BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457879
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 13 czerwca 2013 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 15. 30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie punktu związanego z perspektywami funkcjonowania szkolnictwa podstawowego w Gminie Września.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wszystkie propozycje związane z funkcjonowaniem szkolnictwa przedstawione na tej komisji są tylko pomysłami na polepszenie sytuacji związanej z oświatą i nie mają jeszcze bliżej sprecyzowanego planu działania. Polepszenie funkcjonowania oświaty wiąże się z nowymi pomysłami państwa na przykład na poziomie likwidacji gimnazjów czy określona liczba 25 dzieci w klasie. Wiele pomysłów było rozpatrywanych, chociażby kwestia powstania w szkole w Chwalibogowie gimnazjum. Gmina zaoszczędziłaby na dowozach, ale nie każdy uczeń, który zaczął chodzić do Gimnazjum nr 2, tam kontynuowałby naukę. W tym wypadku autokar i tak musi jechać. Najpewniej dochodziłoby do sytuacji, w której rodzice niektórych pierwszoklasistów również chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały do Gimnazjum nr 2, więc pomysł ten nie ma większego sensu.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że w tym wypadku trzeba by było sprawę postawić jasno, że autokar będzie dowoził uczniów jeszcze dwa lata, czyli do tego momentu, do kiedy uczeń trzeciej klasy nie skończy edukacji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że nie może tak być, bo jeżeli pierwszoklasista zdecyduje się na Gimnazjum nr 2 to w trzeciej klasie też będzie miał prawo dojeżdżać autobusem. Jeżeli tak nie będzie Gmina może mieć problemy, chociażby ze strony Kuratorium.

 

Na salę wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Edukacji.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest pierwsza sprawa, a druga to taka, że uczniów z tego rejonu, którzy teraz pójdą do pierwszej klasy jest 21, z czego pewnie około 10 będzie chciało iść do Gimnazjum nr 2, co powoduje, że klasa będzie za mała. Proces ten zapewne powtarzałby się w latach kolejnych.

Powiedział, że sytuacja w mieście również nie jest łatwa. Gimnazjum nr 2 jest położone na końcu miasta, a Gimnazjum nr 1 na ulicy Kosynierów, czyli w niedalekiej odległości od pierwszej placówki. Takie osiedla jak Sławno czy Lipówka mają do obu szkół daleko. Dochodzi do takiej sytuacji, że dzieci mieszkające przy Gimnazjum nr 1 uczęszczają do Gimnazjum nr 2. Dzieci mieszkające na osiedlu Lipówka chodzą w tej chwili do gimnazjum znajdującym się przy ulicy Kosynierów, trudno jest mówić o przeniesieniu ich do innego rejonu, bo może to podlegać pod dowozy. Ze szkołami podstawowymi jest trochę lepsza sytuacja jeżeli chodzi o rejonizację. Jedynym problemem jest budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6. Izby znajdujące się w niej są dość małe przez co klasy są mniej liczne, nie ma możliwości wybudowania boiska. Tworzenie małych oddziałów w SSP nr 6 ze względu na wielkość sal powoduje dodatkowe koszty. W innym budynku oddziały w liczbie 33 uczniów mogłyby funkcjonować. Jedyną oszczędnością jaką w tym wypadku można byłoby wprowadzić jest nie zwiększanie liczby klas. Na terenie Gminy Września, a mianowicie na wsi jest to praktycznie niemożliwe, bo w prawie każdej szkole wiejskiej jest tylko jeden oddział z danego rocznika. Jeżeli zaś w szkole jest więcej oddziałów na przykład 5 czy 6 w jednym roczniku, to przejście takie jest realne. Jednak pojawiają się kolejne problemy na przykład rozdzielanie klas podczas lekcji języka obcego czy informatyki.

 

Radny Maciej Baranowski odnośnie Zespołu Szkół w Marzeninie powiedział, że koszt jednego ucznia w szkole jest bardzo wysoki i sięga około 14 000 zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przykład Zespołu Szkół w Marzeninie jest skrajnie innym przypadkiem od pozostałych szkół. Wielki budynek, mała liczba dzieci. Sporo z nich spoza rejonu Gminy Września. Trudno jest pomyśleć nad jedną strategią czy jednym programem polepszającym sytuację oświatową w Gminie Września, stąd posiedzenie Komisji Edukacji, aby wspólnie zastanowić się nad racjonalnymi propozycjami i pomysłami. Należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki społeczne, jak i wiele innych.

Powiedział, że w Gimnazjum nr 1 mają powstać oddziały szkoły podstawowej, jednak Kuratorium nie zgadza się na ten projekt.

 

Na salę obrad wszedł radny Mirosław Chudy. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że w przypadku, kiedy tworzy się Zespół Szkół z klasą sportową czy z klasami integracyjnymi, to nie potrzebna jest zgoda Kuratorium.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja zgoda taka jest potrzebna.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że w interpretacji ustawy jasno jest napisane, że jeżeli będą klasy sportowe czy integracyjne to nie potrzeba zgody.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w dzisiejszych czasach lekcje w szkole powinny odbywać się od rana i być jednozmianowe. W Gminie Września tak nie jest.

Powiedział, że mimo ogólnego ustabilizowania się liczby dzieci w Gminie Września, nie jest ona stabilna w danym rejonie. W tym przypadku nie da się ustawić rejonów w taki sposób, aby liczna dzieci była taka sama w każdym roku. Wszystkie zmiany zarówno w liczbach uczniów, jak i w ustawach powodują, że każda placówka musi mieć zapas, jeżeli chodzi o klasy lekcyjne, przy założeniu, że dzieci mają chodzić do szkoły na jedną zmianę.

Powiedział, że hipotetycznie można założyć, że nowe, tworzące się odziały przynależące do SSP nr 6 będą uczęszczać do Gimnazjum nr 2. Jakiś czas temu, po przeanalizowaniu tego wariantu wyszło, że w gimnazjum jest za mało miejsca. Teraz pojawił się wariant, że może jednak uda się przenieść tę szkołę.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że Gimnazjum nr 2 nie pomieściłoby uczniów z SSP nr 6, mianowicie chodzi o podwójny rocznik.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie da się wprowadzić żadnego sensownego pomysłu bez zapasu izb szkolnych. Jakiś czas temu powstał pomysł, aby rozbudować SSP nr 1. Problemem jest to, że budynek podlega pod zabytek i nad każdymi zmianami czuwać musi konserwator zabytków. Gmina Września posiada projekt budynku, który miałyby być dołączony budynku głównego. Realny koszt budowy tego budynku to około 3.000 000 00 zł. W tym skrzydle miałoby się mieścić 9 sal lekcyjnych. Nowy budynek zapewniłby szkole zapas, że nie byłoby dwuzmianowości.

 

Komisja Edukacji zapoznała się projektem nowego budynku przy SSP nr 1 oraz plenm budowy budynku SSP nr 2.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zarówno SSP nr 2 i SSP nr 6 umiejscowione są w tej samej części miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka zapytała, ile sal posiada Gmina Września na terenie miasta?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina Września posiada 141 sal. (załącznik nr 3)

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka zapytała, ilu dzieci jest szkołach na terenie miasta Września?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że około 3200.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że z tego wynika, że na jedną izbę przypada w mieście 22 uczniów.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że teoretycznie tak to wygląda, ale nie można tego w tak ogólny sposób rozpatrywać.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że główną kwestią jest ile Gmina Września posiada sal lekcyjnych. Z wyliczeń wynika, że liczba dzieci w danej szkole jest optymalna.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że na przykład w Gimnazjum nr 1 teoretycznie jest 16 oddziałów i 447 uczniów. Jeżeli miało by być w każdym oddziale po 24 uczniów, to w szkole musiałoby być 19 klas.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że można ustalić sobie optymalną liczbę 24 uczniów w klasie. Jednak, gdy okaże się, że jest więcej, to można stworzyć na przykład jedną klasę 26 – osobową albo dwie klasy są 28 – osobowe.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na przykładzie SSP nr 6 można łatwo zauważyć, jak uniknąć podziału na grupy przy niektórych lekcjach.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie ma podziału przy liczbie 25 czy 26 uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. Jak klasy będą tak samo liczne to nic się na tym nie zyska.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że, jak dyrektor tworzy arkusz organizacyjny w kwietniu na kolejny rok szkolny, to układa liczbę dzieci w klasach wszystkie dzieci,według swojego rejonu, najczęściej tworząc oddziały po 25, 26 czy 27 uczniów. Z jakiś względów okazać się może, że kilku uczniów odejdzie, ale podziały, które są zatwierdzone w kwietniu zostały. Czasami zdarza się, że są też błędy organizacyjne w placówkach.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że warto, aby Gmina Września posiadała projekty nowych budynków.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że patrząc na projekt budynku przy SSP nr 1 i na demografię, a także na fakt rozbudowy nowych osiedli wokół szkoły wnioskowałby, aby już teraz zająć się budową nowego budynku. Powiedział, że pomysł związany z SSP nr 2 jest dobry, ale sprawa rozbudowy SSP nr 1 wydaje się w tym momencie najważniejsza.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pozwoli to na jednozmianowość, przy założeniu, że również część oddziałów oprócz budowy będzie przeniesiona do Gimnazjum nr 1.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że rozbudowa szkoły SSP nr 1 jest priorytetem, ale Gmina Września może równolegle rozpocząć działania dotyczące rozbudowy SSP nr 2.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jakby wyglądało techniczne użytkowanie budynku SSP nr 2 podczas budowy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w żaden sposób nie wpłynęłoby to na funkcjonowanie szkoły.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że należy szukać sposobów, aby szkoła w Marzenie generowała niższe koszty. Można byłoby utworzyć na przykład oddział integracyjny. Zwłaszcza, że budynek jest duży i w jednej części można by było stworzyć ośrodek.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że słyszał, że dyrekcje sprywatyzowanych przedszkoli, działające na terenach gminnych zarabiają, zwiększając nieustająco liczbę dzieci. Wynajmują na przykład lokale w sąsiednich blokach. Zapytał, czy przedszkola dzierżawią te budynki czy zostały one przez dyrektorów wykupione?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dyrektorzy placówek dzierżawią budynki. Niedługo będzie kończył się termin wynajmu i ogłoszone zostaną nowe przetargi na wynajem tych lokali. Nie powiedziane jest, że dyrektorzy muszą te przetargi wygrać. Należy zauważyć, że w sprywatyzowane przedszkola rozwijają się lepiej. 60 osób dzięki rozbudowie przedszkoli prywatnych otrzymało pracę.

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 wnioskuje o realizację tejże inwestycji.

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, ich osiągnięć i kierunków rozwoju.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił wykaz wszystkich uczniowskich klubów sportowych (załącznik nr 4). Powiedział, że na dzień dzisiejszy działa 18 takich klubów. Nie wszystkie z nich biorą udział w rozgrywkach ligowych.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że dobrze, że powstają takie kluby, a młodzież jest zainteresowana uprawianiem sportu.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że niektóre z tych klubów funkcjonują tylko na papierze. Kluby składają wnioski o dofinansowanie, w momencie przeprowadzania konkursów. Niektóre kluby nie występują o żadne dotacje, wiąże się to pewnie z rozliczaniem tych dotacji.

 

Pkt 5.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sprawa kuchni w szkole w Marzeninie?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że panie pracujące w kuchni dostały propozycje, aby otworzyły swoją działalność. Pani dyrektor poszukała nawet potencjalnych klientów na odbiór posiłków, jednak te panie nie były zainteresowane wynajmowaniem kuchni i otwarciem własnych działalności. Panie te złożyły wniosek o nielikwidowanie stołówki.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy utworzenie Zespołu Szkół przy dzisiejszym Gimnazjum nr 1 jest już pewne?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jutro jedzie z dokumentami do Kuratorium Oświaty. Jeżeli Zespół Szkół powstanie to w Zespole Szkół będzie 14 nowych oddziałów ze szkoły podstawowej. Jeżeli nie powstanie zespół, będzie tam znajdowała się filia SSP nr 1 z 8 oddziałami.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, jak wygląda sytuacja ze dotycząca szkoły w Otocznej?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w szkole w Otocznej zwolniły się mieszkania, ale jest to najstarsza część budynku. Ciężko będzie przerobić to na klasy, gdyż na środku budynku umiejscowione są dwa kominy. Z tego względu nie można stworzyć normalnych izb. Jeżeli chodzi o oddział w Gutowie, nie została podjęta jeszcze żadna wiążąca decyzja. Jest pomysł dostawienia na przykład kontenerów, tak jak w szkole Społecznej w Grzybowie. Można byłoby również wyremontować w Gutowie Wielkim budynek, jednak jest to bardzo skomplikowane ze względów budowlanych i przystosowania do warunków użytkowych. W Otocznej i w Marzeninie planowany jest remont kotłowni olejowych. Koszty takiego ogrzewania są bardzo wysokie.

 

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.