BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13233553
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-12-2019
Portal - Opłata śmieciowa
Deklaracja

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Od dnia 22 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na tych drukach. Nowy wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.

 

Wzór deklaracji

Artykuł 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy , uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie , że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane identyfikacje, adres zamieszkania oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne. Wzór deklaracji przewiduje samoobliczenie przez właściciela nieruchomości wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W odpowiedniej rubryce należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w kolejnej wpisać stawkę opłaty. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2015 r. Radni podjęli uchwałę nr XXIII/179/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga! W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi deklaracja zastępuje dotychczasowe umowy zawarte z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych!

Deklaracje składa właściciel nieruchomości, którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie  może być także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest w posiadaniu nieruchomości w momencie kiedy zaistniała konieczność do złożenia deklaracji, ponieważ ją wynajmuje, dzierżawi lub użycza (w tym także bezpłatnie) deklarację winien złożyć posiadacz tj. osoba, która faktycznie w danej chwili nieruchomość posiada, użytkuje i wytwarza na niej odpady. Wskazane jest dołączenie do deklaracji dokumentu będącego podstawą posiadania nieruchomości tj. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.

W przypadku zabudowy wielolokalowej ( dot. Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, prywatnych budynków wielolokalowych itd.) deklaracje składa zarządca nieruchomości.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Zmiany w deklaracji

Informujemy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, które mają szczególny wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę taką należy zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (pokój nr 7) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Dotyczy to szczególnie zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wyjazd studentów, powrót studentów do domu na okres wakacji, urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania), bądź sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywny/nieselektywny).

Druk deklaracji dostepny poniżej.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.