BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280491
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 7 października 2013 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 15. 30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2). Poprosił o przedstawienie koncepcji inwestycji oświatowych, jakie Gmina Września przygotowała na rok 2014.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina Września ma w planach zrobienie inwestycji oświatowych, na które zwykle brakowało funduszy. Spłatę inwestycji Gmina zamierza rozłożyć na kolejne lata. Obecnie spłacono 10 000 000 zł obligacji związanych z inwestycjami drogowymi. Planuje się rozbudowanie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1. Projekt przebudowy Gmina posiada już od kilku lat. Przyjście 6 – latków do szkoły spowoduje, że będzie o wiele więcej oddziałów, tym bardziej, że mają być one 25 – osobowe, a w szkołach ma być wprowadzona jednozmianowość. SSP nr 1 umiejscowiona jest koło osiedla przy ul. Kutrzeby, na którym mieszka wiele młodych rodzin z dziećmi. Kolejnym argumentem na rozbudowę szkoły jest budowa osiedla na terenach po Tonsilu.

 

Na salę obrad wchodzi radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków komisji.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dodatkowo powstałoby 9 oddziałów po rozbudowie szkoły. Kolejną inwestycją, nad którą Gmina się zastanawia jest wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole w Kaczanowie. Następnie są plany przeniesienia szkoły w Gutowie Wielkim do Otocznej, rozbudowując już istniejący budynek. Budynek w Gutowie Wielkim jest w złym stanie technicznym, a koszt jego naprawy będzie równorzędny z wybudowaniem nowego. Dwie kolejne inwestycje to sale gimnastyczne przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Gimnazjum nr 1. Dwie podstawowe inwestycje to z pewnością rozbudowa SSP nr 1 oraz wybudowanie sali przy szkole w Kaczanowie. Reszta inwestycji jest planowana, ale nie wiadomo czy będą na nie środki. Najlepszym sposobem byłoby zrealizowanie tych wszystkich inwestycji w jednym roku, a ich spłatę można by było rozłożyć na kilka lat.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, jak wygląda kwestia postawienia kontenerów zamiast budowania nowych oddziałów?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina rozmawiała z firmą z Gdańska, która robi szkoły w tym systemie. Koszt postawienia kontenerów jest porównywalny do tradycyjnej budowy. Jedyną zaletą kontenerów jest ich przeniesienie w inne miejsce.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy koszt wszystkich pięciu inwestycji wynosił będzie 10 000 000 zł?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że są to wyliczenia wstępne, bardzo ogólne. Powiedział, że na razie tylko sygnalizuje, że Gmina Września ma taki pomysł i chciałby zapytać, co sądzą o tym radni?

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że jest rzeczą niespotykaną, żeby Gmina zainwestowała w jednym roku taką kwotę. Powiedział, że podobał mu się pomysł dotyczący rozbudowy SSP nr 2 we Wrześni. Rozbudowa tej szkoły mogłaby rozwiązać problem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina chce postawić salę, tak jak była planowana w pierwszym projekcie, tak aby pozostawić działkę na rozbudowę. Jeżeli chodzi o SSP nr 6, Gmina ma pomysł, aby w Gimnazjum nr 2 wydzielić część piętra z osobnym wejściem, aby pomieścić wszystkie dzieci, szczególnie, że w przyszłym roku będzie więcej oddziałów z 6- latkami. W ten sposób SSP nr 6 w Gimnazjum nr 2 zyska 6 oddziałów.

 

Na salę obrad wchodzi radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków komisji.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że od 2016 roku z mocy ustawy powstaną zespoły szkolno – przedszkolne, czyli w tych szkołach, gdzie są oddziały zerowe będzie musiało powstać przedszkole. Rada Miejska przypuszczalnie w przyszłym roku będzie musiała podjąć uchwałę o powołaniu przedszkoli.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, co się w taki wypadku stanie z przedszkolami prywatnymi, które działają samodzielnie?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili na terenie Gminy Września jest idealna sytuacja, ponieważ około 90% jest w przedszkolach, pozostałe 10% jest albo w pierwszej klasie, albo pozostaje w domu pod opieką. Zarówno w przedszkolach publicznych, jak i tych prywatnych kwota była taka sama. Teraz sytuacja się zmieni, 6-latki pójdą do szkół, czyli będzie to około 500 dzieci. To spowoduje, że niektóre przedszkola nie będą musiały zamknąć swoją działalność. Obecnie istniejące przedszkola nie mają pełnego obłożenia, a jeżeli od przyszłego roku 500 dzieci pójdzie do pierwszej klasy małe przedszkola będą musiały zrezygnować z działalności.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że wizja inwestycji oświatowych na przyszły rok jest bardzo optymistyczna. Powiedział, że Komisja Edukacji jest za wszystkimi proponowanymi inwestycjami.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy projekt sali, która będzie budowana w Kaczanowie jest aktualny?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak. Będzie to dokładnie ta sama sala, która wybudowana została przy szkole w Chwalibogowie. Kwota budowy takiej sali oscyluje w granicach 2 000 000 zł.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na te inwestycje?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na tę chwilę nie ma takiej szansy.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jaki jest terminarz inwestycji? Które będą zrobione w pierwszej kolejności?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili przedstawił ogólną informację na temat inwestycji. Obecnie tworzone są kosztorysy wszystkich inwestycji, aby sprawdzić, jaki dokładnie to będzie koszt. Wtedy zapadnie decyzje, czy Gmina będzie w stanie zrobić wszystkie pięć inwestycji oświatowych czy ograniczyć się do trzech najważniejszych, czyli rozbudowy SSP nr 1, budowy sali przy szkole w Kaczanowie i rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy szkoła w Otocznej zostanie powiększona o dwa mieszkania, które tam są? Co z budynkiem w Gutowie Wielkim?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest możliwe, ponieważ przez oba mieszkania przechodzą dwa duże kominy, a przerabianie tego byłoby zbyt kosztowne. Jeżeli chodzi o budynek w Gutowie Wielkim może być on wciągnięty do zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

 

Komisja Edukacji popiera inicjatywę związaną z propozycjami inwestycji oświatowych zaproponowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o przedstawienie sytuacji związanej z biblioteką w Psarach Polskich.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przewodnicząca Rady Miejskiej na ostatniej Sesji mówiła o piśmie Rady Sołeckiej i Sołtysa Wsi Psary Polskie, w którym to sprzeciwiają się przeniesieniu biblioteki z Psar Polskich do szkoły w Nowym Folwarku. Biblioteka w tej chwili znajduje się nad sklepem. Budynek nie jest w dobrym stanie, przez co są wysokie koszty ogrzewania. Wejście do biblioteki jest po schodach. Zamysł jest taki, aby przenieść ją do szkoły w Nowym Folwarku, tak jak jest to zrobione w Gimnazjum nr 2. Część biblioteki to biblioteka szkolna, a druga część stanowi bibliotekę publiczną. Sprawdziło się to zarówno w Otocznej, jak i w Kaczanowie, gdzie czytelnictwo po przeniesieniu bibliotek znacznie wzrosło. W bibliotece w Psarach Polskich mieszkańców wsi zapisanych jest 111, z pozostałych wiosek łącznie z Wrześnią 105, a z Nowego Folwarku 26. Czytelnictwo w tej bibliotece znacznie spadło. W 2011 roku wynosiło 15 tysięcy, w 2012 10 tysięcy, natomiast w I półroczu 2013 około 2,5 tysiąca. Natomiast w Otocznej po przeniesieniu biblioteki czytelnictwo wzrosło. W 2011 roku było około 980 wypożyczeń. W lutym 2012 roku filia z Węgierek została przeniesiona do Otocznej. Nastąpił wzrost do ponad 2.5 tysiąca wypożyczeń.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że warunki lokalowe są nieporównywalne. Zapytał, jaka jest odległość między miejscem, gdzie teraz znajduje się biblioteka a szkołą w Nowym Folwarku?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odległość ta wynosi około 1 km między starą a nową biblioteką. W liście Rada sołecka swój sprzeciw uzasadnia przyzwyczajeniem się do miejsca, gdzie znajduje się biblioteka. Czyli przeważają tutaj względy emocjonalne.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wejście do nowej biblioteki i korzystanie z niej będzie niezależne od szkoły? Powiedział, że jako rodzic nie chciałby, aby obcy ludzie chodzili po szkole w godzinach jej pracy, a jako czytelnik nie chciałby, aby godziny otwarcia biblioteki były związane z godzinami otwarcia szkoły, bo wielu ludzi ma czas popołudniami, kiedy szkoła jest już zamknięta.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że do biblioteki wchodzi się z dużego holu. Tam znajduje się sala z jednym oknem, która nie nadaje się na klasę, natomiast będzie dobrym miejscem na powstanie biblioteki. W szkole w Otocznej, aby skorzystać z biblioteki również trzeba wejść do szkoły, szczególnie, że szkoła jest czynna do godzin wieczornych, ze względu na sprzątanie placówki. Zamysł jest taki, żeby obie biblioteki nie pokrywałyby się godzinami otwarcia, to znaczy, że jak jest czynna biblioteka szkolna, zamknięta jest biblioteka publiczna i odwrotnie. W Psarach Polskich do biblioteki trzeba wejść po schodach, pod biblioteką znajduje się sklep, gdzie zwykle rano obok budynku jest znaczna ilość pustych butelek po napojach alkoholowych. Natomiast w szkole są przystosowane podjazdy, do biblioteki będzie można wjechać wózkiem, poza tym większość dzieci, która uczęszcza do szkoły w Nowym Folwarku będzie mogła bez problemu i na miejscu korzystać z biblioteki.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że ze względów bezpieczeństwa pomysł przeniesienia biblioteki nie budzi wątpliwości.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że każda szkoła ustala regulamin, w którym dokładnie określa się, jaki nauczyciel odpowiedzialny jest za wskazaną część szkoły. Poza tym przy wejściu do każdej szkoły znajduje się monitoring. Powiedział, że warunki panujące w bibliotece w Psarach Polskich nie są dobre.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgadza się z tym. W nowej bibliotece zostaną zrobione nowe regały na książki, ponieważ w bibliotece w Psarach Polskich regały nadają się do zniszczenia. Przy okazji odbędzie się selekcja książek, księgozbiór zostanie przebrany, gdyż niektóre książki od trzydziestu lat nie zostały ani razu wypożyczone. W nowej bibliotece będzie również dostęp do internetu. Lokal po starej bibliotece trafi najprawdopodobniej do zasobów lokalowych Gminy Września.

 

Komisja Edukacji wspiera decyzję Gminy Września dotyczącą przeniesienia biblioteki z Psar Polskich do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

 

Pkt 3

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił analizę wykonania budżetu za I półrocze w dziale edukacja, kultura i sport (załącznik nr 3). Powiedział, że w I półroczu 2013 roku w Gmina Września liczyła 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 23 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 1 przedszkole. W pełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 358 nauczycieli, w tym 8 stażystów, 35 kontraktowych, 96 mianowanych i 30 dyplomowanych nauczycieli. W niepełnym wymiarze godzin zatrudnionych było 79 nauczycieli, w tym 5 stażystów, 15 kontraktowych, 29 mianowanych i 30 dyplomowanych. Przeliczając na etaty było to 395,56 etatów nauczycielskich. W gminnych placówkach zatrudnionych było również 119 pracowników administracji i obsługo. Plan budżetu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 43 426 375 zł.

Powiedział, że do szkół podstawowych uczęszczało 2669 uczniów do 126 oddziałów. Budżet dla szkół podstawowych wynosił 19 563 151 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki wynosiły 10 518 386,67 zł, co dało 53,77% wykonania planu.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, ile w kwocie 43 426 375 zł jest subwencji oświatowej?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to kwota nieco powyżej 26 000 000 zł.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w pierwszym półroczu 2013 roku do 23 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 523 dzieci. Plan budżetowy na te oddziały wynosił 1 573 828 zł. Na dzień 30 czerwca wydano 869 689, 52 zł, co daje wykonanie 55,26% planu rocznego. Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 1 663 zł.

Powiedział, że w tym roku szkolnym działało jedno gminne przedszkole do którego uczęszczało 150 dzieci do 6 oddziałów oraz 10 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1246 dzieci. Środki na wydatki do przedszkoli w roku 2013 ustalono na poziomie 7 364 715 zł, z czego 6 514 068 zł stanowiło środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych. Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2013 roku wynosiło 3 576 463,73 zł, co stanowi 48,56% planu.

W pierwszym półroczu roku 2013 było 5 gimnazjów gminnych oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 391 dzieci do 58 oddziałów. Wydatki gimnazjów w 2013 roku wynosiły 11 442 370 zł, z czego na dzień 30 czerwca wydano 5 872 098,92 zł, co stanowi 51,32% wykonania planu. Średni koszt ucznia w gimnazjum wyniósł 4 206 zł.

W dziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół realizowane było przez jeden autobus gminny, 14 autobusów wynajętych i 1 mikrobus. Dowożonych do szkół było 1106 dzieci. Koszt przewozy za 1km był zróżnicowany w zależności od tego, do jakiej szkoły uczeń był odwożony. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 754 427,34 zł, co stanowi 43,42% wykonania planu. Koszt gminnego autobusu za km wyniósł 3,55 zł. Oprócz tego przy dowozach ujęta jest opieka nauczycieli, którzy pilnują bezpieczeństwa dzieci podczas przewozu. Była to kwota 143 161 zł, z czego wykonano 50,01%. Trudno przewidzieć czy zostaną jakieś środki na dowozach ponieważ ustala się średnią stawkę.

 

 

Salę obrad opuścił radny Mirosław Chudy. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 członków komisji.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 195 742 zł. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania może wynosić 2 000 zł na jednego nauczyciela. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiło 86 871,66 zł co stanowi 44,38% założonego planu.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaka kwota ze środków 195 742 zł dociera do szkół? Ile Gmina zostawia środków jako rezerwę?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że Gmina zostawiła kwotę około 26 000 zł. Jest to rezerwa na dodatkową pomoc dla szkół lub innych wydarzeń kulturalnych na przykład prownicjonalia. Rezerwa stanowi 20% całości kwoty. Powiedział, że środków na dokształcanie jest wystarczająco. Zarządzenie burmistrza jasno określa ile dana szkoła dostaje środków na ten cel.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy dana szkoła w pełni wykorzystuje środki na dokształcanie nauczycieli?

 

Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała, że szkoły z reguły wykorzystują przyznane im środki na dokształcanie, jeżeli natomiast są jakieś nadwyżki to minimalne.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne przeznaczono 568 525 zł. W pierwszym półroczy były 3 stołówki szkolne. Wydatki wykonano w kwocie 295 270,14 zł, co stanowi 52,02% wykonania założonego planu. Z rozdziału 80195 – pozostała działalność Gmina finansuje 236 emerytów i rencistów, na których odpis dał kwotę 292 592 zł, co stanowi 75% wykonania planu. Z tego rozdziału finansowano również naukę pływania.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy zajęcia z nauki pływania są przez Gminę nadzorowane?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Poza tym szkoły zatrudniają wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mają odpowiednie kursy, aby uczyć dzieci pływania.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy można w jakiś sposób sprawdzić, jakie dzieci robią postępy?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Prowadzone są dzienniki zajęć. Jeszcze kilka lat temu nie wszyscy uczniowie chcieli chodzić na basen. Z roku na rok frekwencja się zwiększa, wynika to ze sprawozdania.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że rozporządzenie dotyczące wychowania fizycznego mówi, że należy oceniać zaangażowanie, a nie umiejętności.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na rok 2013 wyniósł 788 273 zł. W ramach wydatków na świetlice szkolne na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 437 901,45 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego. Omówił budżet każdej ze szkół oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku (załącznik nr 4). W dziale 926 – Kultura fizyczna Gmina dysponowała kwotą 782 000 zł, z czego 280 000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizacji masowych imprez sportowych i 502 000 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Udzielono 36 dotacji. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku wynosiło 451 999,17zł co stanowi 57,80% planu rocznego. W dziale 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina przeznaczyła w roku 2013 kwotę 223 025 zł, z czego 65 000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury i 158 025 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2013 roku złożyły 28 ofert na kwotę 110 902 zł. Udzielono 27 dotacji na kwotę 65 000 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku wyniosło 145 214,30 zł, co daje 65,11% planu rocznego.

 

Pkt 4

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił ocenę stanu przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 dla poszczególnych szkół (załącznik nr 5).

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, co ze szkołą w Marzeninie? Z materiałów jakie otrzymał wynika, że do szkoły uczęszcza 154 dzieci, a do innych dwa trzy razy więcej.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odnośnie szkoły w Marzeninie powiedział, że została podpisana umowa na kotłownie zarówno w Zespole Szkół w Marzeninie, jak i w Zespole Szkół w Otocznej. To są najdroższe kotłownie występujące we wszystkich szkołach, bo są one olejowe. W każdej kotłowni są po dwa piece. Na razie przeróbki będą dotyczyły jednej sztuki w każdej szkole. Firma Dalkia wygrywając przetarg przejmuje kotłownie zarówno w Marzeninie, jak i w Otocznej, na swój koszt przerabiają je na peled. Po pięciu latach inwestycje te ulegają amortyzacji i przechodzą na własność Gminy. Gmina w ten sposób zaoszczędzi na ogrzewaniu około 70 000 zł rocznie. Zaletą takiego stanu jest to , że Gmina nie musi inwestować. Tym bardziej, że kwestie konserwacji czy remontu również nie będą leżały w gestii Gminy. Kolejnym obniżeniem kosztów jest likwidacja stołówki w szkole w Marzeninie.

 

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 członków komisji.

 

W kwestii remontów Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że największy w tym roku odbył się w Gimnazjum nr 1, gdzie wyremontowane zostało całe skrzydło, zrobiono oddzielne wejście. Powstał parking z 24 miejscami parkingowymi. Część dla szkoły podstawowej jest odgrodzona. W najbliższym czasie zamontowany zostanie plac zabaw. Przy Gimnazjum nr 1 powstanie również parking wzdłuż ulicy Kosynierów. W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 i w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 sale gimnastyczne zostały gruntownie wyremontowane. W Gimnazjum nr 2 całościowo wymalowany został parter i pierwsze piętro. W SSP nr 2 za dwa tygodnie zakończy się remont kuchni. Pomieszczenie będzie służyło jako miejsce wydawania posiłków. W szkole podstawowej w Chwalibogowie gruntownie wyremontowano dwie klasy, a trzecia została przygotowana dla oddziału specjalnego klasy zerowej. W szkole w Kaczanowie ze względu na fakt że wchodzi ona do programu e-Wielkopolska przygotowane zostało zasilanie pod nowy serwer. Następnie w ramach programu szkoła będzie miała sfinansowaną również część sieci oraz kilka urządzeń typu tablet czy laptop.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, ile Gmina przeznaczyła środków na remonty i inwestycje?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie ponieważ Gmina ma swój budżet, a każda z placówek oświatowych również posiada własne środki składające się na budżet danej szkoły.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że był to koszt rzędu około 700 000 zł, na który składał się remont Gimnazjum nr 1, odnowienie sal przy SSP nr 2 i SSP nr 6, remont kuchni w SSP nr 2, malowanie Gimnazjum nr 2.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak podziękował za udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zarówno spraw związanych z budżetem, jak i oceną przygotowania placówek oświatowych.

 

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.