BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257986
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 51

PROTOKÓŁ NR 51

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

w dniu 20 listopada 2001r.

godz. 13.00 - 15.45

Obecni:

·      członkowie Komisji wg. listy obecności (w załączeniu);

·      Sekretarz Gminy - p. Jarzy Nowaczyk;

·      Architekt Gminy - p. Marek Przybyła;

·      Skarbnik Gminy - p. Alfred Bogucki;

·      Naczelnik WFB - p. Jarosław Orłowski

Przewodniczący Komisji radny Józef Stanisławski powitał członków Komisji oraz gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Omówienie materiałów na XLVII sesję Rady Miejskiej (w załączeniu)

3a)

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - omówił Sekretarz.

Głosowanie:

„za” - 0 głosów;

„przeciw” - 9 głosów;

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

3b)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie - omówił Architekt.

3c)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach - omówił Architekt.

3d)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie - omówił Architekt.

Głosowanie 3b), 3c), 3d):

„za” - 9 głosów;

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

3e)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni /kwadrat ograniczony ulicami: Warszawską, Staszica i Fabryczną/ - omówił Architekt.

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

3f)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie - omówił Architekt.

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

3g)

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września - omówił Skarbnik.

radny M. Zieliński: Ten rok dla rolnictwa był katastrofalny. Przed nadmierne opady oraz gradobicie spadła jakość i ilość upraw. Nakłady w rolnictwie natomiast się nie zmniejszają, środki ochrony roślin drożeją. Proponuję pozostawić przelicznik podatku na poziomie przelicznika tegorocznego.

radny J. Drewniak: Wszyscy wiedzą jak jest sytuacja w rolnictwie - tendencja spadkowa. Podatek powinien być jak najmniejszy. To jest jeden aspekt tej sprawy. Natomiast drugi aspekt - wszyscy ludzie płacą podatki. Ja jestem za obniżeniem ale należy na to spojrzeć realnie.

 radny R. Szwajca: Projekt budżetu na rok 2002 został  sporządzony z uwzględnieniem zaproponowanych stawek podatkowych. Jeżeli te stawki obniżymy, to nie zostanie wykonany plan dochodów i automatycznie plan wydatków.

radny M. Zieliński: Przeglądałem projekt budżetu na 2002 r. i nie ma w nim zbyt wiele inwestycji przewidzianych na wsi, więc dlaczego mam poczuwać się do płacenia wyższych podatków.

Skarbnik: Nie jestem zwolennikiem, by podatek był wysoki. Ale mam podobne obawy o których mówił radny Szwajca.

radny J. Matuszewski: Zgodziłem się na takie stawki, bo wiem jak napięty jest budżet.

p.    M. Pacyński odniósł się do podatków związanych z rolnictwem. Może się okazać, że podnosząc podatki przestaną je płacić (bo nie będą w stanie) podmioty, które jeszcze do tej pory płacą. A podatki już obecnie nie są niskie.

 radny M. Zieliński proponuje pozostawić podatek na poziomie tegorocznym.

Komisja rozumiejąc trudną sytuację w rolnictwie proponuje obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 34 zł za kwintal.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały z uwzględnienie kwoty 34 zł za kwintal żyta:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

3h)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości - omówił Skarbnik

Przewodniczący Komisji radny J. Stanisławski odczytał pisma: SURiT i GS Września dot. kwestii podatkowych.

radny R. Szwajca: Jesteśmy w trakcie rozmów z SURiT-em, ale zaszłości nie będziemy likwidować.

Skarbnik: Powstał problem, zmieniły się przepisy, weszła ustawa o pomocy dla przedsiębiorstw. Jest to wymóg Unii, zostały obwarowane wszelkie pomoce dla przedsiębiorstw. Ta ustawa ma na celu, by podatki były równe dla wszystkich, by zlikwidować uznaniowość. Jest możliwość zastosowania mniejszej stawki dla danej grupy podmiotów ale wymaga to skierowania wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie.

p.    Pacyński zaproponował, by stawkę tego podatku podnieść o 3% a nie 5,5%.

Skarbnik: Jestem za tym, by podatki były niskie ale wówczas dla wszystkich bez różnicowania.

radny J. Matuszewski proponuje, by obniżyć podatek wszystkim z 5,5% do 3%.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały z uwzględnieniem podniesienia stawki podatku w 2002r. o 3%:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

3i)

Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

W/w projekt Komisja przyjęła do wiadomości.

WOLNE WNIOSKI

Przewodniczący Komisji radny Stanisławski prosi o wyjaśnienie gdzie znajduje się pismo p. Gackiego które  kierowane było do Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.

radny R. Szwajca poinformował o artykule w Głosie Wielkopolskim dot. Strategii Rozwoju przyjętej przez miasto Gniezno.

Zakończenie posiedzenia.  

Protokolant: Monika Krysztofiak

                   Przewodniczący Komisji

radny Józef Stanisławski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.