BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298527
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Września, 15.04.2013r.

SSK.1110-1/13

OGŁOSZENIE DYREKTORA

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 24, 62-300 Września

II Stanowisko urzędnicze:

Referent

III Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie - minimum średnie ekonomiczno-administracyjne

 • obywatelstwo polskie

 • nieposzlakowana opinia

 • niekaralność za przestępstwa umyślne

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych , ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

IV Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie, w prowadzeniu postępowań administracyjnych

 • umiejętność pracy w zespole , samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość programu „DOM”

 • mile widziane doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej

V Preferowane cechy osobowości kandydata:

 • umiejętności skutecznego komunikowania się

 • umiejętność pracy zespołowej

 • umiejętność organizowania pracy

 • samodzielność , zaangażowanie

 • dyspozycyjność

VI Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych

 • sporządzanie list wypłat dla wnioskodawców

 • sporządzanie sprawozdań

 • współpraca z zarządcami budynków

 • prowadzenie postępowań w sprawie dodatków wyrównawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września

 • prowadzenie rejestrów spraw

 • archiwizowanie dokumentów

VI Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: cały etat

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

VII Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV,

 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie Ośrodka),

 3. dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

 6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

VIII Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (I piętro, pok. 12) lub przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent - w terminie do 25.04.2013r.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.