BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258256
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 54

Protokół

nr LIV

Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

z posiedzenia

 w dniu 20 grudnia 2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Józef Stanisławski o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt.. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenie.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzielenia działki budowlanej.

4.   Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej.

5.   Wolne głosy.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Przewodniczący Komisji przestawił wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia części działki rolnej ozn. numerem geodezyjnym 24, położonej w Psarach Polskich.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia części działki rolnej ozn. numerem geodezyjnym 24, położonej w Psarach Polskich.

Pkt. 4

Jarosław Malicki przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Radny Henryk Jaroni zwrócił uwagę, że coraz bardziej pogłębiającym problemem staje się narkomania i komisja powinna w tym kierunku także zacząć działać.

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że GKPiRPA w swym programie powinna więcej miejsca poświęcić współpracy z wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, klubami etc.

Stanowisko Przewodniczącego Komisji podzielił p. Marian Pacyński, jednocześnie dodając, że powinny być znaczne fundusze przeznaczone w budżecie GKPiRPA na promocję zdrowego stylu życia.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA wyjaśnił, że na ww. inicjatywy w budżecie są znaczne środki, około 210 tys. zł.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 0 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 15.00 zamyka posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. 

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant:                                                                                       Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Leśnictwa

Robert Klimczak                                                                               radny Józef Stanisławski

/-/

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.