BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14293997
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XIX/246/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XIX/246/2013
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 1 lutego 2013 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488)

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala:


§ 1. W uchwale Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 9 otrzymuje brzmienie:
1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Z tytułu jednego zdarzenia losowego przysługuje jeden zasiłek szkolny.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane.
4. Przy ustalaniu zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
5. O zasiłek szkolny można ubiegać się składając wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
2. § 11 otrzymuje oznaczenie § 10.
3. § 12 otrzymuje oznaczenie § 11.
4. § 13 otrzymuje oznaczenie § 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.