BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258044
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 60

PROTOKÓŁ NR LX

z posiedzenia Komisji Rolnictwa

z dnia 23 kwietnia 2002 roku

godz. 12.00 - 14.00

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Naczelnik WOS - p. Jarosław Malicki;

·      Kierownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - p. Małgorzata Nawrocka;

·      Naczelnik WWO - p. Jan Krotoszyński.

Przewodniczący Komisji radny Józef Stanisławski powitał członków Komisji oraz gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Miejskiej

Pkt. 4

Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - omówiła p. Nawrocka.

Wszyscy „za” jednogłośnie

Pkt. 3d)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

Radny Józef Stanisławski zwrócił uwagę, że niepokojąca jest sprawa zadłużeń.

Z-ca Burmistrz radny Ryszard Szwajca: Zdarzają się przypadki zaległości i to jest nieuniknione. Są wysyłane upomnienia. Zaległości następnie wpływają ale powstają nowe.

Następnie członkowie Komisji powrócili do sprawy rozdysponowania gruntów przez AWRSP. Wyrazili swoje niezadowolenie z faktu, że AWRSP nie skorzystała z opinii gminy, a o wyrażenie której do gminy się zwracała.

Pan Krotoszyński poinformował, że niebawem odbędzie się we Wrześni spotkanie z prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nie został jeszcze wyznaczony konkretny termin.

Komisja wyraziła wolę uczestnictwa w tym spotkaniu zwracając się do naczelnika WWO z prośba o wcześniejsze poinformowanie gdy będzie znany już termin. Wówczas Komisja będzie miała możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w tej sprawie.

Radny Józef Stanisławski poruszył sprawę wydatków na czyszczenie rowów melioracyjnych.

Radny Mirosław Zieliński zwrócił się z prośbą do z-cy burmistrza, by zobowiązać Straż Miejską do kontrolowania rowów melioracyjnych na wsiach - czy przepusty są oczyszczane i czy nie są przez rolników zasypywane rowy melioracyjne.

Radny Józef Stanisławski uważa, że Straż Miejska powinna również pilnować porządku na terenie wsi a nie tylko w mieście. Zadał pytanie dlaczego Straż wspomaga Policję?

Z-ca burmistrza p. Szwajca: Wiele rzeczy przyjmuję do wiadomości i podzielam niektóre zdania. Jeśli są jakieś mankamenty, to nic nie stoi na przeszkodzie, by to zmienić. Ale musi to być wspólne działanie - zobligowanie Zarządu do zmiany umocowania Straży Miejskiej. Na dzień dzisiejszy Straż wykonuje to, co do niej należy.

Komisja zwróciła się z wnioskiem, by w kolejnym posiedzeniu uczestniczyła pani Burmistrz, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska oraz Komendant Straży Miejskiej w celu podjęcia wspólnej dyskusji na temat bardziej efektywnego funkcjonowania Straży Miejskiej na terenach wiejskich.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001r.

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

/-/

radny Józef Stanisławski

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.