BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258227
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Opłata śmieciowa
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

 

Rejestr

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września

 

 

Numer rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

NIP

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres firmy

Siedziba firmy

6

wpis:

04.10.2012 r.

zmiana danych:

18.03.2016 r.

zmiana wpisu:

12.03.2018 r.

NIP

777-000-82-48

 

REGON

632098277

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Artur Zys

Pławce 5A

63-000

Środa Wlkp.

ul. Warszawska 2

62-020 Swarzędz

zmiana adresu

Pławce 5A

63-000

Środa Wlkp.

 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych*

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

    L.p.

    Kod odpadu

    Rodzaj odpadu

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3

15 01 03

Opakowania z drewna

4

15 01 04

Opakowania z metali

5

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

6

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

7

15 01 07

Opakowania ze szkła

8

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

9

16 01 03

Zużyte opony

10

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów

11

17 01 02

Gruz ceglany

12

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

13

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

14

17 02 01

Drewno

15

17 02 02

Szkło

16

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

18

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

19

17 04 02

Aluminum

20

17 04 03

Ołów

21

17 04 04

Cynk

22

17 04 05

Żelazo i stal

23

17 04 06

Cyna

24

17 04 07

Mieszaniny metali

25

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

26

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

27

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

28

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

29

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

30

20 01 01

Papier i tektura

31

20 01 02

Szkło

32

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

33

20 01 10

Odzież

34

20 01 11

Tekstylia

35

20 01 13*

Rozpuszczalniki

36

20 01 14*

Kwasy

37

20 01 15*

Alkalia

38

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

39

20 01 19*

Środki ochrony roślin

40

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

41

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

42

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

43

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

44

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

45

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

46

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

47

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

48

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

49

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

50

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

51

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

52

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

53

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

54

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

55

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

56

20 01 39

Tworzywa sztuczne

57

20 01 40

Metale

58

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

59

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

60

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

61

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

62

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

63

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

64

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

65

20 03 02

Odpady z targowisk

66

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

67

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

68

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

69

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

70

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923).

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.