BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14088900
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej wykonanie operatu szacunkowego - określenia wartości lokalu mieszkalnego wraz.z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 139,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 479,70 zł, suma punktów: 2,90 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 430,50 zł, suma punktów: 3,23 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 3,77 pkt.

4. oferta Nr 8 - Biuro Wycen Nieruchomości Robert Michalak ul. Sucharskiego 36, 63-000 Środa Wlkp.

cena ofertowa brutto: 450,00 zł, suma punktów: 3,09 pkt.

5. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 246,00 zł, suma punktów: 5,65 pkt.

6. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 307,50 zł, suma punktów: 4,52 pkt.

 

 

W części 2 dotyczącej wykonania inwentaryzacji lokali tj. inwentaryzacji lokali celem ich sprzedaży w budynku do 5 lokali oraz inwentaryzacji każdego kolejnego lokalu w budynku powyżej 5 lokali została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 79,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuj, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 430,50 zł, suma punktów: 1,84 pkt.

2. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 307,50 zł, suma punktów: 2,57 pkt.

3. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 123,00 zł, suma punktów: 6,42 pkt.

4. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 2,14 pkt.

 

 

W części 3 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości działek przeznaczonych pod drogi gminne, poszerzenia dróg gminnych oraz inne tereny publiczne (zieleń itp.) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 219,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 393,60 zł, suma punktów: 5,56 pkt.

2. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 430,50 zł, suma punktów: 5,09 pkt.

3. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 356,70 zł, suma punktów: 6,14 pkt.

4. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 307,50 zł, suma punktów: 7,12 pkt.

5. oferta Nr 11 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 393,60 zł, suma punktów: 5,56 pkt.

 

 

W części 4 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 179,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 984,00 zł, suma punktów: 1,82 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 984,00 zł, suma punktów: 1,82 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 738,00 zł, suma punktów: 2,43 pkt.

4. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 455,10 zł, suma punktów: 3,93 pkt.

 

5. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 615,00 zł, suma punktów: 2,91 pkt.

 

 

 

W części 5 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 159,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 479,70 zł, suma punktów: 3,31 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 393,60 zł, suma punktów: 4,04 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 4,31 pkt.

4. oferta Nr 8 - Biuro Wycen Nieruchomości Robert Michalak ul. Sucharskiego 36, 63-000 Środa Wlkp.

cena ofertowa brutto: 500,00 zł, suma punktów: 3,18 pkt.

5. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 209,10 zł, suma punktów: 7,60 pkt.

6. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 307,50 zł, suma punktów: 5,17 pkt.

7. oferta Nr 11 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 295,20 zł, suma punktów: 5,39 pkt.

 

 

W części 6 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z określeniem wartości dla poszczególnych udziałów oraz potwierdzenie jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 129,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 725,70 zł, suma punktów: 1,78 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 2,62 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 307,50 zł, suma punktów: 4,20 pkt.

4. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 258,30 zł, suma punktów: 4,99 pkt.

5. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 2,62 pkt.

6. oferta Nr 11 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 295,20 zł, suma punktów: 4,37 pkt.

 

 

W części 7 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej wieczystemu użytkownikowi oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 159,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 725,70 zł, suma punktów: 2,19 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 3,23 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 4,31 pkt.

4. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 209,10 zł, suma punktów: 7,60 pkt.

5. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 4,31 pkt.

6. oferta Nr 11 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 295,20 zł, suma punktów: 5,39 pkt.

 

 

W części 8 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działki) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 129,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 725,70 zł, suma punktów: 1,78 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 430,50 zł, suma punktów: 3,00 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 369,00 zł, suma punktów: 3,50 pkt.

4. oferta Nr 9 - P.P.H.U. „ARO" Józef Hryniewicki os. Piastowskie 3/26, 77-300 Człuchów

cena ofertowa brutto: 258,30 zł, suma punktów: 4,99 pkt.

5. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 2,62 pkt.

6. oferta Nr 11 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 295,20 zł, suma punktów: 4,37 pkt.

 

W części 9 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - ustalenia wzrostu wartości działki spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta urbanistyczna) została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 229,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 3 - Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. Jawna ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań

cena ofertowa brutto: 971,70 zł, suma punktów: 2,36 pkt.

2. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 4,65 pkt.

3. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 553,50 zł, suma punktów: 4,14 pkt.

4. oferta Nr 8 - Biuro Wycen Nieruchomości Robert Michalak ul. Sucharskiego 36, 63-000 Środa Wlkp.

cena ofertowa brutto: 590,00 zł, suma punktów: 3,88 pkt.

5. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 615,00 zł, suma punktów: 3,72 pkt.

 

 

W części 10 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości oraz innych opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

ZOOM Małgorzata Mijalska

ul. Rumuńska 10

62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty wynosi brutto 159,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 6 - Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 3,23 pkt.

2. oferta Nr 7 - Biuro Inżyniersko-Handlowe Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 492,00 zł, suma punktów: 3,23 pkt.

3. oferta Nr 10 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 430,50 zł, suma punktów: 3,69 pkt.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.