BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464715
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej,
Komisji Edukacji,
Komisji Rozwoju wsi
i
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
z 26 listopada 2013 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunlano - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.40 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 7 członków komisji komunalno - finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że dochody bieżące projektowanego budżetu finansują wyłącznie wydatki bieżące budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych, czyli pożyczki, które były wcześniej zaciągnięte. Spłata rat będzie przypadała w roku 2014. Obligacje i wszystkie wydatki bieżące zostaną pokryte z dochodów bieżących. Z dochodów bieżących zostanie około 0,5 mln zł na zadania majątkowe. Dochody majątkowe są zaplanowane w kwocie nieco ponad 12,1 mln zł. Składa się na nią sprzedaż mienia szacowana na kwotę około 3 mln zł oraz na dochody z tytułu dotacji czy innych środków europejskich, które są później widoczne w inwestycjach realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych jest to kwota nieco ponad 9 mln zł. Czyli razem jest to około 12 mln zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w projekcie budżetu to kwota około 23,5 mln zł, zatem odejmując od kwoty 23,5 mln zł kwotę 12,1 mln zł i 0,5 mln zł okazuje się, że do wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych będzie brakowało 10,9 mln zł, które Gmina będzie musiała pozyskać z źródeł zewnętrznych. Daje to taką startową, skrótową, ale jednocześnie to bardzo cenny obraz budżetu w roku 2014. Na zadania inwestycyjne Gmina praktycznie nie ma pieniędzy. Zostały one stworzone z tych zadań na, które Gmina może pozyskać środki zewnętrzne oprócz finansowania Lulkowa i drobnych drogowych inwestycji cała reszta to zadania, na które Gmina otrzymała już dofinansowanie albo się o nie stara. Zadnia te pojawiają się w budżecie, ponieważ Gmina chce skorzystać ze środków zewnętrznych z pełną świadomością, że do sfinansowania będzie musiała zaciągnąć pożyczkę. Jeżeli w budżecie nic się nie zmieni i Gmina będzie na tych parametrach realizować budżet to Radni powinni mieć świadomość, że taki będzie brak pieniądza w budżecie. Może uda się trochę zasilić budżet jeśli chodzi o wolne środki z roku 2013 zależy od tego jak uda się zamknąć 2013 rok. Może sprzedaż mienia będzie lepsza. Tak naprawdę są dwie największe pozycje, na które Gmina może liczyć, że zasilą budżet 2014 i nie będzie zmuszona do zaciągania pożyczek. Kolejny element jest taki, że być może zadania, które są tu do zrealizowania po przetargach też osiągną mniejsze kwoty, więc ta kwota do zamknięcia budżetu będzie mniejsza niż wskazana.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy Gmina w 2014 roku musi wydać 12. 781. 000 zł na kanalizację Września - Psary Polskie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie musi. Jednak Gmina trochę bez takiego optymizmu aplikowała o środki na realizację tego zadania trochę je szatkując, dzieląc je na etapy po to żeby spełnić określone parametry, które są wymagane. Gmina poprawiła charakterystykę tych zadań i złożyła wnioski aplikując o środki. Środki zostały wstępnie przyznane, a w tej chwili pewne rzeczy są jeszcze poprawiane i korygowane. Skoro Gminie przyznano środki zadanie zostało wpisane. Być może kwota jest przeszacowana i uda się zmniejszyć ją do kwoty 10 lub 9 mln zł, zmniejszy się jednak kwota dofinansowania i Gmina będzie musiała wziąć pożyczkę z WFOŚ-u oraz sfinansować VAT. Zwrot VAT-u może uda się w tym samym roku odzyskać, a jeśli nie to dopiero w 2015 roku, wobec czego Gmina być może będzie musiała w budżecie 2014 jakoś pomostowo sfinansować VAT.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy Gmina musi wydać w 2014 roku kwotę 12. 781.000 zł na to zadanie? Ile z tych pieniędzy będzie z budżetu Gminy? Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie i wyda środki na VAT to przy dobrej procedurze mogłoby się udać w danym roku uzyskać zwrot VAT-u.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli po przetargu kwota wyniesie, np. 10 mln zł. to udział pieniądza, który jest teraz przyznany będzie wynosił około 50 %. Czyli będzie 5 mln zł tego „darowanego" pieniądza, następnie Gmina będzie musiała sfinansować VAT, w kwocie ponad 2 mln zł, który uda się odzyskać, a na pozostałą część Gmina będzie musiała wziąć pożyczkę. Tak wygląda konstrukcja tego zadania. Czy warto je realizować? Można na ten temat dyskutować i zdecydować, czy w takiej formie wydatkować bardzo ograniczone pieniądze budżetowe. Wpisano zadanie, a Radni zdecydują czy ono będzie realizowane.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że oprócz zastanawiania się, czy warto robić kanalizację należy zwrócić uwagę, że Gmina od 10 lat zabiega o środki na budowę i wykonanie zadania. Teraz znajdując się w sytuacji, kiedy przyznano dofinansowanie są wahania czy z tego skorzystać. Po drugie mało realne jest to żeby powtórzyła się taka sytuacja, że za około 2,5 mln zł Gmina będzie mogła zrealizować zadanie warte około 10 mln zł. Po trzecie burmistrz powiedział, że zgadza się, z tym, że zakopywanie tych pieniędzy pod ziemią jest mało medialne, mało nośne wyborczo, natomiast wszyscy zawsze narzekali, że ścieki płyną do Wrześnicy do zalewu, więc nie da się kanalizacji zbudować i nie zbudować równocześnie. Jak się chce zbudować to trzeba wydać pieniądze, a jak się nie chce zbudować to nie trzeba wydawać pieniędzy tylko, że wtedy kanalizacji nie będzie, wiec są to takiego rodzaju wybory. Dodał, że od wielu lat mówi się o tym, że środki nie są przekazywane na wieś, tym razem całe środki przeznaczone są właśnie na tereny wiejskie.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chodziło mu o to, że będąc radnym IV kadencji wie, że jeżeli jest wpisana kwota 12. 781. 000 zł, co łącznie daje kwotę 23. 507. 839 zł nieodpowiednie jest drążenie największej z tych kwot, czyli 12. 781.000 zł, ponieważ końcowa kwota będzie inna. 12. 781. 000 zł to wcale nie będzie 12. 781. 000 zł tylko po pierwsze 10 mln zł na etapie realnego przetargu, po drugie nie 10 mln zł tylko 5 mln zł, bo 5 mln zł Gmina otrzyma ze środków zewnętrznych i nie 5 mln zł tylko 2, 5 mln zł, ponieważ 2,5 mln zł Gmina otrzyma zwrot VAT. Dodał, że mówi o tym, że za chwile kwota się zmniejszy.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że taki jest wymóg konstrukcji budżetu.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że rozumie ale uważa, że nie powinno się wprowadzać u osób, które są może mniej obyte z budżetem takiego przekonania, że Gmina musi wziąć bezpowrotnie 10 mln zł co przepadanie, zostanie tak, jak powiedział burmistrz zakopane w rurach. Dodał, że chodzi o to, by powiedzieć, że zadanie będzie kosztowało dużo mniej, czyli że taką inwestycje zdecydowanie warto za te pieniądze wykonać. Radny powiedział, że dobrze byłoby żeby taką pozycję w ten sposób argumentować, czyli, że tak wygląda konstrukcja budżetu, tak należy to zapisać, ale ponieważ Gmina dostanie pewną kwotę, VAT zostanie zwrócony to łączne wykonanie kanalizacji wyniesie około 3 mln zł. Jest przekonany, że w takiej sytuacji wszyscy zgodziliby się na przeprowadzenie inwestycji. Tylko w tym kontekście chciał się wypowiedzieć, w żadnym innym. Zadania tego nie neguje.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli radny będzie chciał zabrać głos przy omawianiu zadań proponuje, by nastąpiło to w trakcie dyskusji, a w tej chwili chciałby poprosić panią Jolantę Kościańską, skarbnika miasta i gminy Września o omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zawsze jest mowa o wydatkach, natomiast jeśli chodzi o dochody w części, o której decyduje Rada, czyli podatki w roku 2014 ponownie nie zostaną podniesione żadne stawki podatkowe.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jak radni wiedzą budżet jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki. Jest uchwalany rok budżetowy, który jest rokiem kalendarzowym. Jest on podstawą całej gospodarki finansowej w jednostce samorządowej. Projekt składa się z dwóch elementów, jest to budżet, czyli ta część normatywna, w której są zawarte wszystkie najważniejsze informacje wskazane w ustawie o finansach publicznych i załączników. Tych załączników zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych jest coraz mniej, czyli pięć i spełniają one wszystkie te wymogi, które nakłada na Gminę ustawa o finansach publicznych. Przy konstrukcji projektu budżetu, jak co roku wykorzystuje się dane historyczne z wykonań budżetu, najczęściej są to dwa ostatnie lata budżetowe i trzy kwartały wykonania z roku bieżącego. Poza tym swoje informacje przysyła minister finansów, który prognozuje dochody Gminy z tytułu subwencji. Jest tam część wyrównawcza jak i oświatowa. Wskazuje Gminie również poprzez wyszacowanie jej udział w dochodach budżetu państwa, czyli tzw. podatek PIT. Informacje przysyła także wojewoda, w których określa wysokość dotacji. 99% są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli takie, które w 100% pokrywają też udział Gminy. Koszty związane z realizacją zadań, najczęściej są to zadania związane z opieką społeczną. W niewielkim stopniu środki przesyła również Krajowe Biuro Wyborcze i są one przeznaczone na prowadzenie spisu wyborców. Przy konstruowaniu projektu budżetu priorytetem były zadania stałe, czyli takie, które wynikają z różnego rodzaju ustaw okołobudżetowych. Realizacja ich jest obligatoryjna i Gmina w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć wykonanie tych zadań. W dalszej części były brane pod uwagę te zadania, które są kontynuacją rozpoczętych w bieżącym roku budżetowym i wymagają, czy będą wymagały dokończenia w roku następnym, oraz wydatki sztywne związane z utrzymaniem, czyli są to głównie wydatki mediowe, czy te związane z utrzymaniem substancji nieruchomości. Tak, jak wspomniał burmistrz w 2014 roku nie została założona żadna podwyżka podatków lokalnych. Dochody budżetu przy maksymalnym naciągnięciu i wyszacowaniu będą wynosiły ponad 118 mln zł. Dochody bieżące, które nie zawierają w sobie ani sprzedaży mienia ani dotacji na inwestycję to kwota 106 mln zł. Kwota ta zawiera już 12 miesięczną opłatę z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 4 mln 300 tys zł, na takim poziomie została oszacowana. Wydatki, które zgodnie z zapisami ustawy muszą być sfinansowane z dochodów bieżących, to kwota ponad 103 mln zł i również zawierają w sobie środki na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Deficyt budżetu to kwota 7 mln 723 tys. 403 zł. Dodała, że jak radni pamiętają w latach poprzednich przy tej konstrukcji budżetu zawsze startuje się od wysokiej kwoty po to żeby na koniec roku czasami się udawało go zamknąć z nadwyżką, także jest to bardzo płynna rzecz w ciągu roku, w dużej mierze uzależniona od realizacji dochodów jak i poziomu osiągniętych wydatków. Projekt budżetu zawiera także wszystkie zadania obligatoryjne, czyli takie, które są nakładane ustawami jak, np. prawo ochrony środowiska, gdzie Gmina planując dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew, czy krzewów musi przeznaczać na określone cele, które wskazuje ustawa. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, który co roku jest uchwalany i szczegółowo rozpisywany w postaci preliminarza wydatków, to środki kierunkowe, które mogą być wyłącznie przeznaczane na tego typu działania. Zadania związane z odpadami, są tak skonstruowane aby dochody bilansowały się z wydatkami. Poza tym przy konstrukcji grupy wynagrodzeń poziom inflacji został przyjęty na poziomie 2,9. Nie założono wzrostu etatów, nie zaplanowano także podwyżek dla nauczycieli, nie ma takiej dyspozycji. Poziom składek ubezpieczeniowych został przyjęty na poziomie 2013 roku bez założeń, że cokolwiek w tej materii się wydarzy tak samo zostały przyjęte progi podatkowe. W projekcie budżetu zgodnie z wymogami utworzone są dwie rezerwy. Pierwsza to rezerwa ogólna, która nie może być mniejsza niż 1/10 ogólnie poniesionych wydatków jest to kwota 150 tys. zł. Druga rezerwa jest obligatoryjna, nie może być mniejsza niż 0, 05% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki wynagrodzeniowe i obsługę długu i wynosi ona 300 tys. zł. Okołobudżetowo działają rachunki dochodów własnych są one utworzone przez jednostki budżetowe na mocy uchwały Rady Miejskiej. Są to środki, które jednostki uzyskują, np. z wynajmu sal i również są one kierunkowe, nie mogą być przeznaczone, np. na wynagrodzenia. W dużej mierze przeznaczone są na utrzymanie tej substancji, którą dyrektorzy mają w swoim zarządzie. Po stronie przychodów zaplanowana została kwota 10 mln 919 tys. 82 zł. Jest to kwota, która zrównoważy i zamknie budżet przy założeniu, że wszystkie wydatki zostaną zrealizowane w 100%. W tej kwocie jest kwota 627 tys. 333 zł, będzie to druga rata, transza pożyczki, na którą Rada wyraziła zgodę na realizację zadania, jaką jest budowa kanalizacji w Przyborkach. Dodała, że jeżeli radni przy okazji budżetu będą analizować Wieloletnią Prognozę, zwłaszcza prognozę kwoty długu to warto zwrócić uwagę, że planowany, realny dług, który zostanie na dzień 31 grudnia będzie wynosił około 17, 7 mln zł, co według starej ustawy o finansach publicznych, która jeszcze obowiązuje do końca roku będzie stanowiło około 15, 4 % na 60% możliwego deficytu, także płynność finansowa Gminy jest całkiem inna (załącznik nr 6 i 7).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w zasadzie Gmina nie może się bardziej zadłużać jeśli chodzi o inwestycje, ponieważ uniemożliwiają to wskaźniki.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w takiej sytuacji inwestycje oświatowe, na temat których były rozmowy nie będą mogły być w realizowane.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli koszty inwestycji, o której była mowa, czyli budowa kanalizacji Września - Psary Polskie zmniejszą się, to uwolni to możliwości zadłużania i wtedy Gmina będzie mogła „rozwinąć coś co w tej chwili jest zwinięte w budżecie", czyli inwestycje oświatowe też radnym zaproponowane jako pewien typ do realizacji. Sfinansowanie ich jest zwinięte, ponieważ nie ma możliwości zadłużenia, bo inwestycja kanalizacji Września - Psary Polskie zajęła bardzo dużo tej możliwości jeśli chodzi o dług.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że właśnie o tym mówi. Po pierwsze nie jest tak, że jest przeciwny wybudowaniu kanalizacji za około 3 mln zł, chciałby, by została wybudowana, ale rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni z dziewięcioma oddziałami łączonego korytarzem wraz z systemem wind i toalet jest dla niego jako radnego bardziej potrzebna w tej chwili. Podobnie bardziej potrzebna jest budowa sali sportowej w SSP w Kaczanowie i budowa obiektów, które były planowane wcześniej, czyli sali sportowej w SSP nr 2 i Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Podsumowując powiedział, że sytuacja jest taka, że będąc po komisji oświaty, a także po artykule prasowym „radni oniemieli" (nie widział żeby ktoś oniemiał) wygląda na to, że radni oniemieli ze szczęścia, bo okazało się, że jest jakaś misja rozbudowy szkoły, jednej, drugiej, trzeciej sali, rozbudowa drugiej szkoły itd., co mogłoby powodować, że radni mogliby być pod wrażeniem. Jednak w realnych planach budżetowych widzi, że dla SSP w Kaczanowie jest kwota 10 tys. zł, itd. Wobec powyższej sytuacji i znaczącej kwoty 12. 781. 000 zł na oczyszczalnie ścieków w Psarach Polskich, a z drugiej strony zaproponowanych znikomych kwot na oświatę chciałby zapytać, jak to zostanie rozwiązane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zadania pojawiły w się w projekcie budżetu z minimalną kwotą finansowania z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że wskaźnik zadłużenia uniemożliwiał wpisanie większych kwot, ponieważ większość tego wskaźnika skonsumowało zadanie w Psarach Polskich. Jeśli Rada nie będzie chciała, by Gmina zrealizowała inwestycję dotyczącą kanalizacji Września - Psary Polskie można to zadanie usunąć z projektu budżetu i zrezygnować z dofinansowania, a powiększyć finansowanie innych zadań, które zawarto w projekcie budżetu. Po drugie zadania oświatowe pojawiły się, ponieważ będą nowe środki unijne i Gmina liczy na to, że uzyska dofinansowanie i będzie mogła realizować te zadania, dlatego taka propozycja pojawiła się w projekcie budżetu. Dodał, że zapewne wszystkie gminy w Polsce mają nadzieję na uzyskanie dodatkowych środków. Jeśli Gmina uzyska dofinansowanie chciałaby przeznaczyć je na realizacje zadań oświatowych. Minimalna kwota w planach budżetowych została wpisana po to żeby zadanie w ogóle istniało i funkcjonowało w budżecie, a przy uzyskaniu środków pozwoliło na realizację. Kiedy Gmina uwolni wskaźnik zadłużenia będzie mogła przeznaczyć więcej pieniędzy na te zadania i aplikować o pieniądze na współfinansowanie, np. sali sportowej.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że właśnie tego chciał się dowiedzieć, czyli, że jeśli rozpocznie się procedura przetargowa na kanalizację i Gmina dostanie dofinansowanie i okaże się, że inwestycja, jak burmistrz prognozuje nie będzie kosztowała około 12. 781. 000 zł tylko około 3 mln zł zostanie około 5 mln zł wolnych środków żeby, np. rozpocząć inwestycję w budynku SSP nr 1 we Wrześni.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili po stronie dochodowej wpisana jest kwota ponad 6 mln zł na ogólną kwotę ponad 12 mln zł, czyli połowa zaplanowana jest po stronie dochodów, a dwa razy tyle po stronie wydatków. Jeżeli kwota zredukuje się do 10 czy 9 mln zł Gmina dostanie mniej dofinansowania. Będzie musiała wziąć pożyczkę z WFOŚ-u. Na pewno zostaną uwolnione możliwości i inwestycja nie będzie kosztowała ani 10 ani 12 mln zł tylko tak, jak radny mówi będzie to kwota jaką Gmina będzie musiała oddać WFOŚ-owi, czyli może 2,5 do 3 mln zł, bo VAT odzyska, co pozwoli na dogodne warunki, by móc się skupić na innych zadaniach i aplikować o środki na ich realizację, jest to pewna propozycja do przedyskutowania tego zakresu dzisiaj.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że był pomysł, by pakiet inwestycji zadań oświatowych, zaproponowany przez zastępcę burmistrza, pana Artura Mokrackiego był sfinansowany z obligacji. Obligacje mają to do siebie, że są dużo lepsze niż kredyt, bo można je rozłożyć na transze, co Gmina już przerabiała. Wiadomym jest to, że można je uruchamiać tylko kiedy są potrzebne. Poprosił, by burmistrz wyjaśnił, czy istnieje opcja finansowania tych zadań z obligacji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej sytuacji obligacje i kredyt to jedno i to samo, ponieważ Gmina nie może bardziej zadłużyć budżetu. Nie można podjąć decyzji, że Gmina wyemituje 10 mln zł obligacji i nie czekając na dofinansowanie rozpocznie realizację zadań, jest to niemożliwe.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny mówi to 10 lat za późno, ponieważ 10 ostatnich budżetów ma podobną konstrukcję.

Radny Maciej Baranowski powiedział że przez 8 lata pan radny mówił w ten sam sposób i wtedy radnemu nie przeszkadzał.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że był przeciwny rozpoczynaniu obligacji. Dodał, że radny jest ciekawym dyskutantem, a on lubi dyskutować z merytorycznymi ludźmi w sprawach budżetu, w związku z tym zaproponował, by wrócić do tematu w czasie przerwy.

Rada Mariola Kasierska powiedziała, że należałoby się zastanowić, które inwestycje i ich przedsięwzięcia są priorytetowe. Należałoby ustalić, które inwestycje mogą być oddalone w czasie albo odłożone na przyszły rok, a pieniądze przeznaczyć na inwestycje, które są niezbędne i powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że właściwie musiałby się powtórzyć, bo Gmina realizuje zadania w realnych pieniądzach, czyli te na, które uzyskała dofinansowane lub dofinansowanie jest przyznane w postaci promesy. Jest to kanalizacja Września - Psary Polskie, modernizacja oczyszczalni, czyli kanalizacja w Przyborkach, Cyfrowy Świat, na który Gmina dostała 100% dofinansowania i zadanie dotyczące Lulkowa, na które Gmina musi wydać konkretne pieniądze. Pozostałe zadania z tymi drobnymi kwotami są „zwinięte" do momentu, kiedy Gmina uwolni możliwości zadłużania budżetu lub otrzyma dofinansowanie, a zapewne jedno i drugie. Kiedy Gmina otrzyma dofinansowanie na jakąś aplikowaną inwestycję, dołoży z własnych środków albo ze środków pożyczonych, może z obligacji. Być może uda się przeprowadzić inne inwestycje, ale to zależy od tego, jak będzie rozwijała się przyszłość. To, co jest zapisane w zestawieniu zadań majątkowych dokładnie odpowiada na pytanie radnej.

Radny Szymon Paciorkowski odnośnie inwestycji drogowych powiedział, że przewidziano 1 mln zł na inwestycje w 2014 roku, jednak pojawia się tam parę różnych zadań dla realizacji, których Gmina będzie występować o dofinansowanie, w związku czym poprosił o sprecyzowanie, jakie będą to kwoty? Co w tym dziale jest priorytetowe, tzn. jeżeli nie będzie dofinansowania, to jakie zadania z tego 1 mln zł w pierwszej kolejności będą realizowane? Jaki jest dolny próg inwestycji drogowych? Co uważa się tutaj za absolutnie najważniejsze?Inwestycje te są bacznie obserwowane przez mieszkańców i wzbudzają wiele kontrowersji. Poprosił o rozszerzenie uzasadnienia tego punktu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina aplikowała o uzyskanie dofinansowania na trzy zadania: budowa ronda Opieszyn - Harcerska, druga to inwestycja na ul. Monte Casino i inwestycja na ul. Działkowców. To są trzy zadania na, które Gmina miała nadzieję, że uzyska dofinansowanie.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że kwota 1 mln zł, stanowi sumę tych trzech zadań.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zadania te zdecydowanie przekraczają kwotę 1 mln zł, ale zostały wpisane, ponieważ po raz pierwszy była możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku, więc Gmina postanowiła zaryzykować i złożyć trzy wnioski w nadziei, że któryś uzyska tyle punktów, że uda się pozyskać dofinansowanie. Jednak jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania na którąś z tych inwestycji drogowych, to jako priorytet chciałaby przeprowadzić inwestycję budowy ronda Opieszyn- Harcerska. Wtedy ten 1 mln zł wystarczy.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak odnośnie inwestycji oświatowych powiedział, że zaplanowano 260 tys. zł na modernizację SSP w Otocznej, w związku z czym zapytał, jaka będzie hierarchia pozostałych inwestycji jeśli pozostaną wolne środki? Czy jest już zaplanowana jakaś kolejność? Czy będzie to rozbudowa SSP nr 1, czy np. budowa sali gimnastycznej w Kaczanowie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zadanie, które uzyska dofinansowanie będzie priorytetowe. Jeśli nie będzie dofinansowania to priorytetem będzie chyba rozbudowa SSP nr 1. Ma jednak nadzieję, że na każde z tych zadań uda się uzyskać dofinansowanie, bo takie będą starania ze strony Gminy.

Radny Bronisław Dankowski odnośnie wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne Gminy Września powiedział, że otrzymał już od burmistrza pisemną odpowiedź w tej sprawie, jednak chciałby powiedzieć o niej informacyjnie. W 2009 roku mieszkańcy ul. Opolskiej wystąpili z wnioskiem o wymianę nawierzchni na ul. Opolskiej. W 2010 roku 18 stycznia ówczesny kierownik udzielił mieszkańcom odpowiedzi, że remont zostanie podjęty wiosną 2010 jednak do dnia dzisiejszego inwestycja nie została zrealizowana. Mieszkańcy w dalszym ciągu interweniują, przychodzą na dyżury i w jednym z protokołów z dyżuru został skierowany do burmistrza wniosek w tej sprawie. W odpowiedzi uzyskał informację, że nawierzchnia będzie naprawiana na bieżąco, w trakcie roku budżetowego będzie również możliwość remontu. Dodał, że ponieważ są tu zaległości terminowe obiecane mieszkańcom ma nadzieję, że od 2009 do 2014 roku inwestycja zostanie zrealizowana.
Cieszy się, że została wpisana do projektu budżetu inwestycja budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Działkowców, o którą wnioskował na dwóch poprzednich sesjach i ma nadzieję, że pozyskanie dodatkowych środków pozwoli na realizację tego zadania. Z uwagi na to, że ścieżka połączy ul. Wrocławską z ul. Paderewskiego aż do jeziora jest to inwestycja nie tylko dla osób, które lubią się przemieszczać rowerem ale również dla pracowników powstających tam nowych zakładów pracy. Podziękował, że taki ciąg komunikacyjny i rekreacyjny zarazem został ujęty w planach budżetu i ma nadzieję, że zostanie zrealizowany.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w zadaniu transport i łączność w Dziale 600 w projekcie budżetu zapisano 3. 915. 286 zł na utrzymanie dróg publicznych. Zaznaczono, że wydatki inwestycyjne w kwocie 1009. 000. zł obejmują budowę dróg i chodników na terenie Gminy Września. W 2013 roku było zaplanowane na ten cel 1 mln 500 tys. zł, czyli o 500 tys. zł więcej, jednak w 2013 roku Gmina nie wybudowała chyba nawet 1 m chodników mając 1 mln 500 tys. zł, więc mając zaplanowane 1 mln zł Gmina nie wybuduje nawet pół m chodnika. Przy SSP w Chwalibogowie wybudowanej w 2004 roku, która znajduje się przy drodze powiatowej również nie ma chodnika, a przemieszczają się tam dzieci, kobiety, matki z wózkami, jest tam bardzo niebezpiecznie. Złożył wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg, na który przez prawie rok nie uzyskał odpowiedzi, dlatego osobiście po nią poszedł i uzyskał informację, że nie planuje się budowy chodnika. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że jest to droga powiatowa, ale szkoła jest gminna, dlatego można by było potraktować to zadanie jako wspólne i być może udałoby się przeprowadzić tę inwestycję. Nie ukrywa, że brak chodnika stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla dzieci i osób dorosłych, ponadto przy drodze tej jest umiejscowiony licznie odwiedzany plac zabaw.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o inwestycje drogowe to rzeczywiście rok 2014 z powodów, które już wyjaśniał wielokrotnie, przede wszystkim ze względu na to, że pojawiły się zadania współfinansowane pieniędzmi unijnymi, czyli kanalizacja, środki na inwestycje drogowe zmalały. Kanalizacje na wsi pochłaniają bardzo dużą część środków finansowych.

Rady Szymon Paciorkowski odnośnie inwestycji drogowych powiedział, że problemem w 2014 roku jest to, że kwota do podziału jest bardzo mała i chciałby się poczuć bardziej przekonany, co do zasadności wyboru danej inwestycji. W planach budżetu zapisany jest 1 mln zł i nie ma w tym momencie jakiś wydatków sztywnych, bo rozumie, że teoretycznie terminy budowy ronda nie wygasają w przyszłym roku.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że 1 mln zł jest zapisany i zaplanowany, jednak wszystkich wolnych środków jest 0,5 mln zł

Rady Szymon Paciorkowski zapytał, jaki jest planowany koszt budowy ronda? Zaproponował, by przy omawianiu wydatków, np. sfery, gdzie rzeczywiście są cięcia, jak burmistrz zauważył są największe, prawdopodobnie najbardziej dotkliwe zastanowić się nad inwestycjami i na posiedzeniu komisji, np. zrobić listę rankingową tych inwestycji, które są priorytetowe, np. pod względem natężenia ruchu, oddziaływania na całą gminę, itd., bo chciałby czuć się przekonany że, np. budowa ronda w przyszłym roku jest najważniejsza i konieczna.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w planie budżetu zaplanowane jest finansowanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września, ale decyzja o tym, co będzie realizowane zostanie podjęta wspólnie. Gmina proponuje taki plan budżetu, jednak nie przesądza dzisiaj tego, co będzie realizować. W wymienionym tabelarycznym zestawieniu przesądza tylko to, jakie środki, na jakie zadania przeznaczyć. Zadanie, na które planuje się 1 mln zł brzmi: Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września. W tej chwili nie przesądza się o wyborze inwestycji, jednak ponieważ padło pytanie jaka inwestycja jest dla Gminy faworytem powiedział, że rondo Opieszyn - Harcerska, której kwota to około 700 tys. zł. Jednak to, czy Gmina będzie realizować budowę ronda czy coś innego będzie można podyskutować na początku roku. To, co jest najważniejsze na dziś to informacja, że 1 mln zł zaplanowano na zadanie: Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września.

Rady Szymon Paciorkowski powiedział, że są drogi, które od lat czekają na remont, ale są też, np. mniej uczęszczane. Są miejsca, gdzie jeździ dużo ludzi, ale są też takie, których stan nie jest zły by była konieczność przeprowadzenia remontu, wobec czego poprosił, by wydział na początku 2014 roku przygotował na posiedzenie komisji, np. jakąś prezentację dotyczącą tej sfery inwestycji.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, co będzie poręczeniem, zabezpieczeniem ewentualnych kredytów, pożyczek kwoty 10 mln 251 tys. 749 zł?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to kwota teoretyczna i startowa do zamknięcia budżetu, natomiast ma nadzieję, że wspólnie uda się zrobić wszystko, żeby wziąć jak najmniej kredytów.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w przypadku wszystkich pożyczek, które są z funduszy celowych jakim jest, np. Wojewódzki Fundusz zabezpieczeniem jest zawsze weksel in blanko. Natomiast w przypadku kredytów komercyjnych zaciąganych na rynku bywa również, że jest to hipoteka, ale to wszystko zależy od banku, właściwie instytucji udzielającej tego kredytu.

Radny Stefan Ogrodowicz w związku z tym zapytał, jak na dzień dzisiejszy wygląda hipoteka Gminy?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jedyna hipoteka, która została ustanowiona, to poręczenie dla TBS w 1999 roku, a wszystkie te zobowiązania, które były zaciągnięte później łącznie z obligacjami są to zabezpieczenia w postaci wekslowej.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, dlaczego i co się składa na koszt utrzymania bibliotek w wysokości 675. 000 zł, ponieważ na drogi, czy chodniki zaplanowano 1 mln zł, a na istniejący obiekt 675 tys. zł?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że głównym składnikiem są koszty osobowe. Jest to nie tylko budynek na ul. Dzieci Wrzesińskich, ale również filie. Gmina otrzymuje również 45 tys. zł z powiatu na to zadanie, jako biblioteka powiatowa.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że powstał problem, ponieważ przez wiele lat były pieniądze na inwestycje. Były zgłaszane wnioski i Gmina otrzymywała pieniądze dzięki czemu po kolei były robione najpierw drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, sale gimnastyczne, ocieplenie i infrastruktura oświatowa, remonty bibliotek, parkingi, zostały zrobione ulice w centrum, oświetlenie, itd., były to miliony zł. Teraz jest, tzw. kryzys i pojawia się dylemat, co budować? Trzeba będzie pewnie robić wszystko pod projekt, według jakiegoś ustalonego planu. Myśli, że trudne jest teraz takie rozważanie, czy robić rondo, czy ścieżkę rowerową? Powiedział, że osobiście byłby za zrobieniem ronda, ale każdy ma jednak swoje priorytety, z którymi trudno rozmawiać. Odnosząc się do tego, co wcześniej powiedział radny Ryszard Szwajca, że obligacje na budowę dróg nie były najlepszym pomysłem uważa, że był to jeden z najlepszych pomysłów od wielu lat jeżeli chodzi o uzdrowienie sytuacji komunikacyjnej i zrobienie bazy infrastrukturalnej w mieście i gminie, bo wreszcie naprawdę realnie powstały ulice, chodniki, które są już wykonane. Ponadto zostały wybudowane prawie za połowę ceny, a nawet niejednokrotnie za 30%, gdyż akurat w tym czasie koszty robocizny nie były takie, jak dwa i trzy lata później. Tak było, a w tej chwili obciążeniem w jego przekonaniu jest, np. WOSiR, który Gmina zastawiła, kiedy pan radny był w zarządzie miasta. TBS czego nie można teraz zbyć generują koszty, nie wiadomo co z tym zrobić, a będzie to trwało jeszcze przez wiele lat. Generuje koszty chociażby w tym sensie, że, np. nie można tego sprzedać. Dodał, że jest przekonany, że domki te generują tylko straty. Dodał, że smuci się z innego powodu, a mianowicie, że te nowe wskaźniki zostają tak gwałtownie wprowadzone. Trochę żałuje, że burmistrzowie i pani skarbnik wcześniej nie zadłużyli miasta na większą kwotę.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że teraz Gmina nie mogłaby już nic zrobić.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest mnóstwo miast, których poziom zadłużenia jest dużo wyższy niż Wrześni, a w niejednokrotnych wypadkach dochodzi do 60% i co oni teraz mają „zwinąć" projekt budżetu do 10% - 10,5%?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gminy te nie mogą się już zadłużać.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, że radny wypowiedział pogląd na temat minionych budżetów, czyli na pytanie, czy brać obligacje, czy nie brać obligacji?

Radny Maciej Baranowski powiedział, że wcześniejsze obligacje były dobrym pomysłem.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że myślał, że w przerwie będą z radnym na ten temat dyskutować, jednak widzi, że radny woli robić to w dyskusji publicznej. Dodał, że wzięcie obligacji było dobre, ale obstaje przy swoim dawnym stanowisku, ponieważ gdyby nie było obligacji niezależnie na co zostały przeznaczone te środki, to Gmina co roku przez 10 lat miałaby od 3-3,5 mln zł dodatkowo i dzisiaj nie byłoby 0,5 mln zł środków własnych tylko powiedzmy 4 mln zł, więc kwestia jest otwarta. A za 4 mln zł można byłoby wybudować dwie sale gimnastyczne.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że tak ale 38 ulic, dróg i chodników tonęło by w błocie.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział że część tych inwestycji wymagała tylko remontu. Dodał, że nie jest tutaj stroną, ma swoje poglądy i jeżeli radny ma swoje poglądy, które chce wyrazić mogą dyskutować na ten temat poza salą, natomiast w tej chwili przedmiotem posiedzenia komisji jest sprawa budżetu i cofanie się do historii niewiele daje.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy środki zaplanowane w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 90. 500 zł na utrzymanie budynków świetlic wiejskich oprócz bieżącego utrzymania jak, np. drobne naprawy, remonty są też na media, które były pokrywane z środków sołeckich?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że są to też środki na media.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że Komisja Rozwoju Wsi chciała o to wnioskować, w związku z czym bardzo się cieszy z tego zapisu i dziękuje.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że ma pytanie jeśli chodzi o projekty budżetów jednostek oświatowych, a konkretnie o wydatki na wynagrodzenie. Wiadomo, że pochłaniają one od 80-90% budżetu, ale chciał zapytać, czy ten projekt budżetu zabezpiecza środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracji w jednostkach oświatowych i czy jest spójny z projektami, jakie przygotowały szkoły?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że wynagrodzenia są zawsze zabezpieczone w pierwszej kolejności, czyli wszystkie wydatki osobowe łącznie z pochodnymi. Pracownicy obsługi administracji, czyli wszyscy, którzy nie korzystają z kadry ich wynagrodzenia zostały zindeksowane lub zaplanowane i zaproponowane o wskaźnik inflacji 2,9 i to są zawsze priorytety przy planowaniu budżetu jednostek. Pozostałe środki zostały tak skalkulowane żeby w 100% zabezpieczały widełki sztywne i stałe, czyli w pierwszej kolejności media, wodę, ciepło, wszystkie te rzeczy, które muszą być uregulowane, a dopiero w dalszej kolejności pozostałe rzeczy. Dodała, że w tym roku projekty budżetu były w bardzo oszczędny sposób przygotowane także nie było tam jakiś wielkich cięć.

Radny Stefan Ogrodowicz odnośnie zadania budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września powiedział, że w ramach zadania planuje się rozbudowę oświetlenia dróg publicznych oraz doświetlenia przejścia dla pieszych. Na zadanie przewidziano 100 tys zł, a ponieważ nie jest to duża kwota zapytał, czy przewidziane są konkretne punkty przeprowadzenia inwestycji?
Dodał, że jeśli jest taka możliwość prosi o zainstalowanie oświetlenia na skrzyżowaniu w pobliżu szkoły w Gutowie Wielkim, ponieważ po zmianie organizacji ruchu pomimo znaków ograniczenia ruchu jest tam bardzo niebezpiecznie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że podobnie jak w przypadku zadania dotyczącego budowy i przebudowy dróg na początku roku na posiedzeniu komisji, gdzie będą omawiane inwestycje odnośnie dróg omówione zostaną też propozycje dotyczące oświetlenia, które będzie można zrealizować w ramach tych skromnych środków. Przedstawiona zostanie propozycja na co jest dokumentacja i wspólnie z radnymi zostanie dokonane rozstrzygnięcie jeśli chodzi o te inwestycje. Natomiast odnośnie oświetlenia w Gutowie Wielkim zastępca burmistrza powiedział, że jest to bieżąca sprawa i po sprawdzeniu jej przez wydział odpowie na to pytanie w późniejszym terminie.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca ogłosił 10 min przerwę.


Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że uważa, że projekt budżetu należało by przyjąć, natomiast w roku budżetowym jeżeli będą oszczędności, ma na myśli oszczędności urealniane, plan także będzie urealniany i wtedy można będzie dyskutować na co wygospodarowane, czy wolne środki przeznaczać na bieżąco.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.


Pkt 5
Radny Stefan Ogrodowicz odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020 powiedział, że od kilku lat Września korzysta z ujęcia wodnego, ze studni głębinowej, której zasoby wystarczą do 2015 roku, a później trzeba będzie pomyśleć o innym ujęciu wodnym. Dodał, że co roku przybywają inwestycje, domy mieszkalne, bloki mieszkalne, itd wobec czego zapytał, czy Gmina interesuje się tą kwestią, a jeśli tak to, czy nie powinna zostać uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zostanie przygotowana pisemna odpowiedź.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji
Komunlano - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgolński

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.