BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14116317
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.000.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie" wpłynęły 4 oferty:

  • oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września cena ofertowa brutto: 1.449.812,62 zł

  • oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm: LIDER: DANKAR Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno, PARTNER: AQUANET Krzesinki Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań, cena ofertowa brutto: 3.337.946,61 zł

  • oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wlkp. cena ofertowa brutto: 2.086.777,03 zł

  • oferta nr 4 złożona przez KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218, 62-590 Golina

cena ofertowa brutto: 1.717.795,32 zł

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 1.900.000 zł brutto. Niniejsza kwota obejmowała zarówno środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego w budżecie które opiewały na kwotę 332.149,55 zł brutto oraz wartość dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 1.567.850,45 zł brutto. Pismem z dnia 12 sierpnia 2013 roku (wpłynęło dnia 14.08.2013 roku) Zamawiający został poinformowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, że nie otrzyma bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie wnioskowanego wcześniej w/w zadania. Przyznanie środków finansowych na powyższy cel będzie możliwe dopiero w 2014 roku. Obecnie zatem kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 332.149,55 zł brutto. Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. złożonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, która wynosi 1.449.812,62 zł brutto.

Powyższy fakt unieważnienia postępowania potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w której podkreśla się, że „Przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. obejmuje niewątpliwie sytuacje, gdy zamawiający nie może wygospodarować dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia w kwocie przekraczającej kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć (cena oferty jest wyższa niż środki zaplanowane), podaną przed otwarciem ofert, jak również sytuacje, gdy brak środków następuje na skutek zmniejszenia kwoty, którą zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia, tzn. może przeznaczyć kwotę niższą od podanej przed otwarciem ofert (cena oferty mieści się w kwocie zaplanowanej na początku postępowania), przy czym zmniejszenie środków nastąpiło w efekcie zdarzeń nieprzewidzianych i niezależnych od zamawiającego." (wyrok KIO z dnia 04.09.2008r., sygn. KIO/UZP 873/08).

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie zostało unieważnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.