BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14089150
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) dotyczącej dowozów do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

 

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. J.

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b

62-300 Września

 

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,18 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,78 zł, suma punktów: 8,41 pkt.

2. oferta Nr 7 - IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,51 zł, suma punktów: 9,06 pkt.

3. oferta Nr 8 - Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,90 zł, suma punktów: 8,15 pkt.

 

W części 2 (trasa nr 2) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku została wybrana oferta nr 8 złożona przez:

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 13

62-300 Września

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,30 zł/km

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 2 (trasa nr 2) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca

cena jednostkowa brutto za 1 km:4,08 zł, suma punktów: 8,09 pkt.

2. oferta Nr 7 - IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,77 zł, suma punktów: 8,75 pkt.

 

 

W części 3 (trasa nr 3) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Otocznej została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

AGMAR S. Ratajczak i M. Baczkiewicz Sp. J.

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b

62-300 Września

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,10 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 3 (trasa nr 3) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,38 zł, suma punktów: 9,17 pkt.

2. oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

cena jednostkowa brutto za 1 km: 4,32 zł, suma punktów: 7,18 pkt.

 

W części 4 (trasa nr 4) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Marzeninie została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2

62-200 Gniezno

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,78 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 4 (trasa nr 4) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 7 - IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 4,19 zł, suma punktów: 9,02 pkt.

 

W części 5 (trasa nr 5) dotyczącej dowozów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie została wybrana oferta nr 8 złożona przez:

 

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 13

62-300 Września

 

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,30 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 5 (trasa nr 5) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca

cena jednostkowa brutto za 1 km: 4,06 zł, suma punktów: 8,13 pkt.

2. oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,99 zł, suma punktów: 8,27 pkt.

3. oferta Nr 7 - IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,73 zł, suma punktów: 8,85 pkt.

 

 

W części 6 (trasa nr 6) dotyczącej dowozów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kacznowie została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2,

62-200 Gniezno

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,72 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 6 (trasa nr 6) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 8 - Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,90 zł, suma punktów: 9,54 pkt.

2. oferta Nr 9 - AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. J. Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b 62-300 Września

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 3,90 zł, suma punktów: 9,54 pkt.

 

W części 7 (trasa nr 7) dotyczącej dowozów do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2

62-200 Gniezno

 

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 4,86 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 8 (trasa nr 8) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz Zespołu Szkół Specjalnych została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

 

Auto - Handel i Transport Przemysław Burda

ul. Batorego 3/13

62-300 Września

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 1,48 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 8 (trasa nr 8) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca

cena jednostkowa brutto za 1 km: 2,98 zł, suma punktów: 4,97 pkt.

2. oferta Nr 3 - TRANS-ROM P.H.U. s.c. Roman i Elwira Rozenkop ul. Wyspiańskiego 6, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 2,26 zł, suma punktów: 6,55 pkt.

 

W części 9 (trasa nr 9) dotyczącej dowozów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno Wychowawczego ARKA we Wrześni została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA"

ul. Owocowa 2

62-300 Września

 

Cena jednostkowa brutto za 1 km: 1,48 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 9 (trasa nr 9) ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PPHU TUPALSKI Sp. z o.o. ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca

cena jednostkowa brutto za 1 km: 2,98 zł, suma punktów: 4,97 pkt.

2. oferta Nr 3 - TRANS-ROM P.H.U. s.c. Roman i Elwira Rozenkop ul. Wyspiańskiego 6, 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 2,60 zł, suma punktów: 5,69 pkt.

3. oferta Nr 9 - AGMAR S. Ratajczak i M. Baczkiewicz Sp. J. Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b 62-300 Września

cena jednostkowa brutto za 1 km: 1,49 zł, suma punktów: 9,93 pkt.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.