BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287799
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może udzielać następujących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko bądź nazwę wnioskodawcy,

 • adres, ewentualnie numer telefonu kontaktowego,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL,

 • treść żądania wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju i wysokości podatku lub zaległości podatkowej oraz jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy,

 • uzasadnienie wniesionego żądania wraz z ewentualnymi dołączonymi dokumentami potwierdzającymi powoływane we wniosku fakty,

 • podpis składającego pismo,

 • w przypadku występowania o odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego podatnik winien wskazać termin (datę) do jakiego chce by zobowiązanie zostało odroczone,

 • w przypadku występowania o rozłożenia na raty płatności zobowiązania podatkowego pożądane jest by podatnik wskazał (zaproponował sam oceniając swe realne możliwości finansowe) ilość rat, ich wysokość i terminy płatności.

 • w przypadku ubiegania się o ulgę uznaniową przez osobę prawną bądź inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej do wniosku powinny być dołączone dokumenty finansowe obrazujące aktualną kondycję ekonomiczną podmiotu (przykładowo bilans, rachunek zysków i strat, roczne zeznanie o wysokości dochodów – PIT, itp.).

 • w przypadku ubiegania się o ulgę uznaniową przez osobę fizyczną do wniosku powinny być dołączone dokumenty finansowe obrazujące aktualną sytuację finansową i rodzinną podatnika a także wszystkich osób, które z nim prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (np. zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych zarobków, odcinki od emerytury, renty, zaświadczenia o niezdolności do pracy, zaświadczenia o posiadanym statusie osoby bezrobotnej). Osoby fizyczne powinny także określić rodzaj strukturę i wysokość ponoszonych wydatków.

 1. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych po uprzednim przedstawieniu przez niego wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

  Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

 

  Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

 

  Osoby odpowiedzialne:

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.