BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14083731
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013

UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 września 2013

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września


Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje:

§1.1.Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września, zwane dalej przedszkolami publicznymi, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.30 do 12.30.
2.Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonym w ust. 1, jest odpłatne.

§ 2.1.Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, ust. 2, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w przedszkolu. 2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie określonym w § 1 ust. 2, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 ust. 1 oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
3.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ustalona na podstawie ust. 2 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
4.Rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu uważa się za pełną.

§ 3.1.Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
2.Opłatę, o której mowa § 2 ust. 1, wnosi się z góry do dnia 20 każdego miesiąca, w którym udzielane jest świadczenie.

§ 4.
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr V/69/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Września (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2011 r., nr 175, poz. 2838).

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.