BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296136
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 38

Protokół

 z XXXVIII posiedzenia

 Komisji Zdrowia

w dniu 21 listopada 2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Andrzej Rzeźnik o godz. 19.30 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt. 2

a)

Jerzy Nowaczyk sekretarz gminy omówił projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja Zdrowia 1 głosem „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

b)

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie.

Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie.

c)

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach.

Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach.

d)

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie.

 

Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie.

e)

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/.

Radny Maciej Baranowski ustosunkowując się do omówionego projektu uchwały powiedział, że wniskodawczyni chodzi przede wszystkim o możliwość przyłączenia się do mediów. Radny zwrócił uwagę na to, że Urząd pełni funkcję służebną wobec obywatela w związku z czym z wnioskodawczynią powinny być przeprowadzone rozmowy w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania.

Marek Przybyła architekt wyjaśnił, że wnioskodawczyni musi wystąpić w wnioskiem o pozwolenie na budowę i w ciągu 1 miesiąca otrzyma warunki podłączenia się do mediów. Architekt podkreślił, że nie ma zagrożenia niemożności doprowadzenia mediów do tej nieruchomości.

 Komisja Zdrowia 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/.

f)

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2.

Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2.

g)

Maria Taciak burmistrz omówiła projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września.

Komisja Zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września.

h)

Maria Taciak burmistrz omówiła projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Radny Maciej Baranowski zaproponował, żeby w związku z przedstawionym projektem uchwały, który ma charakter „okołobudżetowy” zabezpieczyć środki na adaptację sali gimnastycznej przy SSP nr 6.

Maria Taciak burmistrz poinformowała, że być może jeszcze w grudniu br. Radzie zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości od Mikromy celem adaptacji jej na salę gimnastyczną dla SSP nr 6. Po podjęciu przez Radę ww. uchwały będzie musiała być wykonana ekspertyza, czy budynek ten może być adoptowany na salę gimnastyczną. Określenie puli środków na przedmiotowe zadanie będzie możliwe do oszacowania dopiero po zamknięciu roku budżetowego, ponieważ być może będzie wypracowana pewna nadwyżka.

Radny Maciej Baranowski zwrócił uwagę, że Komisja Oświaty wnioskowała o przejęcie nieruchomości od Mikromy w miejsce zaległych należności podatkowych tylko wtedy, gdy będzie możliwość adaptacji jej na salę gimnastyczną.

Maria Taciak burmistrz wyjaśniła, że nawet jeśli ten budynek będzie trzeba zburzyć, to w perspektywie przyszłości ten teren jest atrakcyjny i na pewno zastanie wykorzystany na potrzeby szkoły.

Komisja Zdrowia 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

i)

Jarosław Orłowski naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego omówił projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Komisja Zdrowia 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” 1 „wstrzymującym się” pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Pkt. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 21.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak   

         /-/                                                                                                  radny Andrzej Rzeźnik

/-/ 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.