BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255150
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XIX/238/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.

Uchwała nr XIX/238/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 1 lutego 2013 r.

 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka.

 

Na podstawie art. 190 ust.1 pkt 2a, ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 176 poz. 1190, z 2011r. Nr 34 poz.172.), oraz art. 24f ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej we Wrześni pana Marka Kołodziejczyka z powodu naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Września.


§ 2. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Uchwałę przesyła się Wojewodzie Wielkopolskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu oraz doręcza się zainteresowanemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 UZASADNIENIE


W dniu 1 stycznia 2009 roku Gmina Września wyraziła zgodę na przelew praw wynikających z pisma nr WGA-72243/45/2007 z 19 września 2007 r. i umowy na dzierżawę części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kolejowej, z dnia 2 stycznia 2005 r. z przeznaczeniem na punkt handlowy, stanowiący segment nr 12, 13, i 14, działka nr geod. 942, pow. ca 63 m² w ten sposób, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. w miejsce dotychczasowego dzierżawcy wszedł nowy dzierżawca pan Marek Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą FHU OMEX Marek Kołodziejczyk z siedzibą we Wrześni przy ul. Kolejowej.
Art. 24 f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się mienie gminy. Naruszenie tego zakazu skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego z mocy prawa w myśl Art. 190 ordynacji wyborczej (obowiązującej w tej kadencji) rada zobowiązana jest stwierdzić wygaśniecie mandatu radnego w drodze uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.