
Zarządzenie Nr 342/2014
Zarządzenie Nr 342/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 264 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9. .
17201_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 341/2014
ZARZĄDZENIE Nr 341/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
17200_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 340/2014
ZARZĄDZENIE Nr 340/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
17199_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 339/2014
ZARZĄDZENIE Nr 339/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
17198_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 338/2014
ZARZĄDZENIE Nr 338/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
17193_grafika
ZARZĄDZENIE NR 337/2014
Zarządzenie nr 337Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września dla samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z....
17156_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 336/2014
ZARZĄDZENIE Nr 336/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
17152_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 335/2014
Zarządzenie nr 335/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 300 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
17151_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 334/2014
Zarządzenie nr 334/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie: likwidacji kasy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
17147_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 333/2014
ZARZĄDZENIE Nr 333/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
17143_grafika
ZARZĄDZENIE NR 332/2014
ZARZĄDZENIE NR 332/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 2 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu.
17140_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 331/2014
ZARZĄDZENIE Nr 331/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015.
17138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 330/2014
ZARZĄDZENIE Nr 330/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
17137_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 329/2014
ZARZĄDZENIE Nr 329/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Lidii Szymańskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni.
17136_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 328/2014
ZARZĄDZENIE Nr 328Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Aleksandry Janiszewskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty....
17135_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 327/2014
ZARZĄDZENIE Nr 327/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania Pani Lidii Szymańskiej z zajmowanego stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni.
17123_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 326/2014
ZARZĄDZENIE Nr 326/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem o łącznej....
17122_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 325/2014
ZARZĄDZENIE Nr 325/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126 o powierzchni użytkowej: 100,40 m2.
17121_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 324/2014
ZARZĄDZENIE Nr 324/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 864,58 m2.
17120_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 323/2014
ZARZĄDZENIE Nr 323Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. 3 Maja 4 o powierzchni użytkowej: 612,06 m2.
17119_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 322/2014
ZARZĄDZENIE Nr 322/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem budynku - lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej: 422,80 m2.....
17118_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 321/2014
ZARZĄDZENIE Nr 321/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 22 o powierzchni użytkowej: 24,70 m2.
17117_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 320/2014
ZARZĄDZENIE Nr 320/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 22.
17116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 319/2014
ZARZĄDZENIE Nr 319/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
17115_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 318/2014
ZARZĄDZENIE Nr 318/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: sprostowania zarządzenia nr 314 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2014 roku .
17114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 317/2014
ZARZĄDZENIE Nr 317/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: sprostowania zarządzenia nr 313 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2014 roku .
17105_grafika
ZARZĄDZENIE NR 316/2014
ZARZĄDZENIE NR 316/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020823/5.
17104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 315/2014
ZARZĄDZENIE Nr 315/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
17103_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 314/2014
ZARZĄDZENIE Nr 314/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: udzielenia Pani Halinie Kotyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
17102_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 313/2014
ZARZĄDZENIE Nr 313/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni.
17101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 312/2014
ZARZĄDZENIE Nr 312/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
17099_grafika
ZARZĄDZENIE NR 311/2014
ZARZĄDZENIE NR 311/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 20 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ograniczonego.
17098_grafika
ZARZĄDZENIE NR 310/2014
ZARZĄDZENIE NR 310/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 20 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
17097_grafika
ZARZĄDZENIE NR 309/2014
ZARZĄDZENIE NR 309/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 20 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
17096_grafika
ZARZĄDZENIE NR 308/2014
ZARZĄDZENIE NR 308/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 20 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
17095_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 307/2014
ZARZĄDZENIE Nr 307/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
17094_grafika
ZARZĄDZENIE 306/2014
ZARZĄDZENIE Nr 306/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
17092_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 305/2014
ZARZĄDZENIE Nr 305/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015.
17091_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2014
ZARZĄDZENIE Nr 304/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
17090_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2014
ZARZĄDZENIE Nr 303/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
17080_grafika
ZARZĄDZENIE NR 302/2014
Zarządzenie nr 302Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst....
17079_grafika
ZARZĄDZENIE NR 301/2014
ZARZĄDZENIE nr 301Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2015 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.....
17076_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 300/2014
ZARZĄDZENIE Nr 300/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września. .
17075_grafika
ZARZĄDZENIE NR 299/2014
Zarządzenie nr 299/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
17054_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2014
ZARZĄDZENIE Nr 298/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17053_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2014
ZARZĄDZENIE Nr 297/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17052_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2014
ZARZĄDZENIE Nr 296/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17051_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2014
ZARZĄDZENIE Nr 295/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17050_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2014
ZARZĄDZENIE Nr 294/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17049_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2014
ZARZĄDZENIE Nr 293/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2014 roku przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o....
17047_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2014
ZARZĄDZENIE Nr 292/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2014
ZARZĄDZENIE Nr 291/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2014
ZARZĄDZENIE Nr 290/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 289/2014
ZARZĄDZENIE Nr 289/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17043_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2014
ZARZĄDZENIE Nr 288/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17042_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2014
ZARZĄDZENIE Nr 287/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni.
17041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 286/2014
ZARZĄDZENIE Nr 286/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 3 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
17040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 285/2014
ZARZĄDZENIE Nr 285/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 3 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
17038_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2014
ZARZĄDZENIE Nr 284/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2014/2015..
17037_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2014
ZARZĄDZENIE Nr 283/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
17036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2014
ZARZĄDZENIE Nr 282/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
17035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2014
Zarządzenie nr 281/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
17023_grafika
ZARZĄDZENIE NR 280/2014
ZARZĄDZENIE NR 280/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 października 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni.
17022_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2014
ZARZĄDZENIE Nr 279/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015.
17017_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2014
ZARZĄDZENIE Nr 278/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
17016_grafika
ZARZĄDZENIE NR 277/2014
ZARZĄDZENIE NR 277/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 października 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu.
17015_grafika
ZARZĄDZENIE NR 276/2014
ZARZĄDZENIE NR 276/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 października 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
17014_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/2014
ZARZĄDZENIE Nr 275/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
17006_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2014
ZARZĄDZENIE Nr 274/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
17005_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2014
ZARZĄDZENIE Nr 273/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16998_grafika
ZARZĄDZENIE NR 272/2014
ZARZĄDZENIE NR 272/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 października 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowych..
16997_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2014
Zarządzenie nr 271/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
16996_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2014
ZARZĄDZENIE Nr 270/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2014
ZARZĄDZENIE Nr 269/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16991_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2014
ZARZĄDZENIE Nr 268/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015.
16990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2014
ZARZĄDZENIE Nr 267/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16982_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2014
ZARZĄDZENIE Nr 266/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16981_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2014
ZARZĄDZENIE Nr 265/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 4 we Wrześni.
16980_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2014
Zarządzenie nr 264/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9.
16979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2014
ZARZĄDZENIE Nr 263/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Centralnej 20 w Gutowie Małym.
16978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2014
ZARZĄDZENIE Nr 262/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 54 we Wrześni.
16977_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2014
ZARZĄDZENIE Nr 261/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Psarach Polskich 126.
16976_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2014
ZARZĄDZENIE Nr 260/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015.
16973_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2014
ZARZĄDZENIE Nr 259/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 14 listopada 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 20,70 m2.
16972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2014
ZARZĄDZENIE Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 14 listopada 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 138,82 m2.
16967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2014
ZARZĄDZENIE Nr 257/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
16965_grafika
ZARZĄDZENIE NR 256/2014
ZARZĄDZENIE NR 256/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 14 października 2014 r. w sprawie: ustalenia średnich cen 1 m2 gruntów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Września przyjętych do celów ewidencyjnych.
16964_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2014
ZARZĄDZENIE Nr 255/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16963_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2014
ZARZĄDZENIE Nr 254/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2014
ZARZĄDZENIE Nr 253/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2014/2015..
16961_grafika
ZARZĄDZENIE NR 252/2014
ZARZĄDZENIE NR 252/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 9 października 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16960_grafika
ZARZĄDZENIE NR 251/2014
ZARZĄDZENIE NR 251/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00041863/0. .
16956_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2014
Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
16955_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2014
ZARZĄDZENIE Nr 249/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Września..
16954_grafika
ZARZĄDZENIE NR 248/2014
ZARZĄDZENIE NR 248/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. .
16940_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2014
ZARZĄDZENIE Nr 247/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16939_grafika
ZARZĄDZENIE NR 246/2014
ZARZĄDZENIE NR 246/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 30 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
16938_grafika
ZARZĄDZENIE NR 245/2014
ZARZĄDZENIE NR 245/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 30 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu.
16936_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2014
ZARZĄDZENIE Nr 244/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16935_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2014
ZARZĄDZENIE Nr 243/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
16928_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2014
ZARZĄDZENIE Nr 242/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 26.09.2014 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli.
16927_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2014
ZARZĄDZENIE Nr 241/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2014
ZARZĄDZENIE Nr 240/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 25.09. 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16921_grafika
ZARZĄDZENIE NR 239/2014
ZARZĄDZENIE NR 239/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
16920_grafika
ZARZĄDZENIE NR 238/2014
ZARZĄDZENIE NR 238/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
16918_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2014
ZARZĄDZENIE Nr 237/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16914_grafika
ZARZĄDZENIE NR 236/2014
ZARZĄDZENIE NR 236/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00031972/4.
16910_grafika
ZARZĄDZENIE NR 235/2014
ZARZĄDZENIE NR 235/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 września 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu..
16868_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2014
ZARZĄDZENIE Nr 234/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16867_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2014
ZARZĄDZENIE Nr 233/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015.
16865_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2014
ZARZĄDZENIE Nr 232/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 15 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2014/2015.
16862_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2014
ZARZĄDZENIE Nr 231/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16858_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2014
ZARZĄDZENIE Nr 230/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2014/2015.
16856_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2014
ZARZĄDZENIE Nr 229/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015..
16855_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2014
ZARZĄDZENIE Nr 228/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
16854_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2014
ZARZĄDZENIE Nr 227/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2014/2015. .
16853_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2014
ZARZĄDZENIE Nr 226/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16852_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2014
ZARZĄDZENIE Nr 225/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015. .
16851_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2014
ZARZĄDZENIE Nr 224/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015..
16850_grafika
ZARZĄDZENIE NR 223 /2014
Z a r z ą d z e n i e Nr 223Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 września 2014 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o....
16847_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2014
ZARZĄDZENIE Nr 222/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
16846_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2014
ZARZĄDZENIE Nr 221/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2014/2015. .
16845_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2014
Zarządzenie Nr 220/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 września 2014 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok .
16844_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2014
ZARZĄDZENIE Nr 219/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 01 września 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni Pani Lidii Szymańskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
16843_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2014
ZARZĄDZENIE Nr 218/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni na rok szkolny 2014/2015..
16842_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2014
ZARZĄDZENIE Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 września 2014 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2014 rok..
16841_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2014
Zarządzenie nr 216/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16840_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2014
Zarządzenie nr 215/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2014 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego.
16821_grafika
ZARZĄDZENIE NR 214/2014
ZARZĄDZENIE NR 214/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu .
16818_grafika
ZARZĄDZENIE NR 213/2014
ZARZĄDZENIE NR 213/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni.
16817_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2014
ZARZĄDZENIE Nr 212/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27.08.2014 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
16816_grafika
ZARZĄDZENIE NR 211/2014
ZARZĄDZENIE NR 211/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w pierwszym przetargu .
16815_grafika
ZARZĄDZENIE NR 210/2014
ZARZĄDZENIE NR 210/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni.
16814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2014
ZARZĄDZENIE Nr 209/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Razem możemy więcej" oraz powołania Komisji Loterii „Razem możemy więcej".
16810_grafika
ZARZĄDZENIE NR 208/2014
ZARZĄDZENIE NR 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie: umieszczenia tablicy reklamowej na opłotowaniu usytuowanym we Wrześni przy ul. Kościuszki 20B (plac targowiska), działka nr geod. 3796/4 .
16809_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2014
ZARZĄDZENIE Nr 207/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16808_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2014
ZARZĄDZENIE Nr 206/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Pani Lidii Szymańskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
16807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2014
ZARZĄDZENIE Nr 205/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni..
16802_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2014
Zarządzenie nr 204/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
16790_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2014
ZARZĄDZENIE NR 203/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 13 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do trzeciego przetargu .
16785_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2014
ZARZĄDZENIE NR 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu .
16781_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2014
ZARZĄDZENIE Nr 201/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16776_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2014
ZARZĄDZENIE NR 200/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki.
16775_grafika
ZARZĄDZENIE NR 199/2014
ZARZĄDZENIE NR 199/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie: wysokości stawek za najem i dzierżawę niektórych nieruchomości gminnych .
16773_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2014
ZARZĄDZENIE Nr 198/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
16772_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2014
ZARZĄDZENIE Nr 197/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 4 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16771_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2014
ZARZĄDZENIE Nr 196/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 .
16767_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2014
ZARZĄDZENIE Nr 195/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16766_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2014
ZARZĄDZENIE Nr 194/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16765_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2014
ZARZĄDZENIE Nr 193/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16764_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2014
ZARZĄDZENIE Nr 192/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16755_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2014
Zarządzenie nr 191/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia22 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
16748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2014
Zarządzenie nr 190/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014..
16741_grafika
ZARZĄDZENIE NR 189/2014
ZARZĄDZENIE NR 189/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
16732_grafika
ZARZĄDZENIE NR 188/2014
ZARZĄDZENIE NR 188/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu..
16727_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2014
ZARZĄDZENIE Nr 187/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16717_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2014
ZARZĄDZENIE Nr 186/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września.
16716_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2014
ZARZĄDZENIE Nr 185/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 lipca 2014r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
16711_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2014
ZARZĄDZENIE Nr 184/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej: 232,70 m2.
16710_grafika
ZARZĄDZENIE NR 183/2014
ZARZĄDZENIE NR 183/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 2 lipca 2014r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 26 .
16707_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2014
ZARZĄDZENIE Nr 182/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16706_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2014
ZARZĄDZENIE Nr 181/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
16705_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2014
ZARZĄDZENIE Nr 180/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16693_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2014
ZARZĄDZENIE Nr 179/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16692_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2014
ZARZĄDZENIE Nr 178/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16691_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2014
ZARZĄDZENIE Nr 177/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16687_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2014
ZARZĄDZENIE Nr 176/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia wartości drewna z wycinki drzew pozyskanych z terenów gminnych przekazanych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pod aktywację gospodarczą .
16686_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2014
ZARZĄDZENIE Nr 175/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16681_grafika
ZARZĄDZENIE NR 174/2014
ZARZĄDZENIE NR 174/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
16677_grafika
ZARZĄDZENIE NR 173/2014
ZARZĄDZENIE NR 173/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
16675_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2014
ZARZĄDZENIE Nr 172/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 30 we Wrześni..
16673_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2014
ZARZĄDZENIE Nr 171/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30 o powierzchni użytkowej: 232,70 m2..
16666_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2014
ZARZĄDZENIE NR 170/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020638/1..
16662_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2014
.
16651_grafika
ZARZĄDZENIE NR 168/2014
ZARZĄDZENIE NR 168/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Chociczce.
16613_grafika
ZARZĄDZENIE NR 167/2014
ZARZĄDZENIE NR 167/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki 71/7 o pow. 0,1004 ha położonej w Białężycach .
16612_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2014
ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16610_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2014
ZARZĄDZENIE Nr 165/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 czerwca 2014 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałamiw nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach,które nie służą wyłącznie do użytku....
16609_grafika
ZARZĄDZENIE NR 164/2014
ZARZĄDZENIE NR 164/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny działki 302/22 o pow. 0,4920 ha położonej w Kaczanowie.
16605_grafika
ZARZĄDZENIE NR 163/2014
ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00043433/1.
16602_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2014
ZARZĄDZENIE Nr 162/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr12 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014..
16599_grafika
ZARZĄDZENIE NR 161/2014
ZARZĄDZENIE NR 161/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia opłat za rezerwację miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki ....
16597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2014
ZARZĄDZENIE Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Września. .
16596_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2014
ZARZĄDZENIE Nr 159/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16600_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2014
.
16592_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2014
Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16574_grafika
ZARZĄDZENIE NR 156/2014
ZARZĄDZENIE NR 156/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
16561_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2014
ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
16556_grafika
Zarządzenie nr 154/2014
Zarządzenie nr 154/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 20 w Psarach Małych oraz obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Obłaczkowie powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego....
16555_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2014
ZARZĄDZENIE Nr 153/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie odwołania z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 20 w Psarach Małych oraz w obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Obłaczkowie powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego....
16553_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2014
Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 we Wrześni powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
16552_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2014
ZARZĄDZENIE Nr 151/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 6 we Wrześni powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
16551_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2014
.
16543_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2014
ZARZĄDZENIE Nr 149/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16539_grafika
ZARZĄDZENIE NR 148/2014
ZARZĄDZENIE NR 148/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 21 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
16538_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2014
ZARZĄDZENIE Nr 147/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni Panią Wiesławę Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16534_grafika
ZARZĄDZENIE NR 146/2014
ZARZĄDZENIE NR 146/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Białężycach.
16533_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2014
ZARZĄDZENIE Nr 145/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku..
16532_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2014
Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 13 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
16531_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2014
ZARZĄDZENIE Nr 143/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 13 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
16529_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2014
ZARZĄDZENIE Nr 142/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie Panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16528_grafika
ZARZĄDZENIE NR 141/2014
ZARZĄDZENIE NR 141/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 16 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
16527_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2014
Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
16526_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2014
ZARZĄDZENIE Nr 139/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 3 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
16525_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2014
ZARZĄDZENIE Nr 138/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2014/2015. .
16523_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2014
Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. .
16522_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2014
ZARZĄDZENIE Nr 136/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 14 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
16519_grafika
ZARZĄDZENIE NR 135/2014
ZARZĄDZENIE NR 135/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej .
16518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2014
ZARZĄDZENIE Nr 134/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2014/2015..
16513_grafika
ZARZĄDZENIE NR 133/2014
ZARZĄDZENIE NR 133/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
16511_grafika
ZARZĄDZENIE NR 132/2014
ZARZĄDZENIE NR 132/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
16509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2014
ZARZĄDZENIE Nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16507_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2014
ZARZĄDZENIE Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 9 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
16506_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2014
ZARZĄDZENIE Nr 129/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr11 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16505_grafika
ZARZĄDZENIE NR 128/2014
ZARZĄDZENIE NR 128/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Chociczce stanowiącej własność Gminy Września.
16504_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2014
ZARZĄDZENIE Nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony....
16503_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2014
ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku Panią Sławomirę Czarnecką z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16502_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2014
ZARZĄDZENIE Nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2014/2015.
16501_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2014
ZARZĄDZENIE Nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2014/2015.
16500_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2014
ZARZĄDZENIE Nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni Pana Mirosława Bryka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
16499_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2014
ZARZĄDZENIE Nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie Pana Grzegorza Trocha z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
16498_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2014
ZARZĄDZENIE Nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2014/2015.
16497_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2014
ZARZĄDZENIE Nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej Pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.
16496_grafika
ZARZĄDZENIE NR 119/2014
Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16493_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2014
ZARZĄDZENIE Nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2014/2015..
16492_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2014
ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2014/2015..
16491_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2014
ZARZĄDZENIE Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2014/2015. .
16490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2014
ZARZĄDZENIE Nr 115/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2014/2015..
16489_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2014
ZARZĄDZENIE Nr 114/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2014/2015. .
16488_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2014
ZARZĄDZENIE Nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16487_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2014
ZARZĄDZENIE Nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2014/2015..
16486_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2014
ZARZĄDZENIE Nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16485_grafika
ZARZĄDZENIE NR 110/2014
ZARZĄDZENIE NR 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu..
16483_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2014
Zarządzenie nr 109Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z....
16482_grafika
ZARZĄDZENIE NR 108/2014
ZARZĄDZENIE NR 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 5 maja 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Osowie, ozn. nr geod. 39/4.
16476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2014
ZARZĄDZENIE Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.
16469_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2014
ZARZĄDZENIE Nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16467_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2014
ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 maja 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 20,70 m2.
16466_grafika
ZARZĄDZENIE nr 104/2014
ZARZĄDZENIE nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Chopina 9, pokój nr 17, negocjacji na wynajem lokalu....
16465_grafika
ZARZĄDZENIE NR 103/2014
.
16462_grafika
ZARZĄDZENIE NR 102/2014
ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do pierwszego przetargu.
16460_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2014
ZARZĄDZENIE Nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2014 rok.
16458_grafika
ZARZĄDZENIE NR 100/2014
ZARZĄDZENIE NR 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni.
16457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2014
.
16456_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2014
.
16448_grafika
ZARZĄDZENIE NR 97/2014
ZARZĄDZENIE NR 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w trybie art. 44 ust 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1187 z późn. zm.)....
16447_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2014
Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Stawiamy na rodzinę" oraz powołania Komisji Loterii „Stawiamy na rodzinę".
16446_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2014
Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Rodzino 3 maj formę" oraz powołania Komisji Loterii „Rodzino 3 maj formę.
16443_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2014
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
16439_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93
ZARZĄDZENIE Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16433_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2014
Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
16432_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2014
Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16427_grafika
ZARZĄDZENIE NR 90/2014
ZARZĄDZENIE NR 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
16425_grafika
ZARZĄDZENIE NR 89/2014
ZARZĄDZENIE NR 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dolnośląskiej.
16424_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2014
ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie: utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.
16422_grafika
ZARZĄDZENIE NR 87/2014
ZARZĄDZENIE NR 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00043862/7.
16421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2014
ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16420_grafika
ZARZĄDZENIE NR 85/2014
ZARZĄDZENIE NR 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie: umieszczenia tablicy reklamowej, na działce nr geod. 4418/42, we Wrześni przy ul. Kościuszki.
16419_grafika
ZARZĄDZENIE NR 84/2014
ZARZĄDZENIE NR 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gulczewku oznaczonej jako działki 35/5, 35/7, 35/8.
16418_grafika
ZARZĄDZENIE NR 83/2014
ZARZĄDZENIE NR 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dolnośląskiej.
16417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2014
.
16410_grafika
ZARZĄDZENIE NR 81/2014
ZARZĄDZENIE Nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych. .
16409_grafika
ZARZĄDZENIE NR 80/2014
ZARZĄDZENIE NR 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0. .
16407_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2014
.
16391_grafika
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
Zarządzenie nr 78Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 28 marca 2014 r.w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co....
16364_grafika
ZARZĄDZENIE nr 77/2014
ZARZĄDZENIE nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 03 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Chopina 9, pokój nr 17, negocjacji na wynajem lokalu użytkowego....
16363_grafika
ZARZĄDZENIE NR 76/2014
ZARZĄDZENIE NR 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych w Nowym Folwarku oznaczonych jako 41/17, 41/18, 41/19, 41/20 o łącznej pow. 0,1856 ha .
16361_grafika
ZARZĄDZENIE NR 75/2014
ZARZĄDZENIE NR 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września Z 24 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w trzecim przetargu..
16358_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2014
ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16354_grafika
ZARZĄDZENIE NR 73/2014
ZARZĄDZENIE NR 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni.
16353_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2014
ZARZĄDZENIE Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w Gminie Września .
16347_grafika
ZARZĄDZENIE NR 70/2014
ZARZĄDZENIE NR 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 18 marca 2014r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dolnośląskiej .
16345_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2014
.
16341_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2014
ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16338_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2014
ZARZĄDZENIE NR 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni. .
16334_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2014
ZARZĄDZENIE Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 14 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16328_grafika
ZARZĄDZENIE NR 65/2014
ZARZĄDZENIE NR 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Osowie.
16327_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2014
ZARZĄDZENIE Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014.
16326_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2014
ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16325_grafika
ZARZĄDZENIE NR 62/2014
ZARZĄDZENIE NR 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 marca 2014 r. w sprawie: darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie.
16324_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2014
ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16323_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2014
ZARZĄDZENIE Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4.03.2014 r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i....
16315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2014
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. .
16314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2014
ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni..
16313_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2014
ZARZĄDZENIE NR 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
16312_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2014
ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 11 marca 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 20,70 m2. .
16311_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2014
ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Miłosławskiej 5 we Wrześni. .
16310_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2014
ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 11 marca 2014 roku przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 83,16 m2. .
16309_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2014
Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia wartości drewna na potrzeby realizacji zamówień na wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy Września..
16308_grafika
ZARZĄDZENIE NR 52/2014
ZARZĄDZENIE NR 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: pierwokupu działki położonej w Gulczewie oznaczonej numerem 57, o powierzchni 0,1789 ha. .
16307_grafika
ZARZĄDZENIE NR 51/2014
ZARZĄDZENIE NR 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
16306_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16301_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2014
ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Stanisławowie.
16300_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2014
ZARZĄDZENIE NR 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego.
16299_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2014
ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Goniczkach.
16297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2014
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom....
16296_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2014
ZARZĄDZENIE Nr 45/2914 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2014
ZARZĄDZENIE Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014..
16294_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
16290_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2014
ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2013/2014..
16289_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2014
ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia14 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014. .
16267_grafika
ZARZĄDZENIE NR 40/2014
ZARZĄDZENIE NR 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 3704, o powierzchni 0,2587 ha.
16266_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014
ZARZĄDZENIE Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31.01.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16265_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31.01. 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku..
16264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2014
ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31.01.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
16263_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2014
Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2....
16261_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2014
Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9..
16259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2014
Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54..
16256_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2014
ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 15,75 m2, 17,30 m2, 19,79 m2, 23,18 m2, 24,57 m2, 138,82....
16255_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2014
ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu.
16254_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2014
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
16249_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2014
ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2013/2014..
16248_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2014
ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
16247_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2014
ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
16246_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2014
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej w Bierzglinie oznaczonej numerem 9/1, o powierzchni 0,6888 ha..
16245_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2014
.
16230_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
16229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2014
ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
16228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2014 oraz specjalności i formy kształcenia.
16227_grafika
ZARZĄDZENIE NR 22/2014
.
16223_grafika
ZARZĄDZENIE 21/2014
ZARZĄDZENIE nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: wydzierżawienia obiektów stanowiących stragany handlowe i pawilony handlowe położone we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
16222_grafika
ZARZĄDZENIE 20/2014
ZARZĄDZENIE nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osowie stanowiącej własność Gminy Września.
16221_grafika
ZARZĄDZENIE NR 19/2014
ZARZĄDZENIE nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osowie stanowiącej własność Gminy Września.
16219_grafika
ZARZĄDZENIE NR 18/2014
ZARZĄDZENIE nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. .
16217_grafika
ZARZĄDZENIE NR 17/2014
ZARZĄDZENIE nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września Z 17 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
16216_grafika
ZARZĄDZENIE NR 16/2014
ZARZĄDZENIE nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16202_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2013/2014.
16201_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2014
ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16196_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskiach 9 o powierzchni użytkowej: 76,63 m2.
16195_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 24,57 m2.
16194_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2014
ZARZĄDZENIE Nr 11/2014Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 23,18 m2.
16193_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 19,79 m2.
16192_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 17,30 m2.
16191_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 15,75 m2.
16190_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 138,82 m2.
16189_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2014.
16188_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
16187_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
16186_grafika
ZARZĄDZENIE NR 3/2014
ZARZĄDZENIE NR 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Kaczanowie rejon ulic Ogrodowa, Józefa Klasantego Jakubowskiego.
16185_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2014
ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września.
16184_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2014 rok.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.