BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258234
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 56

Protokół

nr LVI

Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

z posiedzenia

 w dniu 31 stycznia  2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Józef Stanisławski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na L sesję Rady Miejskiej.

4.    Wolne głosy.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września.

Radny Mirosław Zieliński: Moim zdaniem można by sprzedać te dwie działki jako jedną. Proponuję odstąpienie od sprzedaży działki 2859/16 do czasu rozstrzygnięcia przetargu na działkę nr 2859/15. Następnie można zaproponować kupno pierwszej działki wszystkim sąsiednim właścicielom nieruchomości.

- powyższą opinię podzielił radny Józef Stanisławski oraz Ryszard Szwajca.  

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w zaproponowanej formie.

Komisja proponuje, by plan zagospodarowania przestrzennego narzucający taką formę sprzedaży został uchylony przez Radę tak, by:

n   obie przedmiotowe działki mogły stanowić jedną całość (wpłynie to na wartość tych nieruchomości i gmina pozyska więcej pieniędzy)

n   najpierw można było sprzedać nieruchomość 2859/15, a następnie istniała możliwość zaproponowania sprzedaży nieruchomości 2859/16 obu właścicielom nieruchomości sąsiadujących.

Radny Ryszard Szwajca omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Komisja Rolnictwa Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Radny Ryszard Szwajca omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach.

Radny Ryszard Szwajca omówił projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

Radny Ryszard Szwajca omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

Pkt. 4

Radny Jan Drewniak przedstawił odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie wysokości zarobków prezesów spółek gminnych.

Radny Józef Stanisławski zaproponował, by Komisja Rolnictwa nawiązała współpracę z radnymi gminy Stary Sącz, zajmującymi się rolnictwem i turystyką.

Członkowie Komisji bez zastrzeżeń zaakceptowali propozycję.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa proponuje zorganizowanie wyjazdu 2 - 3 dni do gminy Stary Sącz w celu zapoznania się z rolnictwem oraz turystyką tej gminy. Komisja proponuje, by MiG Września nawiązała współpracę z tą gminą.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 10.00 zamyka posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. 

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant:                                                                                       Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak                                                                                    Rolnictwa i Leśnictwa

/-/

radny Józef Stanisławski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.