BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250002
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Opłata śmieciowa
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września

Numer rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

NIP

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres firmy

Siedziba firmy

9

07.12.2012 r.

NIP

789-15-93-978

 

REGON

634470166

„IGLESPOL"

Z. IGLEWSKI I WSPÓLNICY

Spółka Jawna

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych*

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

20 01 01

Papier i tektura

2

20 01 02

Szkło

3

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

4

20 01 10

Odzież

5

20 01 11

Tekstylia

6

20 01 13*

Rozpuszczalniki

7

20 01 14*

Kwasy

8

20 01 15*

Alkalia

9

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

10

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

11

20 01 21*

Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

12

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

13

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

14

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

15

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

16

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

17

20 01 29*

 

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

18

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

19

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

21

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

22

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

23

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

24

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

25

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

26

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

27

20 01 39

Tworzywa sztuczne

28

20 01 40

Metale

29

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

30

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

31

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

32

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

33

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

34

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

35

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

36

20 03 02

Odpady z targowisk

37

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

38

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

39

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

40

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

41

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

42

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

43

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

44

15 01 03

Opakowania z drewna

45

15 01 04

Opakowania z metali

46

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

47

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

48

15 01 07

Opakowania ze szkła

49

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

50

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

51

17 01 02

Gruz ceglany

52

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

53

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

54

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

55

17 01 82

Inne niewymienione odpady

56

17 02 01

Drewno

57

17 02 02

Szkło

58

17 02 03

Tworzywa sztuczne

59

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

60

17 04 02

Aluminium

61

17 04 03

Ołów

62

17 04 04

Cynk

63

17 04 05

Żelazo i stal

64

17 04 06

Cyna

65

17 04 07

Mieszaniny metali

66

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

67

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

68

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

69

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

70

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206).

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.