BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249987
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Opłata śmieciowa
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

 

Rejestr

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września

 

Numer rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

NIP

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres firmy

Siedziba firmy

4

22.05.2012 r.

Data zmiany I :

14.09.2012 r.

Data zmiany II:

11.03.2013 r.

Data zmiany III:

21.02.2018 r.

NIP

789-000-18-69

 

REGON

632331638

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych*

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

12 01 01

Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

2

12 01 03

Odpady z tłoczenia i piłowania metali nieżelaznych

3

12 01 13

Odpady spawalnicze

4

12 01 99

Inne niewymienione odpady

5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

7

15 01 03

Opakowania z drewna

8

15 01 04

Opakowania z metalu

9

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

10

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

11

15 01 07

Opakowania ze szkła

12

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

13

16 01 03

Zużyte opony

14

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

15

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

17

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów

18

17 01 02

Gruz ceglany

19

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

20

17 01 80

Usunięte tapety, tynki, okleiny itp.

21

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

22

17 01 82

Inne niewymienione odpady

23

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

24

19 08 01

Skratki

25

19 08 02

Zawartość piaskowników

26

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

27

19 10 01

Odpady żelaza i stali

28

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

29

19 12 01

Papier i tektura

30

19 12 02

Metale żelazne

31

19 12 03

Metale nieżelazne

32

19 12 04

Tworzywa sztuczne

33

19 12 05

Szkło

34

20 01 01

Papier i tektura

35

20 01 02

Szkło

36

20 01 23*

Urządzenia zawierające freon

37

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

38

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

39

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

40

20 01 39

Tworzywa sztuczne

41

20 01 40

Metale

42

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

43

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

44

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

45

20 03 02

Odpady z targowisk

46

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

47

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

48

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

49

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

50

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

51

20 01 10

Odzież

52

20 01 11

Tekstylia

53

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

54

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

55

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

56

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

57

20 01 13*

Rozpuszczalniki

58

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

59

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

60

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

61

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

62

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

63

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

64

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz 1923).

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.