BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253076
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2013
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
16177_grafika
Uchwała Nr XXVII/336/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
.
16176_grafika
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
.
16168_grafika
Uchwała Nr XXVII/344/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXVII/344/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru radnego Mieczysława Małachowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1990 r. (tekst jednolity Dz.....
16167_grafika
Uchwała nr XXVII/343/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała nr XXVII/343/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru radnego Radosława Garbarka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni..
16166_grafika
Uchwała Nr XXVII/342/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXVII/342/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013....
16165_grafika
Uchwała Nr XXVII/341/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXVII/341/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. .
16164_grafika
Uchwała Nr XXVII/340/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXVII/340/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni..
16163_grafika
UCHWAŁA NR XXVII/339/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVII/339/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kryteriów wyboru ofert .
16162_grafika
UCHWAŁA NR XXVII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 30 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 (działka nr 3643/2, KW PO1F/00009566/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r. .
16161_grafika
UCHWAŁA NR XXVII/337/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 30 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVII/337/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 (działka nr 3678/46 i 3678/51, KW PO1F/00036089/2) dotychczasowemu najemcy, na kolejny okres, tj. do dnia 31 sierpnia 2015r..
16142_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/329/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/329/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
16145_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/328/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/328/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014 .
16128_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie .
16143_grafika
Uchwała nr XXVI/330/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r.
Uchwała nr XXVI/330/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miłosław.
16140_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/327/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/327/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006 - 2020.
16139_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/326/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/326/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia pomocy w zakresie dożywiania.
16137_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/325/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/325/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16136_grafika
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.
16134_grafika
Uchwała nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r.
Uchwała nr XXVI/323/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonych w Białężycach, Chociczy Małej, Grzymysławicach, Obłaczkowie. .
16133_grafika
Uchwała nr XXVI/322/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r.
Uchwała nr XXVI/322/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego .
16132_grafika
Uchwała nr XXVI/321/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2013 r.
Uchwała nr XXVI/321/2013Rady Miejskiej we Wrześniz 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie....
16131_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/320/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/320/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin..
16129_grafika
UCHWAŁA NR XXVI/320/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/320/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin..
16127_grafika
Uchwała XXVI/318/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r.
Uchwała XXVI/318/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Stanisława Dominiczaka następnego kandydata z listy wyborczej.
16126_grafika
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku z sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
.
16125_grafika
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
.
16124_grafika
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
.
16123_grafika
Uchwała nr XXVI/331/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała nr XXVI/331/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity....
16048_grafika
Uchwała Nr XXV/317/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 listopada 2013 roku
UCHWAŁA NR XXV/317/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice..
16047_grafika
Uchwała Nr XXV/316/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 listopada 2013 roku
Uchwała nr XXV/316/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej w Białężycach .
16023_grafika
Uchwała Nr XXIV/311/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku
Uchwała Nr XXIV/311/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27....
16022_grafika
Uchwała Nr XXIV/310/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku
Uchwała Nr XXIV/310/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Września.
16021_grafika
Uchwała Nr XXIV/309/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku
Uchwała Nr XXIV/309/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
16020_grafika
UCHWAŁA NR XXIV/308/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 14 listopada 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIV/308/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia, innego niż ustawowy, sposobu dokumentowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.
16019_grafika
UCHWAŁA Nr XXIV/307/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/307/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ulicy Bukowej. .
16018_grafika
Uchwała nr XXIV/306/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r.
Uchwała nr XXIV/306/2013 Rady Miejskiej we Wrześn iz 14 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej we Wrześni .
16017_grafika
Uchwała nr XXIV/305/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r.
Uchwała nr XXIV/305/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sędziwojewie.
16016_grafika
Uchwała nr XXIV/304/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r.
Uchwała nr XXIV/304/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska .
16003_grafika
Uchwała nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odp
Uchwała nr XXIV/312/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 14 listopada 2013 w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin....
15897_grafika
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich. .
15906_grafika
Uchwała Nr XXIII/302/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
Uchwała Nr XXIII/302/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach Polskich. .
15905_grafika
Uchwała nr XXIII/301/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
Uchwała nr XXIII/301/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.
15904_grafika
UCHWAŁA NR XXIII/300/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/300/2013RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września. Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.....
15903_grafika
Uchwała Nr XXIII/299/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
Uchwała Nr XXIII/299/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity....
15902_grafika
UCHWAŁA NR XXIII/298/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/298/2013Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 26 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada....
15901_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Września .
15900_grafika
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września. .
15899_grafika
UCHWAŁA NR XXIII/295/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/295/2013 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 26 września 2013 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i....
15898_grafika
UCHWAŁA NR XXIII/294/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/294/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie..
15896_grafika
Uchwała nr XXIII/292/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r.
Uchwała nr XXIII/292/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska oraz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.
15895_grafika
Uchwała nr XXIII/291/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r.
Uchwała nr XXIII/291/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Władysława Reymonta .
15894_grafika
Uchwała nr XXIII/290/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r.
Uchwała nr XXIII/290/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej .
15893_grafika
Uchwała nr XXIII/289/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r.
Uchwała nr XXIII/289/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 28 .
15892_grafika
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
.
15704_grafika
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
.
15703_grafika
Uchwała Nr XXII/287/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA NR XXII/287/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
15702_grafika
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA NR XXII/286/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .
15701_grafika
Uchwała Nr XXII/285/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
Uchwała nr XXII/285/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport....
15699_grafika
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA NR XXII/284/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w....
15698_grafika
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA NR XXII/283/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej .
15696_grafika
Uchwała Nr XXII/282/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA NR XXII/282/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej....
15695_grafika
Uchwała Nr XXII/281/2013 Rady Miejskiej we Wrześńi z dnia 26 czerwca 2013 roku
Uchwała nr XXII/281/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Spokojnej .
15694_grafika
Uchwała Nr XXII/280/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
Uchwała nr XXII/280/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 30 .
15693_grafika
Uchwała Nr XXII/279/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
Uchwała nr XXII/279/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 24 .
15692_grafika
Uchwała Nr XXII/278/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA Nr XXII/278/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. .
15691_grafika
Uchwała Nr XXII/277/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA Nr XXII/277/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. .
15600_grafika
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
.
15594_grafika
Uchwała Nr XXI/275/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
UCHWAŁA Nr XXI/275/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ....
15593_grafika
Uchwała Nr XXI/274/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
Uchwała Nr XXI/274/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i....
15592_grafika
Uchwała Nr XXI/273/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
UCHWAŁA NR XXI/273/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z 16 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. .
15591_grafika
Uchwała Nr XXI/272/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
Uchwała nr XXI/272/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego. ..
15590_grafika
Uchwała Nr XXI/271/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
Uchwała nr XXI/271/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska .
15589_grafika
Uchwała Nr XXI/270/2013 rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
UCHWAŁA NR XXI/270/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września. .
15588_grafika
Uchwała Nr XXI/269/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
Uchwała nr XXI/269/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32 .
15587_grafika
Uchwała Nr XXI/268/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 roku
Uchwała nr XXI/268/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 16 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczce .
15474_grafika
Uchwała Nr XX/267/2013
.
15473_grafika
Uchwała Nr XX/266/2013
.
15470_grafika
Uchwała Nr XX/265/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013
Uchwała Nr XX/265/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z....
15469_grafika
Uchwała Nr XX/264/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/264/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu. .
15468_grafika
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XX/263/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te....
15467_grafika
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XX/262/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez....
15466_grafika
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
Uchwała nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września .
15465_grafika
Uchwała Nr XX/260/2013 z 22 marca 2013 r.
UCHWAŁY Nr XX/260/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej. ..
15464_grafika
Uchwała Nr XX/259/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała nr XX/259/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Węgierkach..
15463_grafika
Uchwała Nr XX/258/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała nr XX/258/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie..
15462_grafika
Uchwała Nr XX/257/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała nr XX/257/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wincentego Kadłubka ...
15461_grafika
Uchwała Nr XX/256/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/256/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni..
15460_grafika
Uchwała Nr XX/255/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/255/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. ...
15459_grafika
Uchwała Nr XX/254/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/254/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. ..
15458_grafika
Uchwała Nr XX/253/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/253/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. .
15457_grafika
Uchwała Nr XX/252/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/252/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Marka Kołodziejczyka następnego kandydata z listy wyborczej .
15456_grafika
Uchwała Nr XX/251/2013 z 22 marca 2013 r.
Uchwała Nr XX/251/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Przysiudy następnego kandydata z listy wyborczej .
15359_grafika
Uchwała Nr XIX/250/2013
.
15342_grafika
Uchwała NR XIX/242/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała NR XIX/242/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej położonej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Jeziornej..
15349_grafika
Uchwała nr XIX/249/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/249/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest .
15348_grafika
UCHWAŁA NR XIX/248/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR XIX/248/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września.
15347_grafika
Uchwała nr XIX/247/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/247/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013 .
15346_grafika
UCHWAŁA NR XIX/246/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR XIX/246/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r., poz. 488).
15345_grafika
UCHWAŁA NR XIX/245/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR XIX/245/2013 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września..
15344_grafika
Uchwała NR XIX/244/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała NR XIX/244/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej .
15343_grafika
Uchwała NR XIX/243/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała NR XIX/243/2013 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zasad zarządu lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Września. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.....
15341_grafika
Uchwała nr XIX/241/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/241/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 1 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej w Goniczkach 32 gm.
15340_grafika
Uchwała nr XIX/239/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/239/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dominiczaka..
15339_grafika
Uchwała nr XIX/238/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/238/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kołodziejczyka..
15338_grafika
Uchwała nr XIX/237/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/237/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przysiudy..
15324_grafika
Uchwała nr XIX/240/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r.
Uchwała nr XIX/240/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.