BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14089403
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

w części 1 dotyczącej wykonanie operatu szacunkowego - określenia wartości lokalu mieszkalnego wraz.z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Wierzbowa 17

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty wynosi: 8.600,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Agnieszka Reszel-Silbernagel, ul. Jasna Rola 34B/19, 61-609 Poznań, cena oferty: 11.800,00 zł, suma punktów: 7,29 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 29.520,00 zł, suma punktów: 2,91 pkt.

3) P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów, cena oferty: 9.840,00 zł, suma punktów: 8,74 pkt.

4) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 9.840,00 zł, suma punktów: 8,74 pkt.

5) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 17.220,00 zł, suma punktów: 7,04 pkt.

6) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 30.544,80 zł, suma punktów: 2,82 pkt.

7) CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo, cena oferty: 15.744,00 zł, suma punktów: 5,46 pkt.

 

 

w części 2 dotyczącej wykonania lokali celem ich sprzedaży została wybrana oferta złożona przez:

P.P.H.U. ARO

Józef Hryniewicki

os. Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Cena wybranej oferty wynosi: 1.845,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 5.535,00 zł, suma punktów: 3,33 pkt.

2) ANWO-NIERUCHOMOŚĆ Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 2.306,25 zł, suma punktów: 8,00 pkt.

3) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 5.535,00 zł, suma punktów: 3,33 pkt.

 

 

W części 3 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości działek przeznaczonych pod drogi gminne, poszerzenia dróg gminnych oraz inne tereny publiczne (zieleń itp.) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta złożona przez:

 

P.P.H.U. ARO

Józef Hryniewicki

os. Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Cena wybranej oferty wynosi 12.300,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Biuro Uslug Technicznych Elżbieta Szczepańska, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań, cena oferty: 15.375,00 zł, suma punktów: 8,00 pkt.

2) Kancelaria Rzeczoznawcy Majętkowego Krzysztof Stasiak ul. Wierzbowa 17, 62-322 Orzechowo, cena oferty: 13.500,00 zł, suma punktów: 9,11 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 36.900,00 zł, suma punktów: 3,33 pkt.

4) GEO-KONCEPT Joanna Piechnicka, Nekielka, ul. Różana 1, 62-330 Nekla, cena oferty: 17.835,00 zł, suma punktów: 6,90 pkt.

5) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 14.760,00 zł, suma punktów: 8,33 pkt.

5) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 15.375,00 zł, suma punktów: 8,00 pkt.

6) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 30.688,50 zł, suma punktów: 4,01pkt.

7) CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo, cena oferty: 19.680,00 zł, suma punktów: 6,25 pkt.

 

 

W części 4 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta złożona przez:

P.P.H.U. ARO

Józef Hryniewicki

os. Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Cena wybranej oferty wynosi brutto 2.275,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 7.380,00 zł, suma punktów: 3,08 pkt.

2) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 3.075,00 zł, suma punktów: 7,40 pkt.

3) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 4.920,00 zł, suma punktów: 4,63 pkt.

4) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 6.512,85 zł, suma punktów: 3,49 pkt.

 

 

W części 5 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybranaoferta złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Wierzbowa 17

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty wynosi: 4.500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 15.375,00 zł, suma punktów: 2,93 pkt.

2) P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów, cena oferty: 5.842,50 zł, suma punktów: 7,70 pkt.

3) GEO-KONCEPT Joanna Piechnicka, Nekielka, ul. Różana 1, 62-330 Nekla, cena oferty: 11.685,00 zł, suma punktów: 3,85 pkt.

4) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 7.687,50 zł, suma punktów: 8,85 pkt.

5) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 9.840,00 zł, suma punktów: 4,57 pkt.

6) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 16.881,75 zł, suma punktów: 2,67 pkt.

 

 

W części 6 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z określeniem wartości dla poszczególnych udziałów oraz potwierdzenie jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Wierzbowa 17

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty wynosi: 2.760,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Agnieszka Reszel-Silbernagel, ul. Jasna Rola 34B/19, 61-609 Poznań, cena oferty: 3.540,00 zł, suma punktów: 7,80 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 7.380,00 zł, suma punktów: 3,74 pkt.

3) P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów, cena oferty: 3.099,60 zł, suma punktów: 8,90 pkt.

4) GEO-KONCEPT Joanna Piechnicka, Nekielka, ul. Różana 1, 62-330 Nekla, cena oferty: 5.608,80 zł, suma punktów: 4,92 pkt.

5) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 5.904,00 zł, suma punktów: 4,67 pkt.

6) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 5.904,00 zł, suma punktów: 4,67 pkt.

7) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 8.250,84 zł, suma punktów: 3,35 pkt.

8) CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo, cena oferty: 5.166,00 zł, suma punktów: 5,34 pkt.

 

W części 7 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej wieczystemu użytkownikowi oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta złożona przez:

P.P.H.U. ARO

Józef Hryniewicki

os. Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Cena wybranej oferty wynosi brutto 1.045,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Agnieszka Reszel-Silbernagel, ul. Jasna Rola 34B/19, 61-609 Poznań, cena oferty: 1.475,00 zł, suma punktów: 7,09 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 3.075,00 zł, suma punktów: 3,40 pkt.

3) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 2.152,50 zł, suma punktów: 4,86 pkt.

4) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 2.460,00 zł, suma punktów: 4,25 pkt.

5) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 3.437,85 zł, suma punktów: 3,04 pkt.

6) CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo, cena oferty: 2.152,50 zł, suma punktów: 4,86 pkt.

 

 

W części 8 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działki) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta złożona przez:

Biuro Usług Technicznych

Elżbieta Szczepańska

ul. Wierzbięcice 57/14

61-547 Poznań

Cena wybranej oferty wynosi brutto 11.070,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak, ul. Wierzbowa 17, 62-322 Orzechowo, cena oferty: 11.500,00 zł, suma punktów: 9,63 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 30.750,00 zł, suma punktów: 3,60 pkt.

3) P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów, cena oferty: 12.915,00 zł, suma punktów: 8,57 pkt.

4) GEO-KONCEPT Joanna Piechnicka, Nekielka, ul. Różana 1, 62-330 Nekla, cena oferty: 18.142,50 zł, suma punktów: 6,10 pkt.

5) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 21.525,00 zł, suma punktów: 5,14 pkt.

6) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 18.450,00 zł, suma punktów: 6,00 pkt.

7) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 27.613,50 zł, suma punktów: 4,01 pkt.

8) CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo, cena oferty: 19.680,00 zł, suma punktów: 5,63 pkt.

 

 

W części 9 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - ustalenia wzrostu wartości działki spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta urbanistyczna) oraz potwierdzenia ich aktualności do czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu opłaty plansitycznej została wybrana oferta złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Krzysztof Stasiak

ul. Wierzbowa 17

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty wynosi: 12.900,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 29.520,00 zł, suma punktów: 4,37 pkt.

2) P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów, cena oferty: 14.760,00 zł, suma punktów: 8,74 pkt.

3) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 14.760,00 zł, suma punktów: 8,74 pkt.

4) Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego Dominik Puchalski, ul. Częstochowska 3A, 60-123 Poznań, cena oferty: 44.243,10 zł, suma punktów: 2,92 pkt.

 

 

W części 10 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości oraz innych opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego została wybrana oferta złożona przez:

ANWO-NIERUBHOMOŚCI

Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

Cena wybranej oferty wynosi: 2.952,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 4.920,00 zł, suma punktów: 6,00 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 3.936,00 zł, suma punktów: 7,50 pkt.

 

 

W części 11 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - wykonanie inwentaryzacji lokali celem ich sprzedaży oraz budynków wraz z określeniem udziałów w częściach wspólnych budynku oraz ułamkowej części prawa własności w działce na której położony jest budynek została wybrana oferta złożona przez:

P.P.H.U. ARO

Józef Hryniewicki

os. Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Cena wybranej oferty wynosi: 4.600,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty: 8.600,00 zł, suma punktów: 4,72 pkt.

2) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty: 4.880,00 zł, suma punktów: 8,32 pkt.

3) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena ofertowa brutto: 6.160,00 zł, suma punktów: 6,59 pkt.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.