BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254161
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z 26 marca 2013 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecny był radny Waldemar Bartkowiak (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jarek Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił naczelnika wydziału oświaty kultury i sportu, pana Jarosława Malickiego o przedstawienie informacji dotyczących dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu omówił kwestię dotyczącą dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych. Dodał, że jest to zadanie realizowane poza budżetem. Wydzielone jest oddzielne konto, na które wpływają środki, o które Gmina wnioskuje do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W 2012 roku Gmina otrzymała 545 378, 33 zł, z czego wydano 530 093, 18 zł. Wpłynęło 84 wniosków o dofinansowanie pracowników młodocianych, z czego 79 wniosków zostało sfinansowanych, 2 wnioski zostały potraktowane odmownie w związku z brakami, 1 wniosek został umorzony, gdyż wpłynął i został wycofany, 1 wniosek został bez rozpatrzenia, gdyż wpłynął po ustawowym terminie, a taki termin to 3 miesiące od zdania egzaminu przez ucznia, a 1 wniosek przeszedł na rok 2013. Ponadto nie wypłacono 9 wniosków z roku 2011, co dało kwotę 530 093, 18 zł. Przedstawił informację dotyczącą dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik nr 3), a także dokumentację dotyczącą dotyczącą procedury pozyskiwania i przyznawania dofinansowania.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, iż środki przekazywane są pracodawcy jednorazowo po zakończeniu nauki. Dodał, że jeżeli pieniądze są pozabudżetowe, to jak ma to rozumieć? Czy to oznacza, że nie składa się z tego sprawozdań Rb?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że odnośnie tej kwestii musiałaby się wypowiedzieć pani skarbnik. Powiedział, że są to pieniądze, które nie są zapisane w budżecie Gminy.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy dofinansowanie pokrywane jest w 100% ze środków zewnętrznych, czy też Gmina dopłaca pewną kwotę?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że cała kwota dofinansowania pochodzi z środków pozabudżetowych. Dodał, że kwestią tą zajmował się kiedyś Urząd Skarbowy, wypłacał pracodawcom dofinansowanie.

Radny Ryszard Szwajca w związku z tym, że decyzja nie jest uznaniowa, bo kwotę trzeba wyliczyć, to czy pan naczelnik wie jaką kwotą dysponuje? Czy pani skarbnik wie, jaka kwota wpłynie na konto, czy musi zostać powiadomiona?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że pani skarbnik zna kwotę, ponieważ sprawy księgowe prowadzi osoba z wydziału księgowości. Skarbnik wie, ile pieniędzy wpływa i wypływa z konta. Zadaniem Gminy jest zgłoszenie wniosków poprzez program uruchamiany na stronie Kuratorium, do którego trzeba mieć odpowiedni pin, kod, itd., gdzie wprowadza się, np. liczbę pracodawców. Wiedząc o ile miesięcy wnioskował pracodawca, który składając wniosek wpisuje ilość, Gmina zgłaszając wnioski w programie nie musi tego przeliczać, bo wprowadzając dane do programu, program częściowo to naliczy. Taka informacja jest wysyłana do Kuratorium następnie do Urzędu Wojewódzkiego, po czym zazwyczaj Wojewoda przekazuje Gminie środki finansowe. Kwota wyliczona jest dość precyzyjnie. Może się jednak okazać, że Gmina będzie musiała zwrócić pieniądze, jak miało to miejsce w 2012 roku, kiedy trzeba było zwrócić 15 tys zł, ponieważ dwóch pracodawców nie miało kompletnej dokumentacji. Gmina każdorazowo składa zamówienie, wpływają pieniądze, a następnie trzeba się z nich rozliczyć.

Radny Ryszard Szwajca w związku z tym, że środki są pozabudżetowe, zapytał w jaki sposób są księgowane?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest konto pozabudżetowe, na które wpływają te środki. Konto to nie jest ujmowane w żadnych rozliczeniach, sprawozdaniach, ani bilansach, nie można też tego zobaczyć w budżecie. Powiedziała, że kilka lat temu, kiedy Hufce Pracy zajmowały się tymi sprawami, pieniądze były ewidencjonowane w budżecie gminy jako dotacja, jednak teraz procedury się zmieniły, dlatego nie można ich zobaczyć w budżecie.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy środki te były przedmiotem np. kontroli z RIO?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że była kontrola z Ministerstwa Pracy z Warszawy. Pan przeprowadzający kontrolę pochwalił to, że Gmina nie ma problemu ze zwrotem środków, a w innych rejonach kraju jest dużo niewykorzystanych środków. Wniosek pokontrolny był dla Gminy pozytywny.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pracodawcy, by sprostać tym wszystkim wymogom, musieliby skończyć specjalistyczną szkołę.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w większości pracodawcom pomaga osoba z CECH-u. Prawdą jest, że wymagania są bardzo duże.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przy takich wymaganiach zapewne niejednokrotnie pracodawcy wolą zrezygnować z tych dotacji nie dlatego, że nie chcą przyjąć pracowników młodocianych, ale dlatego, że mogą mieć techniczne, merytoryczne problemy, by sprostać wszystkim wymaganiom.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że niektórzy pracodawcy, jeśli nie posiadają dokumentów uprawniających do szkolenia pracowników, zatrudniają osoby z takimi uprawnieniami.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dziwne jest to, że Gmina została dopuszczona w taki sposób do pilotowania i obsługiwania tego zadania, bo jakby nie było, jest to bardzo czasochłonne. Zapytał, czy aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że tak i ukazuje się w określonym czasie. Każda Gmina posiada do aplikacji swój kod dostępu.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy jest określony czas kiedy można korzystać z aplikacji?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że jest podany termin, np. że do końca miesiąca można zgłaszać wnioski i wtedy Gmina je wpisuje, a po określonym czasie aplikacja ta jest nieaktywna.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w Urzędzie jest osoba, która kontroluje, weryfikuje składane wnioski?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty kultury i sportu powiedział, że jest osoba w wydziale, która ma wpisane w zakresie swoich zadań przygotowywanie decyzji, zbieranie wniosków, itp. Osoba ta przygotowuje dokumentację, naczelnik sprawdza i jak dokumentacja jest zgodna, to podpisuje ją burmistrz.
Dodał, że gmina wnioskuje, następnie wpływają pieniądze na wydzielone konto i wgląd do tego ma pani skarbnik.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto przekazuje środki finansowe na to zadanie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że środki finansowe są przekazywane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania pn. promocja zatrudnienia.


Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami i kryteriami dotyczącymi składania wniosków w sprawie dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych.


Pkt 4

Komisja Rewizyjna ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 9 kwietnia 2013 roku o godz. 10. 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w sprawie: Kontrola realizacji zamówień publicznych w roku 2012.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski


radny
/-/Stanisław Dominiczak


radny
/-/Szymon Paciorkowski


radny
/-/Maciej Szelągiewicz


radny
/-/Ryszard Szwajca

 Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.