BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14098007
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt

z nadrukiem metodą sitodruku

 

CPV: 18.33.10.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: 15 kwietnia 2013 roku

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Szymon Krajniak - Kierownik Ref. Promocji pok. 34 tel. 061 64-41-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2013 r. w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 13.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 25 lutego 2013 r. do godz. 12.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy:

1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.24 ust1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp czyli, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 zamówienia obejmujące wykonanie (uszycie i nadruk) koszulek t-shirt o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące odszycie 4.000 sztuk koszulek.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 60010-2013 w dniu 13.02.2013 roku

ogłoszenie o zmiania ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 73508-2013 w dniu 21.02.2013 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - wykonanie poromocyjnych koszulek t-shirt [1.6 MB]
ikona
odpowiedź kolory [375 kB]
ikona
odpowiedź wielkość nadruku [892 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.