BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292358
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro


Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą

centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni

 

CPV: 32.55.23.10-3, 32.50.00.00-8, 32.52.00.00-4, 45.31.40.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2013 roku

 

Osobami do kontaków z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 61 640-41-20

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 lutego 2013 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 15 lutego 2013 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia (dostawa i montaż) cyfrowych central telefonicznych o wartości min. 80.000 złotych łącznie, w tym jednej centrali o pojemności minimum 200 NN, potwierdzonych referencjami od Zamawiających;

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. Wykonawca wykaże że dysponuje co najmniej 1 instalatorem posiadającym świadectwo autoryzowanego partnera lub autoryzowanego instalatora i doświadczeniu minimum 5 lat;

3) udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji od dnia podpisania protokołu-odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 20239-2013 w dniu 7.02.2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz centrala telefoniczna [198 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [443 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [333 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.