BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280441
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 24 kwietnia 2013 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1). Lista gości (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;

Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni;

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni;

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”;

Leszek Kawarecki, Związek Nauczycielstwa Polskiego;

Stefan Ogrodowicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Bolesław Święciochowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Ryszard Szwajca, radny Rady Miejskiej we Wrześni ;

Sylwester Jałoszyński, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Mirosław Zgoliński, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Mariola Kasierska, radna Rady Miejskiej we Wrześni;

Teresa Piskorż, radna Rady Miejskiej we Wrześni;

Stanisław Dominiczak, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Bożena Nowacka, radna Rady Miejskiej we Wrześni;

Dorota Tomaszewska, Wiadomości Wrzesińskie;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3 i 4

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie analizy demograficznej dla obwód szkół, a także o przybliżenie dotyczące

planowanych zmian w oświacie gminnej.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu rozdał radnych oraz gościom opracowanie zawierające (załącznik nr 4):

  • inwestycje oświatowe w latach 2002-2012;

  • demografię szkół (stan na 23.04.2013 r.);

  • nowe obwody;

  • plany budżetowe (lata 2011 – 2013);

  • informacje dotyczące stołówek szkolnych.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wraz z zastępcą poprosił, aby Komisja Edukacji poświęciła swoje posiedzenie planowanym zmianom w jednostkach oświatowych celem zapoznania się z tematem. Powiedział, że kilka miesięcy temu przy okazji omawiania projektu uchwały w sprawie wynagrodzeń nauczycieli przedstawiał Radzie Miejskiej wydatki, które przeznaczane są na oświatę z budżetu gminy. W 2008 roku kwota wydatków na oświatę z budżetu gminy stanowiła 29% całego budżetu, czyli 30.000.000.00 mln zł. Natomiast w 2012 roku wyniosła 37%, czyli około 43.000.000.00 mln zł. Kwota na wydatki bieżące wyniosła również około 42.500.000.00 mln zł. Kwota subwencji oświatowej wynosiła 26.000.000.00 mln zł. Z każdym rokiem kwota, którą Gmina Września dokłada do subwencji oświatowej jest wyższa. Dla porównania kwota, która została dołożona do wydatków jest o około 7.000.000.00 mln zł wyższa niż ta z roku 2008. Kwota przeznaczona na dziecko w 2008 roku wynosiła 5 600 zł, natomiast w 2012 roku 7 600 zł. W tej chwili liczba dzieci jest w każdym roczniku stała, jednak w przyszłym roku to się zmieni, ze względu na obowiązek pójścia sześciolatków do szkół. Ten stan będzie się przez kilkanaście lat utrzymywał. Od szkoły podstawowej, po gimnazjum aż do szkoły średniej, aż po studia. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 ma problem, aby pomieścić tylu uczniów, chociażby ze względu na fakt, że w ciągu kilku lat w obwodzie tejże szkoły powstało duże osiedle. W tej chwili szkoła ta liczy 970 uczniów. W placówce tej lekcje odbywają się dwuzmianowo. Jest to dość duży problem. Stąd pomysł, aby przenieść część oddziałów do Gimnazjum nr 1. Miałyby tam chodzić dzieci z obrębów ulic Kosynierów – Powstańców Wielkopolskich. W ten sposób odciążona zostanie szkoła podstawowa, natomiast sale przy Gimnazjum nr 1 zostaną zapełnione dzięki 6 oddziałom szkoły podstawowej.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił sprawę dotyczącą demografii szkół – (stan 23 kwietnia 2013 roku). Powiedział, że w roku szkolnym 2013/2014 liczba dzieci w szkołach podstawowych wzrośnie ze względu na obowiązek pójścia do szkół sześciolatków. W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 jest jeszcze większy problem. Dużo osób, które zamieszkują na nowo wybudowanym osiedlu pochodzą z innych gmin. Do szkoły cały czas wpływają wnioski o przyjęcie dzieci, które nie należą do obwodu szkoły, a nawet do Gminy Września W ostatnim czasie dyrektor szkoły przyniósł do urzędu 30 takich podań. Pozostałe szkoły podstawowe nie są tak obłożone jak SSP nr 1. Większa liczba uczniów nie spowoduje kłopotów w działaniu szkół. Powiedział, że Gimnazjum nr 1, które na dzień dzisiejszy ma 447 uczniów w 16 oddziałach. W kolejnych latach liczba ta zmaleje i w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie 365 uczniów w 14 oddziałach. W Gimnazjum nr 2 jest 27 oddziałów, a uczniów 692. W roku 2019/2020 szkoła liczyć będzie 658 w 23 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie liczyć 35 oddziałów. Liczba dzieci w tym roku gwałtownie wzrośnie ze względu na obowiązek pójścia do szkoły sześciolatków. Powiedział, że jeżeli Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 nie zostanie rozdzielona to liczba oddziałów w tej szkole wzrośnie do 53. Jeżeli Gmina Września podzieli obwód SSP nr 1, zabierając z niego ulice od Kosynierów do Powstańców Wielkopolskich, to szkoła odciążona zostanie do 34 oddziałów. Dzieci zamieszkujące w tym obrębie zostaną przeniesione do Gimnazjum nr 1. W przeciągu trzech lat sukcesywnie zwiększać się będzie liczba oddziałów. W przyszłości planowane jest, aby Gimnazjum nr 1 stało się zespołem szkół.

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że najbardziej liczebną szkołą we Wrześni jest SSP nr 1, co nakłada na nią wprowadzanie zajęć dwuzmianowych. W nowym roku szkolnym, jeżeli część obwodu nie przejdzie do placówki Gimnazjum nr 1 liczba oddziałów w SSP nr 1 zwiększy się z 40 do 50. W Gimnazjum nr 1 uda się wydzielić część placówki od strony boiska. W tej chwili znajdują się tam trzy klasy, reszta tej części została zagospodarowana na dodatkową pracownię czy sklepik. W zamierzeniu Gminy Września w tym miejscu ma powstać sześć klas. Ten sekwens będzie oddzielony od Gimnazjum nr 1. Będzie posiadał osobne wejście od strony starego parkingu. Dodatkowo powstanie parking od strony ulicy Wojska Polskiego wzdłuż bieżni. Gmina planuje, że od roku szkolnego 2013/2014 do Gimnazjum nr 1, w jego wydzielonej części, utworzy dwie klasy 0, dwie klasy 1 i dwie 4. W kolejnym roku szkolnych dołączą kolejne oddziały w następstwie czego od roku szkolnego 2014/2015 gmina planuje w Gimnazjum nr 1 stworzyć zespół szkół. Docelowo planowanych jest w zespole 14 oddziałów od 0 do klas 6. W ten sposób w roku 2016/2017 w SSP nr 1 znajdowałyby się 34 oddziały, natomiast w zespole szkół powstałym w gimnazjum 27 oddziałów.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił informacje dotyczące stołówek szkolnych. Powiedział, że w Gminie Września funkcjonują trzy stołówki szkolne. Największą z nich jest ta znajdująca się przy Gimnazjum nr 2. Na koniec marca 2013 roku szkoła wydała 571 obiadów. Z posiłków korzystają nie tylko uczniowie Gimnazjum nr 2, ale również obiady dowożone są do Gutowa Wielkiego, SSP nr 6, Gimnazjum nr 1, SSP nr 2, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Nowym Folwarku oraz ZS w Otocznej. Kuchnia zatrudnia osiem osób. Druga stołówka szkolna znajduje się w SSP nr 1, która w marcu przygotowała 328 posiłków. Trzecia kuchnia znajduje się w Marzeninie. W marcu stołówka wydała 69 obiadów, z czego 6 dla pracowników. Kuchnia zatrudnia dwóch pracowników. Łączny koszt obsługi stołówki w Marzeninie wahają się w granicach 58.485,00 zł. Oprócz tego w budżecie szkoły generowanych jest 13.000,00 zł kosztów związanych z mediami. Łącznie koszty związane z utrzymaniem stołówki wynoszą około 81.000,00 zł miesięcznie. Zamierzeniem Gminy Września jest likwidacja stołówki w Marzeninie. Dzieci z tej szkoły nadal będą mogły korzystać z obiadów, ale będą one dowożone z Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Gimnazjum po tej zmianie będzie gotować około 630 obiadów miesięcznie, co nie zmusza szkoły do zatrudnienia innych osób na stołówkę, a przede wszystkim nie generuje dodatkowych kosztów. Obiady będą dowożone do Marzenina. W tej chwili z takiego rozwiązania korzysta również Zespół Szkół w Nowym Folwarku. Szkoły oddalone są od siebie o 5 km, więc nie będzie to powodowało żadnych dodatkowych kosztów, szczególnie, że dowozy są finansowane przez OPS. Koszt obiadu się nie zmieni, dzieci będą spożywać posiłki w w tej samej stołówce. W większych miastach zrezygnowano ze stołówek szkolny i wprowadzono catering. Gmina Września nie ma takiego zamiaru, chce aby w szkołach pozostały dwie stołówki: w Gimnazjum nr 2 oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1. Obiady dowożone są w odpowiednich termosach, dlatego w momencie spożycia są ciepłe.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku z planowanym przeniesieniem 13 oddziałów z SSP nr 1 do Gimnazjum nr 1 szkoła podstawowa, ze względu na istniejące plany, nie zostanie rozbudowana?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przeniesienie oddziałów do Gimnazjum nr 1 nie ma żadnego związku.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, jak dokładnie będzie wyglądał dojazd do nowo utworzonych oddziałów przy Gimnazjum nr 1?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dojazd będzie się znajdował za bieżnią, a brama zostanie przesunięta w stronę ogródków działkowych, tak aby była możliwość poruszania się pojazdów w obu kierunkach. Na końcu tego placu zostanie wybudowany parking, ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsc przy ulicy Wojska Polskiego.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy nowo powstały zespół pozostanie przy prowadzeniu lekcji w układzie jednozmianowej? Zapytał jak będzie wyglądało korzystanie z sali gimnastycznej?

 

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że szkoła pozostanie przy systemie jednozmianowym. Sala gimnastyczna zaś będzie dostępna dla wszystkich uczniów, gdyż będzie to zespół szkół.

Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni powiedziała, że przy okazji przyszłościowego zwiększenia ilości dzieci w Gimnazjum nr 1 warto by było zastanowić się nad budową sali gimnastycznej, a także nad adaptacją pomieszczeń technicznych, aby powstały tam mniejsze sale gimnastyczne czy korekcyjne.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” zapytała, jak wyglądać będzie sytuacja ciągów szkolnych?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że liczba dzieci uczęszczających do danej szkoły zależy od obwodu, w jakim ta szkoła się znajduje.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” zapytała, jak będzie wyglądała sytuacja szkoły. Czy gimnazjum zostanie przekształcone czy będzie likwidowane i czy zostanie powołana nowa szkoła w tym wypadku zespół szkół?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na tym etapie nie zostało to ustalone.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” powiedziała, że jeżeli zmiana będzie odbywała się na zasadzie likwidacji Gimnazjum nr 1, a następnie powołania zespołu szkół to nauczyciele pracujący w Gimnazjum nr 1 będą musieli otrzymać wypowiedzenia.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w obowiązku Rady Miejskiej będzie podjęcie uchwały o stworzeniu szkoły podstawowej, następnie zostanie podjęta uchwała o połączeniu nowo powstałej szkoły z Gimnazjum nr 1 i w ten sposób powstanie Zespół Szkół. Nie będzie żadnej likwidacji.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” powiedziała, że jeżeli budynek zostanie przebudowany na potrzeby oddziałów od 0 do 3, to jak będzie funkcjonowała biblioteka? Powiedziała, że mieści się tam również centrum komputerowe.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zostanie umieszczona w innym miejscu. W tej chwili toczą się prace nad opracowaniem projektu budowlanego, którego celem będzie adaptacja pomieszczeń. Projekt ten musi być opracowany zgodnie z wymogami SANEPID - u, Straży Pożarnej i innych instytucji.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” zapytała, czy wszystkie dzieci będę korzystały z tej samej biblioteki, świetlicy czy stołówki?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy jeżeli szkoła ma zostać powiększona o kilka klas i ma się w niej znaleźć kilkanaście oddziałów więcej, to czy szkoła uniknie zajęć dwuzmianowych?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w tym budynku około 10 lat temu funkcjonowało około 30 oddziałów. Teraz jest jest tych klas połowę mniej, stąd pomysł przeniesienia części oddziałów z SSP nr 1. Dodatkowa liczba oddziałów nie wpłynie na to, że dzieci będą musiały chodzić do szkoły na dwie zmiany.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, dlaczego będzie budowany kolejny budynek przy SSP nr 1 skoro część klas zostanie przeniesiona do Gimnazjum nr 1?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ten budynek powstanie, dlatego, że liczba mieszkańców w obwodzie szkoły SSP nr 1 wzrasta. Gmina Września posiada gotowe projekty osiedli między ulicą Armii Poznań a ulicą 17 Dywizji Piechoty na około 4 tysiące mieszkańców. Na terenach po Tonsilu również ma powstać kilkutysięczne osiedle, dlatego budowa nowego budynku jest jak najbardziej zasadna. Drugą kwestią jest zbyt mała liczba klas w głównym budynku szkoły, gdzie lekcje języków musiały odbywać się w piwnicach, co jest niezgodne z wymogami.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, ile planowanych jest nowych oddziałów w Gimnazjum nr 1? Jest to pięć czy sześć oddziałów?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w roku szkolnym 2013/2014 utworzonych zostanie pięć pierwszych klas w Gimnazjum nr 1.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że zgłaszają się do niego rodzice dzieci, którzy obwodem należą do Gimnazjum nr 2, ale ich dzieci chciałyby uczęszczać do Gimnazjum nr 1. Zapytał, czy jest w ogóle możliwość otwarcia szóstego oddziału w Gimnazjum nr 1?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że po to wymyślono obwody do każdej szkoły, aby się do nich stosować. Niestety budując szkoły nie spodziewano się, że powstaną gimnazja. Położenie tych gimnazjów jest takie, a nie inne i niestety większą liczbę dzieci w obwodzie ma Gimnazjum nr 1. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość placówek Gimnazjum nr 2 jest znacznie większe, dlatego jest to w sztuczny sposób przechylone. Często jest tak, że dziecko mieszka niemalże przy Gimnazjum nr 1, a przypisane jest do Gimnazjum nr 2.

 

Salę obrad opuścił Radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

 

Jolanta Mielcarek, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” powiedziała, że w Gimnazjum nr 1 jest jeszcze jeden ważny powód dla którego warto stworzyć szósty oddział, a mianowicie kwestia zatrudnienia nauczycieli. Znacząca liczba nauczycieli ma bardzo duże ograniczenia etatowe. Rodzice chcą, aby dzieci chodziły do Gimnazjum nr 1 nie tylko dlatego, że mieszkają blisko szkoły, ale również z innych powodów, na przykład ze względu na wyniki czy sprawy wychowawcze. Z tych wszystkich powodów otwarcie szóstego oddziału byłoby bardzo sensowne.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jednym z powodów, ale nie najważniejszym jest przy zarządzaniu oświatą tworzenie klas czy szkół pod etaty nauczycieli. Spada zatrudnienie dla nauczycieli ze względu na fakt, że liczba dzieci spadła o około 1000. Nie da się tego uniknąć. Jest jeden sposób, aby temu zapobiec można zrobić oddziały, w których będzie się uczyła mniejsza liczba dzieci, ale to kłócić się będzie z zasadą racjonalności i zwiększy koszty oświatowe. Sytuacja nauczycieli jest trudna, jednak nie można mówić tylko o zwolnieniach, czego najlepszym przykładem są wrzesińskie przedszkola. W 2008 roku we wszystkich przedszkolach było 59 etatów, 27 oddziałów i około 670 dzieci. W chwili obecnej istnieje 58 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza około 1300 dzieci, a nauczycieli na etatach jest 95. Na przedszkola Gmina nie otrzymuje środków. Między 2008 a 2013 rokiem w przedszkolach gminnych pracę znalazło około 50 nauczycieli. W Gminie Września nie ma problemu ze znalezieniem miejsca w przedszkolu. Gmina na przedszkola rocznie wydaje około 6.700.000.00 zł z własnego budżetu osiągniętego z podatków. W 2008 roku była to kwota około 3.500.000.00 zł.

 

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy osoby, które w tej chwili zatrudnione są w stołówce w Marzeninie zostaną zwolnione? Czy otrzymają inną pracę?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że osoby te raczej zostaną zwolnione.

 

Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni powiedział, że to prawda, że nauczyciele w Gimnazjum nr 1 mają ograniczenia etatowe. Powiedziała, że ma nadzieję, że te klasy które przejdą z SSP nr 1 do Gimnazjum nr 1 będą uczone przez nauczycieli z jej szkoły.

 

Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni powiedział, że kilkanaście lat temu, kiedy doszło do zmiany i powstały gimnazja, przejął wszystkich nauczycieli z likwidowanej wówczas Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, aby nie robić niepotrzebnych represji. Powiedział, że ma nadzieję, że jeżeli do Gimnazjum nr 1 przejdą najpierw klasy czwarte, potem piąte i szóste to nauczyciele z SSP nr 1 uczący w klasach 4 – 6 w odpowiedniej ilości godzin będę mogli w tych oddziałach dopełniać swój etat. Powiedział, że najlepiej zająć się bieżącymi sprawami, a potem rozpatrywać inne kwestie. Ta kwestia będzie ważna dopiero w przyszłym roku szkolnym. Każdy dyrektor będzie bronił swoich nauczycieli.

 

Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni powiedziała, że liczy na to, że nauczyciele z Gimnazjum nr 1 znajdą zatrudnienie w nowo powstałych oddziałach.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że to nie jest odpowiednie miejsce do tego, aby rozmawiać na ten temat. Stwierdził, że obie szkoły powinny dojść do porozumienia w tej sprawie, tak aby żadna szkoła, a przede wszystkich nauczyciele na tym nie tracili.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ta sprawa nie będzie rozpatrywana na komisji. Gmina będzie miała interesy nauczycieli obu szkół na uwadze.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozpatrywano aspekt demograficzny, z tego co zaproponowała Gmina Września wszystkie zmiany zmierzają w dobrym kierunku. Zapytał, jak wyglądały będą budżety szkół? Ile będzie wynosił budżet Gminy Września na oświatę?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zależy to w dużej mierze od polityki państwa, która kreuje subwencję oświatową.

 

Pkt 5

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił wszystkich zabranych na obchody 165 rocznicy Bitwy pod Sokołowem, które odbędą się 2 maja 2013 roku.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 9 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.