BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14086140
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych

 

CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie uzupełniające stanowić będzie do 20% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu zamówień poszczególnych elementów objętych zamówieniem podstawowym.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2013 roku

 

Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl Sławomir Zaworski - Informatyk UMiG Września (tel. 061 640-41-21)

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 5.000 złotych (słownie: pięć tysiący złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2013 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych o wartości min. 200.000 złotych każde potwierdzone referencjami od Zamawiających z podaniem zakresu, dat, wartości zamówienia;

2) udzielą gwarancji nie krótszej niż: zestaw komputerowy - 48 miesięcy, podzespoły - 24 miesięcy, drukarka laserowa - 36 miesięcy, tusze,tonery - 12 miesięcy o ile sprzedawca w załączniku nr 3 - oświadczenie o gwarancji nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 25314-2013 w dniu 17.01.2013 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zakup komputerów, materiałów, urzadzeń oraz akcesoriów komputerowych [361 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [201 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [207 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [198 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (4) [173 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.