BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252173
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Roboty budowlane:

 • rozebranie kominów,

 • wymurowanie nowych kominów z cegły pełnej,

 • rozbiórka ścian piętra,

 • wymurowanie ścian piętra jako nowe,

 • rozebranie części ściany zewnętrznej,

 • odtworzenie ściany zewnętrznej z cegły z odzysku,

 • wykonanie dodatkowych ław fundamentowych,

 • wykonanie stalowego podciągu pod ścianą piętra,

 • izolacja przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na podłożu pionowym, tzw. „szlamu" w części niepodpiwniczonej budynku,

 • wykonanie schodów zewnętrznych do budynku od strony pomnika Dzieci Wrzesińskich jako nowe żelbetowe,

 • likwidacja pomieszczenia nr A-1.001 poprzez zasypanie piaskiem oraz wykonanie nad nim posadzki na gruncie,

 • wykonanie posadzki nad niepodpiwniczoną i podpiwniczoną częścią budynku jako posadzki na gruncie.

 

CPV: 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6

Wartość zamówienia: 67.518,91 zł brutto

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2. 63-200 Jarocin

Uzasadnienie:

Powyższe roboty budowlane nie zostały ujęte w podstawie wyceny zamówienia podstawowego, tj. przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, gdyż na etapie realizacji inwestycji okazało się, że:

1) kominy, które w dokumentacji pierwotnej przeznaczone były do zachowania są w bardzo złym stanie technicznym i stwarzają zagrożenie dla użytkowników terenu przyległego do budynku, w związku z powyższym należy je rozebrać oraz wykonać jako nowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,

2) słup konstrukcyjny budynku podpierający wg dokumentacji projektowej podciągi oraz strop na parterem jest kominem, w związku czym należy go rozebrać oraz wykonać jako nowy,

3) nie ma technicznej możliwości wykonania części stropu w poziomie piętra, ponieważ na istniejącej drewnianej belce stropu opiera się ściana zewnętrzna budynku, ścianę należy rozebrać oraz odtworzyć po wykonaniu stropu żelbetowego z materiału z odzysku,

4) nie ma technicznej możliwości wykonania żelbetowych podciągów pod ścianami zewnętrznymi piętra, należy przyjąć rozwiązanie zamienne w postaci podciągu stalowego z kształtowników,

5) przy posadawianiu słupa konstrukcyjnego stalowego zbudowanego z kształtowników HEA 160 na stopie fundamentowej F3 w pobliżu ściany zewnętrznej budynku zaszła konieczność wykonania rozwiązania zamiennego polegającego na postawieniu dodatkowej konstrukcji żelbetowej z uwagi na niebezpieczeństwo związane ze złym stanem technicznym kamiennych fundamentów,

6) pod jedną ze ścian konstrukcyjnych parteru nie ma ściany piwnicznej, a istniejący strop nad piwnicą ma niewystarczającą nośność, należy zastosować rozwiązanie zamienne polegające na wykonaniu dodatkowego fundamentu oraz ściany podpierającej strop.

7) ściany zewnętrzne budynku wykazują bardzo duże zawilgocenie oraz zasolenie (wykonane zostały pomiary na tę okoliczność) i zachodzi obawa, że tynk zewnętrzny wykonany nad częścią niepodpiwniczoną nie będzie trwały; potrzebę zastosowania izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej potwierdził projektant, który dokonał wizji lokalnej na budowie oraz zapoznał się z wynikami badań zawilgocenia ścian

8) schody zewnętrzne od strony pomnika Dzieci Wrzesińskich są w bardzo złym stanie technicznym (liczne spękania i ubytki) - zostały wykonane jako murowane na glebie urodzajnej i oblane betonem i zachodzi konieczność wykonania ich jako nowe monolityczne żelbetowe,

9) dostęp do pomieszczenia nr A-1.001 jest zapewniony wyłącznie od strony ulicy Moniuszki poprzez małe drzwi o wymiarach 66x90 cm co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z pomieszczenia oraz stwarza zagrożenie dla ruchu odbywającego się ulicą Moniuszki jak i dla samych użytkowników obiektu,w związku z tym zachodzi konieczność likwidacji pomieszczenia poprzez zasypanie piaskiem oraz wykonanie nad nim posadzki na gruncie,

10) zasypka stropu Kleina nad częścią podpiwniczoną oraz posadzka nad częścią niepodpiwniczoną są w bardzo złym stanie technicznym, tj. zostały wykonane z niewłaściwego materiału, który nie został odpowiednio zagęszczony i wobec powyższego należy je rozebrać, tak aby po wykonaniu warstw uzyskać poziom docelowej podłogi oraz wykonać warstwy posadzkowe jak dla podłogi na gruncie zgodnie ze sztuką budowlaną, celowość w/w działania potwierdził projektant.

W/w roboty wynikły podczas trwania realizacji inwestycji i są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.