BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466457
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2014 - archiwum
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
17282_grafika
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
.
17275_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w I półroczu 2015 roku
.
17231_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2015 roku
.
17230_grafika
Udostępnienie krytej pływalni dla realizacji zajęć wychowania fizycznego w I półroczu 2015 roku
.
17227_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
.
17226_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Udostępnienie krytej pływalni dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w I półroczu 2015 roku"
.
17218_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
.
17217_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
.
17214_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
.
17213_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników – bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września
.
17188_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
.
17187_grafika
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w I półroczu 2015 roku
.
17185_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup 22 sztuk laptopów
.
17184_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
.
17183_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
.
17149_grafika
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
.
17181_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
.
17148_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
.
17150_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2015 roku
.
17145_grafika
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
.
17139_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
.
16957_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
.
17100_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
.
17078_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
17073_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
.
17065_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
.
17063_grafika
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
.
17048_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
.
16983_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
.
17018_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
.
17007_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona o dul. Suwalskiej w kierunku do ul. Szczecińskiej
.
16986_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
.
16974_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zewnętrznych urządzeń fitness
.
16952_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
.
16947_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentecji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody i pompowni III stopnia
.
16937_grafika
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
16945_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
.
16930_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
.
16924_grafika
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
.
16869_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16919_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu w ramach zadania „Uzbr
.
16917_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności
.
16835_grafika
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
.
16870_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia wraz z pełnieniem nadzoru autorskie
.
16871_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
.
16866_grafika
Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni oraz przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
.
16857_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
16849_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
.
16839_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kostki betonowej i obrzeży chodnikowych przeznaczonych do remontu nawierzchni chodnika w ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni
.
16838_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo.
.
16834_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej (WSAG) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16833_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
.
16820_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
.
16803_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
.
16812_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie w ramach doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bierzglin
.
16811_grafika
Zakup kostki betonowej i obrzeży chodnikowych przeznaczonych do remontu nawierzchni chodnika w ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni
.
16805_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyj
.
16804_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16779_grafika
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
.
16795_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej (WSAG) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - wyjaśnienia siwz
.
16791_grafika
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
.
16800_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg publicznych oraz parkingów w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” wraz z pełn
.
16799_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie w ramach doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Sokołowie oraz sieci wodoc
.
16798_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
16797_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
.
16796_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
.
16794_grafika
Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
.
16792_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 wraz z pełnieniem nadz
.
16787_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy WSAG do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu aut
.
16786_grafika
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadani
.
16784_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych, ulic na terenie Gminy Września
.
16783_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru aut
.
16769_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
.
16782_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Strzyżewie
.
16778_grafika
Informacja o inieważnieniu postępowania przetargowego na pracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz teren
.
16777_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześ
.
16759_grafika
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
.
16760_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
.
16761_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
.
16774_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie w ramach doprowadzenia do właściwego stanu techniczneg
.
16768_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
.
16758_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
16757_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
.
16756_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie
.
16753_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
.
16750_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
.
16749_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
.
16747_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice-Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni oraz nad p
.
16743_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
.
16745_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
.
16744_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
.
16722_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
.
16742_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych, ulic na terenie Gminy Września
.
16740_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
.
16715_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16713_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16714_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
16738_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku – etap 1a
.
16652_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
.
16725_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
.
16724_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
.
16719_grafika
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
.
16654_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
.
16721_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
.
16679_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
.
16684_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
.
16709_grafika
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Strzyżewie
.
16708_grafika
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
.
16697_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni
.
16694_grafika
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
.
16690_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowych, przyłączy oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budową, przebudową, remontami sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz siec
.
16685_grafika
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
.
16682_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
.
16676_grafika
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
.
16640_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
.
16657_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w ka
.
16656_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla dzieci i młodzieży z Gminy Września
.
16655_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
.
16653_grafika
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
.
16639_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
.
16611_grafika
Informacja o wyborze njkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budową, przeb
.
16608_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
.
16607_grafika
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dzieciom i młodzieży z Gminy Września
.
16603_grafika
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
.
16598_grafika
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
.
16554_grafika
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
.
16594_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września
.
16590_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
.
16357_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
16535_grafika
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
16494_grafika
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
.
16541_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
.
16540_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
.
16517_grafika
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
.
16524_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
.
16521_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
.
16510_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenie ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
.
16481_grafika
Informacja o wyborze najokorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
.
16479_grafika
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
.
16478_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
.
16442_grafika
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
.
16441_grafika
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
.
16472_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury teleinfromatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
.
16473_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
.
16471_grafika
Budowa placów zabaw w Gminie Września
.
16440_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
.
16459_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu”
.
16455_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
.
16445_grafika
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
.
16450_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
.
16449_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
16416_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
.
16430_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
.
16426_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
.
16384_grafika
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 3) na dostawę plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
.
16371_grafika
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
.
16423_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości
.
16365_grafika
Wyjaśnienia siwz (2) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w kazdym domu"
.
16381_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
.
16382_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kopert z nadrukiem dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
16337_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
.
16362_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
.
16351_grafika
Dostawa kopert z nadrukiem dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
16339_grafika
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
.
16336_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
.
16335_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
.
16322_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
.
16320_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek ogranizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
.
16305_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów i produktów spozywczych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek podległych
.
16291_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
16269_grafika
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
.
16271_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
.
16270_grafika
Dostawa artykułów i produktów spożywczych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek podległych
.
16268_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
.
16262_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
.
16258_grafika
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
.
16224_grafika
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
16235_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
.
16231_grafika
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
16232_grafika
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
.
16220_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
.
16206_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
.
16205_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w bu
.
16181_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
.
16180_grafika
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
16179_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.