BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287665
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

 Komisji Gospodarczej oraz Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 12 grudnia  2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 23 członków obu Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Komisje jednogłośnie przyjęły zaproponowany przez Przewodniczących porządek obrad (załącznik nr 2).

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Jan Drewniak.

Zaproszeni goście:

n    p. Czesław Schejn prezes TONSIL S.A.,

n    p. Aleksander Trepka właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR,

n    p. Witold Barcikowski doradca inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR.

Pkt. 2

Radny Zenon Cichy: Dwa miesiące temu odbyło się spotkanie nt. przekształcenia terenu należącego do TONSIL S.A. z przemysłowego na handlowy. Wówczas zostało zaproponowane spotkanie zainteresowanych stron z Komisją Gospodarczą Rady Miejskiej we Wrześni. Także Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej nie jest obojętna przyszłość wrzesińskiego handlu; stąd dzisiejsze spotkanie. 

Czesław Schejn prezes TONSIL S.A.: Restrukturyzacja naszej firmy stanowi także restrukturyzację terenów, które posiadamy. Ze sprzedaży majątku chcielibyśmy pozyskać środki, by TONSIL mógł się rozwijać. „Wiadomości Wrzesińskie” napisały, że TONSIL za pozyskane środki chce spłacić długi, to nieprawda, ponieważ ewentualnie pozyskaną kwotą długów TONSILU nie da się spłacić.

Dokonaliśmy podziału na tereny potrzebne  i nie potrzebne, w tym przedziale znalazła się przedmiotowa hala. Pojawiło się przedsiębiorstwo NESTOR i zaproponowało korzystną cenę. Kierujemy się interesem przede wszystkim TONSILU i miasta. Uważam, że taki obiekt może dobrze służyć miastu.

Aleksander Trepka właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: Chcielibyśmy wybudować we Wrześni bardzo nowoczesny market o łącznej powierzchni 4200 m2, zobowiązujemy się także do pobudowania infrastruktury wokół. Będzie to naprawdę elegancki i nowoczesny obiekt, który będzie zawierał także galerie  dla kupców miejscowych.

Witold Barcikowski doradca inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: Budowa takich obiektów zawsze budzi skrajne emocje „za” i „przeciw”. Ale trzeba pamiętać o tym, że budowa takiego obiektu tworzy w mieście element centrotwórczy i wpływa na życie miasta.

Markety w sieci Kaufland sprzedają w 80% produkty, które zostały wykonane w Polsce. Przy budowie tych nieruchomości w danej miejscowości prace wykonują miejscowi podwykonawcy.

Kaufland to ceniona firma za solidność i na pewno lepiej postępuje z pracownikami niż podają media. Taki sklep zatrudnia średni około 50 - 100 osób. Ludzie są przychylni takim marketom jak Kaufland.  

Radny Stanisław Waligóra: Ile tego typu marketów w podobnych miejscowościach do Wrześni pobudowano już w Polsce oraz jakie to rodziło skutki dla miejscowego handlu?

Aleksander Trepka właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: Kaufland wszedł na polski rynek dopiero 2 lata temu i jest dopiero na etapie kończenia 7 marketów w podobnych miejscowościach do Wrześni, dlatego trudno odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym zaznaczyć, że Kaufland nie musi wejść do Wrześni, ale to jest szansa dla miasta, ponieważ my wybudujemy naprawdę atrakcyjny obiekt wraz z całą infrastrukturą i parkingami w ilości większej niż przewidują polskie normy. Września potrzebuje takiego obiektu.

Witold Barcikowski doradca inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: Często wśród kupców funkcjonuje obiegowa opinia, że na jednego zatrudnionego pracownika w markecie 5 innych osób traci pracę w drobnym handlu. Kiedyś ludzie zajmujący się tego typu rzeczami zadali pytanie, kto przeprowadził badania i taką opinię sformułował. Okazało się, że nikt takich badań nie prowadził tylko jeden z dziennikarzy pisząc tekst sformułował taki wniosek, ponieważ tak mu się wydawało.

Podobnie, chciałbym zdementować opinie, że markety nie płacą podatków. Otóż płacą, dochodowy w miejscu, gdzie znajduje się siedziba firmy, w tym wypadku Warszawa oraz podatki od nieruchomości, tutaj byłby ten podatek uiszczany na poczet gminy Września.

Jan Nowak: Panowie reprezentujecie firmę obrotu nieruchomościami i chcecie zarobić na pośrednictwie. Firmy zachodnie postanowiły wygrać wojnę o polski handel. Sieci marketów nie płacą podatku dochodowego, ponieważ zawyżają koszty. Tam gdzie powstają markety tam w miastach typu Września giną centra.

Zawiązała się grupa inicjatywna we Wrześni, by wybudować market własnymi siłami. Jako przykład polskiego i ładnego marketu mogę podać market PAJO w Luboniu. Polacy już też potrafią. 

W imieniu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców chciałem powiedzieć, że chcemy budować sami. To jest głos bardzo wielu ludzi, ponieważ PSS zatrudnia 150 osób, tj. 600 osób wraz z rodzinami, ja zatrudniam 100 osób, tj. kolejnych 400 osób wraz z rodzinami, naprawdę nie można lekceważyć tej grupy, ponieważ jest ona duża.

Jan Maciejewski wrzesiński handlowiec: Market tego typu jak Kauflan wydrenuje nasze miasto, które z pewnością więcej straci niż zyska.

Radny Tomasz Kałużny: Czy jest już przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Maria Taciak burmistrz: Na dzisiaj nie jest taki projekt przygotowany.  

Radny Tomasz Kałużny: Czy środki, jakie pozyskałby TONSIL zostaną przeznaczone na na spłatę wierzycieli czy posłużą do rozwoju firmy?

Czesław Schejn prezes TONSIL S.A.: Posłużą do rozwoju firmy, ale oczywiście najpierw będą regulowane roszczenia wobec wierzycieli.

Radny Tomasz Kałużny: Media podawały informację nt. jakiejś afery przy budowie marketu sieci Kaufland w Inowrocławiu, o co tam chodziło?

Aleksander Trepka właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: To nie była afera i nie dotyczyła ta sprawa Kauflad tylko operatora. Spór dotyczył pozwolenia, które zostało wydane, a potem cofnięte, ponieważ uznano, że jest za mało zieleni. 

Radny Karol Wójcik: Jaka będzie cena za metr kwadratowy galerii dla miejscowego przedsiębiorcy?

Witold Barcikowski doradca inwestycyjny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR: Stawki będzie ustalała firma Kaufland i na pewno nie będą odbiegały wysokością od rynku lokalnego.

Pkt. 5

5.

Rozpatrzenie skargi na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (materiały uzupełniające znajdują się do wglądu w Biurze Rady) - zdaniem komisji skarga jest bezprzedmiotowa.

6.

a)  

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej zapoznały się z projektem uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

b)

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

c)

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d)

Projekt uchwały omówił Jan Krotoszyński naczelnik Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Radny Włodzimierz Strzyżewski złożył wniosek w sprawie wykreślenia z planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 r. pkt. 1 i pkt. 2.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 14 „wstrzymujących się negatywnie zaopiniowały wniosek w sprawie wykreślenia z planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2002 r. pkt. 1 i pkt. 2.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 16 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

e)

Projekt uchwały omówił Roman Karowski naczelnik Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego.

Radna Małgorzata Pachowiak Kowalska przedstawiła wniosek o wykreślenie w załączniku nr 2 w ‰ ust. 5.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” wnioskują o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września w załączniku nr 2 §3 ust. 5.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wnioskują, by dopracować zapis w§2 ust. 3: „... uzasadnione potrzebami i racjonalną gospodarką lub warunkami”, ponieważ nie wiadomo o co chodzi.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie opiniują projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

f)

Projekt uchwały omówił Roman Karowski naczelnik Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego.

Komisja Gospodarcza oraz Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 14 „wstrzymujących się pozytywnie opiniują projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Pkt. 4 - 5

Radny Włodzimierz Strzyżewski przedstawił prośbę do zarządu, żeby w przyszłości TBS-y budowały mieszkania w systemie wielorodzinnym i kondygnacyjnym.

Radny Tomasz Kałużny poprosił o informację stanu procedur przejęcia hali od Mikromy? Radny poprosił o informację, czy radny Karol Wójcik otrzymał odpowiedź na temat zarobków prezesów spółek gminnych.

Radny Karol Wójcik odpowiedział, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na zadane pytanie w przedmiotowej sprawie. Radny poprosił o informację, czy ZGM zastanawiał się nad wprowadzeniem „amnestii” dla zalegających z opłatami z tytułu czynszu i czy w ogóle są podejmowane działania w celu ściągnięcia zaległości?

Maria Taciak burmistrz odpowiadając na pytania powiedziała:

n    procedura przejęcia hali od Mikromy tytułem rekompensaty długów jest w toku, sprawa niebawem zostanie załatwiona;

n    ZGM zastosował rozłożenie zaległości z tytułu nie płacenia czynszu na raty i okazało się to skuteczne, choć są i tacy, którzy nie uiścili rat rozłożonych zaległości oraz opłat bieżących; nie rozważano „amnestii”.

Radny Tomasz Kałużny poprosił o informację, czy Gmina Września zabezpieczyła się na obiektach firmy TONSIL poprzez założenie hipoteki na nieruchomościach oraz kiedy będą publikowane protokoły w internecie?

Maria Taciak burmistrz wyjaśniła, że nie ma wpisu na hipotekę, ale TONSIL w wyniku podpisanego porozumienia płaci należności bieżące, a zaległości zostały rozłożone na okres 5 lat, także część zadłużenia zostanie uregulowana w trybie przekazanie obiektu przy ul. Gnieźnieńskie.

Protokoły w internecie będą publikowane od przyszłego tygodnia.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczej o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny                     Przewodniczący Komisji Gospodarczej

i Polityki Społecznej                                                                                radny Jan Drewniak

/-/                                                                                                                                             

  radna Maria Grzeszczyk

/-/          

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/   

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.