BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262486
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

tel. 61 43 60 217; fax. 61 43 66 685

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

 

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej


Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku

 

CPV: 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2014 roku

Termin dostaw cząstkowych: 2 dni od złożenia zamówienia

 

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak - dyrektor tel. 61 43 60 217 lub email: gimnazjum-2@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimnazjum nr 2, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik zawierający siwz wraz załącznikami umieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia 2014 roku

w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 7 stycznia 2014 r. do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:

280893 - 2013 z datą zamieszczenia: 24.12.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz dostawy mięs gim2 2014 [223 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.