BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13091461
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-11-2019
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok


Uchwała Nr XXVII/335/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/250/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 roku, uchwałą nr XX/267/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.81.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.105.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.129.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2013 roku, uchwałą nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.163.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lipca 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.170.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lipca 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.183.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2013 roku, uchwałą nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.248.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku, zarządzeniem nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku, zarządzeniem nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2013 roku, uchwałą nr XXIV/315/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku, zarządzeniem nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku, zarządzeniem nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku, zarządzeniem nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku, uchwałą nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku, wprowadza się zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2.
1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 116.175.909,51 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 104.409.997,51 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.765.912,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.427.039,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 167.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A,
3) wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 982.628,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5A,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 705.183,00 zł,
5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.681.700,00 zł,
6) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83.950,00 zł".
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1)dochody w kwocie 1.492.903,00 zł,
2)wydatki w kwocie 1.492.903,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8".
3) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.