BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284790
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 53

Protokół nr 53

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

z dnia 13 grudnia 2001 r.

Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1),

- p. Maria Taciak – Burmistrz MiG,

- p. Roman Karowski – Naczelnik WKM,

- p. Jan Krotoszyński – Naczelnik WWO.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

4.    Wolne głosy.

5.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 1 - 2

Przewodniczący Komisji Rolnictwa radny Józef Stanisławski powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Pkt. 3

d) Projekt uchwały omawia p. J. Krotoszyński.

Radny Mirosław Zieliński wnioskuje o wykreślenie dwóch pierwszych pozycji z projektu uchwały, ze względu na brak celowości działań.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 3 głosami “za”, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującym negatywnie zaopiniowała wniosek radnego  Mirosława Zielińskiego.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR ze szczególnym zaakcentowaniem ważności pozycji nr 11.  

a) Komisja Rolnictwa i Leśnictwa  zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

b) Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

c) Projekt uchwały omawia p. M. Taciak – Burmistrz.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

e) Projekt uchwały omawia p. R. Karowski.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian:

rozdz. VI § 11 ust. 2 i 3 – doprecyzowanie zapisu,

§ 12 ust. 3 – doprecyzowanie zapisu,

§ 6 – dodanie “na członka rodziny”.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września wraz z zaproponowanymi poprawkami.

f) Projekt uchwały omawia p. M. Taciak – Burmistrz.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

g) Projekt uchwały omawia p. M. Taciak – Burmistrz.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Pkt. 4

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie zgadza się na prywatyzację Spółki PUK. Żeby móc wprowadzić tę pozycję w projekt budżetu trzeba ją uzasadnić.

Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że uchwała o procedurach uchwalania budżetu określa tryb wprowadzania nowej pozycji do budżetu. Aby to zrobić należy wskazać źródło finansowania.

Radny Jan Drewniak powiedział, że ten temat jest mało znany radnym. Po wyjaśnieniach wiemy jedynie to, że nie zostaną sprywatyzowane wysypisko śmieci i cmentarz komunalny. Najlepiej byłoby zmienić uchwałę z 1999 roku o procedurach uchwalania budżetu. To Zarząd powinien szukać środków a nie radni lub Komisje. Radni się na tym nie znają.

Radny Henryk Jaroni wyraził opinię, że należy przystąpić do zmiany uchwały. Radny nie jest do tego, żeby znajdował pieniądze.

Radny Mirosław Zieliński powiedział, że ten Zarząd może nawet sprzedać Ratusz. Nie informuje się o niczym radnych, tylko nagle “wyskakuje się” ze sprzedażą PUK-u. Ja protestuje przeciwko takiemu lekceważącemu traktowaniu radnych.

p. M. Pacyński stwierdził, że zgadza się ze zdaniem radnego Zielińskiego.

p. M. Białowąs stwierdził, że Zarząd działa przeciwko sobie.

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, żeby wykreślić prywatyzację Spółki PUK i jeszcze jakąś pozycję z wydatków lub sprzedaż innego elementu składowego majątku gminy.

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 8 głosami “za”, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się  wnioskuje o zaniechanie prywatyzacji Spółki PUK i o pozyskanie w zamian środków ze sprzedaży innego elementu składowego majątku gminy.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Komisja Rolnictwa i Leśnictwa spotkała się z Zarządem SURIT-u. W celu omówienia długu tego przedsiębiorstwa i poszukania jakiegoś rozwiązania w tej sprawie.

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna wnioskuje o egzekwowanie długów wszystkich dłużników, sytuacja jest niezmiernie trudna. Uczestniczyłem w spotkaniu z Radą Nadzorczą i Zarządem tej Spółdzielni.

p. M. Pacyński wyraził swoje ubolewanie z powodu nieuwzględnienia wniosku GS w sprawie podatku.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Józef Stanisławski o godz. 15.45 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                                                                       Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

                                                                              radny Józef Stanisławski

Protokolant:

Paulina Gregorowicz 

 

                                  

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.