BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14084229
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XIX/239/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.

Uchwała nr XIX/239/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 1 lutego 2013 r.

 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka.

 

Na podstawie art. 190 ust.1 pkt. 2 a, ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 176 poz. 1190, z 2011r. Nr 34 poz.172.), oraz art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej we Wrześni pana Stanisława Dominiczaka z powodu naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Września.


§ 2. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Uchwałę przesyła się Wojewodzie Wielkopolskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu oraz doręcza się zainteresowanemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 

 UZASADNIENIE


Dnia 3 października 2012 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pana Stanisława Dominiczaka na członka Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". Spółdzielnia dzierżawi od Gminy Września nieruchomość stanowiącą własność Gminy położoną w Psarach Polskich 126. Nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej - sklepu spożywczo - przemysłowego.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) osoba wybrana na radnego nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać tą działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Skoro Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, to radny Stanisław Dominiczak naruszył zakaz zawarty w przywołanym wyżej przepisie.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 176 poz. 1190, z 2011r. Nr 34 poz.172.) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności i art. 190 ust. 1 pkt 2 wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza rada w drodze uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.