BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287785
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych

Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych

 1. Postępowanie upominawcze i egzekucyjne:

 • w przypadku nieterminowej zapłaty zobowiązania podatkowego wynikającego z orzeczenia (decyzji), deklaracji lub powstającego z mocy prawa, wierzyciel wysyła do zobowiązanego upomnienie, z pouczeniem, iż w przypadku nieuregulowania należności w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej

 • po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy skierowany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity z 2012 r., poz. 1015), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.)


 1. Postępowanie zabezpieczające:

 • zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika lub majątku wspólnym w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, może zostać dokonane przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Zabezpieczenie może zostać także dokonane w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zwrotu podatku

 • w sytuacji zobowiązań powstałych poprzez doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, a także z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje „hipoteka przymusowa” na wszystkich nieruchomościach podatnika. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest: decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, o odpowiedzialności spadkobiercy, określająca wysokość zwrotu podatku, tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji.

 • jednostce samorządu terytorialnego z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwlokę od tych zaległości, a także w sytuacji zobowiązań powstałych poprzez doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 11.900 zł. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Podstawą wpisu do rejestru zastawów skarbowych jest doręczona decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, o odpowiedzialności spadkobiercy, określająca wysokość zwrotu podatku, deklaracja, jeżeli wykonane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane.

  Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. Nr 274, poz. 1618)

  Osoby odpowiedzialne:

 • Iwona Baranowska – Specjalista

 • Tel. 61 640 40 04, adres e-mail: iwona.baranowska@wrzesnia.pl

 • Paulina Bartkowiak – Specjalista

 • Tel. 61 640 40 06, adres e-mail: paulina.bartkowiak@wrzesnia.pl

 • Julita Zdziennicka – Specjalista

 • Tel. 61 640 40 07, adres e-mail: julita.zdziennicka@wrzesnia.pl

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.