BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13468119
ostatnia aktualizacja BIP'u:
27-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2013
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
16199_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 325/2013
ZARZĄDZENIE nr 325/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.
16173_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 324/2013
ZARZĄDZENIE Nr 324/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2013 rok..
16172_grafika
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
ZARZĄDZENIE NR 323/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
16171_grafika
ZARZĄDZENIE NR 322/2013
Zarządzenie nr 322/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r..
16138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 321/2013
ZARZĄDZENIE Nr 321/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 320/2013
ZARZĄDZENIE Nr 320/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16112_grafika
ZARZĄDZENIE NR 319/2013
ZARZĄDZENIE NR 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00011657/4. .
16111_grafika
ZARZĄDZENIE NR 318/2013
ZARZĄDZENIE NR 318/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00011656/7..
16110_grafika
ZARZĄDZENIE NR 317/2013
ZARZĄDZENIE NR 317/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku..
16109_grafika
ZARZĄDZENIE NR 316/2013
ZARZĄDZENIE NR 316/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku. .
16098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 315/2013
ZARZĄDZENIE Nr 315/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16097_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 314/2013
ZARZĄDZENIE Nr 314/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16096_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 313/2013
ZARZĄDZENIE Nr 313/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16095_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 312/2013
Zarządzenie nr 312/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
16094_grafika
ZARZĄDZENIE NR 311/2013
ZARZĄDZENIE NR 311/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kaczanowie oznaczonej jako działka 230/21.
16093_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 310/2013
ZARZĄDZENIE Nr 310/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
16078_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 309/2013
Zarządzenie Nr 309/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10.12.2013 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok .
16077_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 308/2013
ZARZĄDZENIE Nr 308/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16076_grafika
ZARZĄDZENIE NR 307/2013
ZARZĄDZENIE NR 307/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stanisławowie stanowiącej własność Gminy Września.
16075_grafika
ZARZĄDZENIE NR 306/2013
ZARZĄDZENIE NR 306/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Goniczkach stanowiącej własność Gminy Września.
16074_grafika
ZARZĄDZENIE NR 305/2013
ZARZĄDZENIE NR 305/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność Gminy Września.
16073_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2013
.
16064_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2013
ZARZĄDZENIE Nr 303/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie: bezpłatnego użyczenia lokalu użytkowego położonego w Kleparzu 30..
16062_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 302/2013
ZARZĄDZENIE Nr 302/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2013/2014..
16063_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 301/2013
ZARZĄDZENIE Nr 301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktu niepublicznego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. .
16061_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 301/2013
ZARZĄDZENIE Nr 301Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktu niepublicznego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie....
16060_grafika
ZARZĄDZENIE NR 300/2013
ZARZĄDZENIE NR 300/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 3 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej .
16059_grafika
ZARZĄDZENIE NR 299/2013
.
16051_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2013
ZARZĄDZENIE Nr 298/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16042_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2013
ZARZĄDZENIE Nr 297/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2013
ZARZĄDZENIE Nr 296/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Września (z wyłączeniem pasa drogowego)..
16040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2013
ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2013
ZARZĄDZENIE Nr 294/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
16035_grafika
ZARZĄDZENIE NR 293/2013
ZARZĄDZENIE NR 293/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do trzeciego przetargu.
16034_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2013
ZARZĄDZENIE Nr 292/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22.11.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014.
16033_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2013
.
16028_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2013
ZARZĄDZENIE Nr 290/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
16026_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 289/2013
ZARZĄDZENIE Nr 289/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
16025_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2013
ZARZĄDZENIE Nr 288/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
16024_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2013
ZARZĄDZENIE Nr 287/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014.
16015_grafika
ZARZĄDZENIE NR 286/2013
ZARZĄDZENIE NR 286/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w piątym przetargu.
16014_grafika
ZARZĄDZENIE NR 285/2013
ZARZĄDZENIE NR 285/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu ograniczonego.
16013_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2013
ZARZĄDZENIE Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014.
16012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2013
ZARZĄDZENIE Nr 283/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2013/2014.
16011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2013
.
16006_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2013
ZARZĄDZENIE nr 281/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2014 rok.
16008_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2013
Zarządzenie nr 280/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020 .
16002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2013
ZARZĄDZENIE Nr 279/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
16001_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2013
ZARZĄDZENIE Nr 278/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15996_grafika
ZARZĄDZENIE NR 277/2013
ZARZĄDZENIE NR 277/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia1 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj.....
15995_grafika
ZARZĄDZENIE NR 276/2013
ZARZĄDZENIE NR 276/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zbycia w szóstym przetargu.
15994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/2013
ZARZĄDZENIE Nr 275/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół we Marzeninie na rok szkolny 2013/2014.
15993_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2013
ZARZĄDZENIE Nr 274/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2013
ZARZĄDZENIE Nr 273/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2013/2014.
15989_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2013
ZARZĄDZENIE Nr 272/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15988_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2013
ZARZĄDZENIE Nr 271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15987_grafika
ZARZĄDZENIE NR 270/2013
.
15976_grafika
ZARZĄDZENIE NR 269/2013
ZARZĄDZENIE NR 269/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
15975_grafika
ZARZĄDZENIE NR 268/2013
ZARZĄDZENIE NR 268/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15971_grafika
ZARZĄDZENIE NR 267/2013
ZARZĄDZENIE NR 267/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej w Psarach Małych oznaczonej numerem 37/5, o powierzchni 0,0853 ha.
15970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2013
ZARZĄDZENIE Nr 266/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2013
ZARZĄDZENIE Nr 265/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 29 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15968_grafika
ZARZĄDZENIE NR 264/2013
ZARZĄDZENIE NR 264/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2013
.
15959_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2013
ZARZĄDZENIE Nr 262/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15957_grafika
ZARZĄDZENIE NR 261/2013
ZARZĄDZENIE NR 261/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 24 października 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15955_grafika
ZARZĄDZENIE NR 260/2013
ZARZĄDZENIE NR 260/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15954_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2013
ZARZĄDZENIE Nr 259Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2013/2014. Na podstawie § 8 ramowego statutu publicznego przedszkola....
15953_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2013
.
15949_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2013
ZARZĄDZENIE Nr 257/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15948_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2013
ZARZĄDZENIE Nr 256/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014.
15945_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2013
ZARZĄDZENIE Nr 255/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15944_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2013
ZARZĄDZENIE Nr 254/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15941_grafika
ZARZĄDZENIE NR 253/2013
ZARZĄDZENIE NR 253/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w czwartym przetargu .
15940_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252/2013
ZARZĄDZENIE Nr 252/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15939_grafika
ZARZĄDZENIE NR 251/2013
ZARZĄDZENIE NR 251/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu.
15938_grafika
ZARZĄDZENIE NR 250/2013
ZARZĄDZENIE NR 250/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu .
15932_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2013
ZARZĄDZENIE Nr 249/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: wynajęcia lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni.
15931_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2013
.
15923_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2013
ZARZĄDZENIE Nr 247/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15921_grafika
ZARZĄDZENIE NR 246/2013
ZARZĄDZENIE NR 246/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 października 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do czwartego przetargu.
15915_grafika
ZARZĄDZENIE NR 245/2013
ZARZĄDZENIE NR 245/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kaczanowie stanowiącej własność Gminy Września. .
15914_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2013
ZARZĄDZENIE Nr 244/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15913_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2013
ZARZĄDZENIE Nr 243/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej: 17,00 m2, położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38..
15912_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2013
ZARZĄDZENIE Nr 242/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 października 2013 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni. .
15911_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2013
ZARZĄDZENIE Nr 241/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 października 2013r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2013 rok.
15910_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2013
ZARZĄDZENIE Nr 240/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 październik 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2013/2014.
15909_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2013
ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15908_grafika
ZARZĄDZENIE NR 238/2013
ZARZĄDZENIE Nr 238/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.
15890_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2013
ZARZĄDZENIE Nr 237/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15889_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2013
ZARZĄDZENIE Nr 236/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014. .
15887_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2013
ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli. .
15886_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2013
ZARZĄDZENIE Nr 234/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktu niepublicznego prowadzonych na terenie Gminy Września..
15885_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2013
ZARZĄDZENIE Nr 233/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym..
15884_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2013
ZARZĄDZENIE Nr 232/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2013/2014. .
15883_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2013
ZARZĄDZENIE Nr 231/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014..
15877_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
15875_grafika
ZARZĄDZENIE NR 229/2013
ZARZĄDZENIE NR 229/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 1665/1, o powierzchni 0,0347 ha..
15874_grafika
ZARZĄDZENIE NR 228/2013
ZARZĄDZENIE NR 228/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 września 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15873_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2013
ZARZĄDZENIE Nr 227/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15872_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2013
ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15871_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2013
ZARZĄDZENIE Nr 225/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2013/2014..
15869_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2013
ZARZĄDZENIE Nr 224/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15868_grafika
ZARZĄDZENIE NR 223/2013
ZARZĄDZENIE NR 223/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 4267/3, o powierzchni 0,0386 ha.
15867_grafika
ZARZĄDZENIE NR 222/2013
ZARZĄDZENIE NR 222/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 4268/2, o powierzchni 0,0458 ha.
15865_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2013
ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2013/2014.
15863_grafika
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
ZARZĄDZENIE NR 220/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wrześni .
15862_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2013
ZARZĄDZENIE Nr 219/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15861_grafika
ZARZĄDZENIE NR 218/2013
ZARZĄDZENIE NR 218/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 września 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15858_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2013
ZARZĄDZENIE Nr 217/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15857_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2013
ZARZĄDZENIE Nr 216/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15856_grafika
Zarządzenie Nr 215/2013
Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 września 2013 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
15855_grafika
ZARZĄDZENIE NR 214/2013
ZARZĄDZENIE NR 214/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 września 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15854_grafika
ZARZĄDZENIE NR 213/2013
ZARZĄDZENIE NR 213/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 września 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15853_grafika
ZARZĄDZENIE NR 212/2013
ZARZĄDZENIE NR 212/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 września 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
15846_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2013
ZARZĄDZENIE Nr 211/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15845_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2013
ZARZĄDZENIE Nr 210/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15842_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2013
ZARZĄDZENIE Nr 209/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2013/2014.
15840_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2013
ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pani Ewy Olichwer na stanowisko kierownika świetlicy. .
15839_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2013
ZARZĄDZENIE Nr 207/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Danuty Pawlak na stanowisko wicedyrektora.
15838_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2013
ZARZĄDZENIE Nr 206/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
15835_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2013
ZARZĄDZENIE Nr 205/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014. .
15834_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2013
ZARZĄDZENIE Nr 204/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni w przypadku jego nieobecności. .
15833_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2013
ZARZĄDZENIE Nr 203/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15832_grafika
ZARZĄDZENIE NR 202/2013
ZARZĄDZENIE NR 202/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych PO1F/00034717/0.
15827_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2013
ZARZĄDZENIE Nr 201/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014.
15825_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2013
ZARZĄDZENIE Nr 200/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2013/2014.
15820_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2013
ZARZĄDZENIE Nr 199/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 .
15819_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2013
ZARZĄDZENIE Nr 198/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie Panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
15817_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2013
ZARZĄDZENIE Nr 197/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15815_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2013
Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Razem możemy więcej" oraz powołania Komisji Loterii „Razem możemy więcej".
15814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2013
ZARZĄDZENIE Nr 195/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2013/2014. Na....
15813_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2013
ZARZĄDZENIE Nr 194/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni Pana Mirosława Bryka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok....
15812_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2013
ZARZĄDZENIE Nr 193/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela....
15811_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2013
ZARZĄDZENIE Nr 192/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni Panią Wiesławę Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty....
15806_grafika
ZARZĄDZENIE NR 191/2013
ZARZĄDZENIE NR 191/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15805_grafika
ZARZĄDZENIE NR 190/2013
ZARZĄDZENIE NR 190/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
15803_grafika
ZARZĄDZENIE NR 189/2013
ZARZĄDZENIE NR 189/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
15802_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2013
ZARZĄDZENIE Nr 188/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Ilony Gajdy na stanowisko wicedyrektora.
15801_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2013
ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej Pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
15799_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2013
ZARZĄDZENIE Nr 186/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15795_grafika
ZARZĄDZENIE NR 185/2013
ZARZĄDZENIE NR 185/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Koszarowej stanowiącej własność Gminy Września. .
15794_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
15793_grafika
ZARZĄDZENIA NR 183/2013
.
15788_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2013
ZARZĄDZENIE Nr 182/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie Pana Grzegorza Trocha z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok....
15787_grafika
ZARZĄDZENIE NR 181/2013
ZARZĄDZENIE NR 181/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ograniczonego.
15786_grafika
ZARZĄDZENIE NR 180/2013
ZARZĄDZENIE NR 180/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ograniczonego .
15785_grafika
ZARZĄDZENIE NR 179/2013
ZARZĄDZENIE NR 179/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drugim przetargu.
15773_grafika
ZARZĄDZENIE NR 178/2013
ZARZĄDZENIE NR 178/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zbycia w piątym przetargu .
15770_grafika
ZARZĄDZENIE NR 177/2013
ZARZĄDZENIE NR 177/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00034716/3 oraz PO1F/00034717/0.
15768_grafika
ZARZĄDZENIE NR 176/2013
ZARZĄDZENIE NR 176/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w czwartym przetargu.
15767_grafika
ZARZĄDZENIE NR 175/2013
ZARZĄDZENIE NR 175/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w trzecim przetargu .
15763_grafika
ZARZĄDZENIE NR 174/2013
ZARZĄDZENIE NR 174/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu.
15762_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2013
ZARZĄDZENIE Nr 173/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15761_grafika
ZARZĄDZENIE Nr172/2013
ZARZĄDZENIE Nr 172/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15759_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2013
ZARZĄDZENIE Nr 171/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
15758_grafika
ZARZĄDZENIE NR 170/2013
Zarządzenie nr 170/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok..
15757_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2013
ZARZĄDZENIE Nr 169/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
15755_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2013
ZARZĄDZENIE Nr 168/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
15754_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2013
ZARZĄDZENIE Nr 167/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
15745_grafika
ZARZĄDZENIE NR 166/2013
ZARZĄDZENIE NR 166/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: wyznaczenie składy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
15743_grafika
ZARZĄDZENIE NR 164/2013
ZARZĄDZENIE NR 164/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. .
15744_grafika
ZARZĄDZENIE NR 165/2013
.
15738_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2013
.
15735_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Września.
15734_grafika
ZARZĄDZENIE NR 161/2013
ZARZĄDZENIE NR 161/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00015021/5 .
15727_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2013
ZARZĄDZENIE Nr 160/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
15726_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2013
ZARZĄDZENIE Nr 159/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku Panią Sławomirę Czarnecką z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
15725_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2013
ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Elżbiety Grześkowiak na stanowisko wicedyrektora.
15722_grafika
ZARZĄDZENIE NR 157/2013
ZARZĄDZENIE NR 157/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Konopnickiej .
15716_grafika
ZARZĄDZENIE NR 156/2013
ZARZĄDZENIE NR 156/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 3 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu.
15713_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2013
ZARZĄDZENIE Nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
15712_grafika
ZARZĄDZENIE NR 154/2013
ZARZĄDZENIE NR 154/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
15711_grafika
ZARZĄDZENIE NR 153/2013
ZARZĄDZENIE NR 153/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu .
15681_grafika
ZARZĄDZENIE NR 152/2013
ZARZĄDZENIE NR 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15680_grafika
ZARZĄDZENIE NR 151/2013
ZARZĄDZENIE NR 151/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2013 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej,....
15661_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2013
ZARZĄDZENIE Nr 150/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15660_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2013
ZARZĄDZENIE Nr 149/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15659_grafika
ZARZĄDZENIE NR 148/2013
ZARZĄDZENIE NR 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Koszarowej stanowiącej własność Gminy Września.
15655_grafika
ZARZĄDZENIE NR 147/2013
ZARZĄDZENIE NR 147/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej stanowiącej własność Gminy Września.
15651_grafika
ZARZĄDZENIE NR 146/2013
ZARZĄDZENIE NR 146/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do trzeciego przetargu .
15650_grafika
ZARZĄDZENIE NR 145/2013
ZARZĄDZENIE NR 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
15649_grafika
ZARZĄDZENIE NR 144/2013
ZARZĄDZENIE NR 144/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2013 r.w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
15647_grafika
ZARZĄDZENIE NR 143/2013
ZARZĄDZENIE NR 143/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 czerwca 2013 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do....
15645_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2013
ZARZĄDZENIE Nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15644_grafika
ZARZĄDZENIE NR 141/2013
ZARZĄDZENIE NR 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
15643_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2013
ZARZĄDZENIE Nr 140/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 49,75 m2.
15641_grafika
ZARZĄDZENIE NR 139/2013
ZARZĄDZENIE NR 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu.
15640_grafika
ZARZĄDZENIE NR 138/2013
ZARZĄDZENIE NR 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie: pierwokupu działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 4211/2, o powierzchni 0,0450 ha.
15637_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2013
ZARZĄDZENIE Nr 137/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2013
ZARZĄDZENIE Nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Pani Wiesławie Filipiak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
15635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2013
ZARZĄDZENIE Nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni.
15634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2013
ZARZĄDZENIE Nr 134/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży.
15633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2013
ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Września lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
15630_grafika
ZARZĄDZENIE NR 132/2013
ZARZĄDZENIE NR 132/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu.
15629_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2013
ZARZĄDZENIE Nr 131/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 7 we Wrześni.
15628_grafika
ZARZĄDZENIE NR 130/2013
ZARZĄDZENIE NR 130 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 255 Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
15627_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2013
.
15626_grafika
Zarządzenie nr 128/2013
Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54.
15625_grafika
Zarządzenie nr 127/2013
Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9.
15624_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2013
ZARZĄDZENIE Nr 126/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż....
15606_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2013
ZARZĄDZENIE Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2012/2013..
15605_grafika
ZARZĄDZENIE NR 124/2013
ZARZĄDZENIE NR 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 maja 2013r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
15604_grafika
ZARZĄDZENIE NR 123/2013
ZARZĄDZENIE NR 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do czwartego przetargu.
15603_grafika
ZARZĄDZENIE NR 122/2013
ZARZĄDZENIE NR 122/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 22 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
15602_grafika
ZARZĄDZENIE NR 121/2013
ZARZĄDZENIE NR 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny działek położonych we Wrześni oznaczonych jako 1186/1, 1186/3, 1186/5 o łącznej pow. 0,0436 ha.
15601_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2013
ZARZĄDZENIE Nr 120/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15584_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2013
ZARZĄDZENIE Nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2013 rok..
15583_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2013
ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2012/2013..
15576_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2013
ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2013
ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.
15574_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2013
ZARZĄDZENIE Nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15568_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2013
ZARZĄDZENIE Nr 114/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2013/2014.
15567_grafika
ZARZĄDZENIE NR 113/2013
ZARZĄDZENIE NR 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu.
15566_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2013
ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Przytarskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
15565_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Szykownemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
15563_grafika
ZARZADZENIE Nr 110/2013
ZARZĄDZENIE Nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Brykowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
15562_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2013
ZARZĄDZENIE Nr 109/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie.
15561_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2013
ZARZĄDZENIE Nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej.
15560_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2013
ZARZĄDZENIE Nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
15559_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2013
ZARZĄDZENIE Nr 106/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2012/2013.
15558_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2013
.
15556_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2013
ZARZĄDZENIE Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2013/2014.
15555_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2013
ZARZĄDZENIE Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014.
15554_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2013
ZARZĄDZENIE Nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2013/2014.
15553_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2013
ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2013/2014.
15552_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2013
ZARZĄDZENIE Nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2013/2014.
15551_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2013
ZARZĄDZENIE Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2013/2014.
15550_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2013/2014.
15549_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2013
ZARZĄDZENIE Nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2013/2014.
15548_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2013
ZARZĄDZENIE Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2013/2014.
15547_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2013
ZARZĄDZENIE Nr 95/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2013/2014.
15546_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
15545_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2013
ZARZĄDZENIE Nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15544_grafika
ZARZĄDZENIE NR 92/2013
ZARZĄDZENIE NR 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 22 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15543_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2013
.
15532_grafika
ZARZĄDZENIE NR 90/2013
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Bierzglinku, stanowiącej własność Gminy Września..
15530_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2013
ZARZĄDZENIE Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15529_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2013
ZARZĄDZENIE Nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15528_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2013
ZARZĄDZENIE Nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja", ul. Zielonogórska 17, 62-300 Września.
15527_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2013
Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.2013 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dotyczących realizacji....
15526_grafika
ZARZĄDZENIE NR 85/2013
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.2013r. w sprawie procedur dotyczących realizacji projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".
15525_grafika
ZARZĄDZENIE NR 84/2013
ZARZĄDZENIE NR 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego - Jednostki Realizującej Projekt pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".
15524_grafika
ZARZĄDZENIE NR 83/2013
ZARZĄDZENIE NR 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia16.04.2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni".
15518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2013
ZARZĄDZENIE Nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15517_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2013
.
15506_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2013
ZARZĄDZENIE Nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15505_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2013
ZARZĄDZENIE Nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w Gminie Września.
15503_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2013
ZARZĄDZENIE Nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15500_grafika
ZARZĄDZENIE NR 77/2013
ZARZĄDZENIE NR 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu..
15499_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2013
ZARZĄDZENIE Nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni..
15498_grafika
ZARZĄDZENIE NR 75/2013
ZARZĄDZENIE NR 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do czwartego przetargu..
15496_grafika
ZARZĄDZENIE NR 74/2013
ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Bierzglinku stanowiącej własność Gminy Września..
15488_grafika
ZARZĄDZENIE NR 73/2013
Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
15485_grafika
ZARZĄDZENIE NR 72/2013
ZARZĄDZENIE NR 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 4260/2, o powierzchni 0,0455 ha.
15483_grafika
ZARZĄDZENIE NR 71/2013
ZARZĄDZENIE Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2012/2013.
15482_grafika
ZARZĄDZENIE NR 70/2013
ZARZĄDZENIE NR 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu .
15481_grafika
ZARZĄDZENIE NR 69/2013
Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27.03.2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie...
15480_grafika
ZARZĄDZENIE NR 68/2013
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom....
15479_grafika
ZARZĄDZENIE NR 67/2013
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
15478_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2013
ZARZĄDZENIE Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni.
15477_grafika
ZARZĄDZENIE NR 65/2013
ZARZĄDZENIE NR 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 20straganów handlowych i 3 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2013
.
15449_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2013
ZARZĄDZENIE Nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2012/2013..
15448_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2012/2013..
15447_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2013
ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15446_grafika
ZARZĄDZENIE NR 60/2013
ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drugim przetargu.
15445_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15441_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2013
ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15440_grafika
ZARZĄDZENIE NR 57/2013
ZARZĄDZENIE NR 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej w Bierzglinku oznaczonej numerem 375/13, o powierzchni 0,1375 ha.
15424_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2013
ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej, Otoczna 1, 62-302 Węgierki.
15423_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2013
ZARZĄDZENIE Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie, ul. Kaliska 1a, 62-303 Kaczanowo.
15422_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2013
ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im Dzieci Wrzesińskich, ul. Kościuszki 24, 62-300 Września.
15421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2013
ZARZĄDZENIE Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15412_grafika
ZARZĄDZENIE NR 52/2013
ZARZĄDZENIE NR 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu.
15411_grafika
ZARZĄDZENIE NR 51/2013
ZARZĄDZENIE NR 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: wydzierżawienia obiektów stanowiących stragany handlowe położone we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
15410_grafika
ZARZĄDZENIE NR 50/2013
ZARZĄDZENIE NR 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
15409_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2013
ZARZĄDZENIE Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 4 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15407_grafika
ZARZĄDZENIE NR 48/2013
ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki .
15402_grafika
ZARZĄDZENIE NR 47/2013
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 28 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do drugiego przetargu..
15398_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2013
ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15387_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2013
Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
15384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
ZARZĄDZENIE Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2012/2013.
15383_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2013
ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie: wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych na stanowisko dyrektora publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Września.
15382_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2013
ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
15381_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2013
ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
15380_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2013
ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 lutego 2013 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałamiw nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku....
15379_grafika
ZARZĄDZENIE NR 39/2013
ZARZĄDZENIE NR 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00025195/8..
15378_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2013
ZARZĄDZENIE Nr 382013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15372_grafika
ZARZĄDZENIE NR 37/2013
ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
15371_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2013
ZARZĄDZENIE Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013..
15370_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2013
ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2012/2013..
15369_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2013
ZARZĄDZENIE Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Września.
15368_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2013
Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wartości drewna na potrzeby realizacji zamówień na wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy Września.
15363_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2013
ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15353_grafika
ZARZĄDZENIE NR 31/2013
ZARZĄDZENIE NR 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu..
15352_grafika
ZARZĄDZENIE NR 30/2013
ZARZĄDZENIE NR 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ograniczonego..
15337_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2013
ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
15336_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2013
ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
15334_grafika
ZARZĄDZENIE NR 27/2013
ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: wydzierżawienia obiektów stanowiących stragany handlowe i pawilony handlowe położone we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
15333_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2013
ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2013.
15332_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2013
ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2013 .
15331_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2013
ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2012/2013.
15330_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2013
ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15329_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2013
ZARZĄDZENIE Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15328_grafika
ZARZĄDZENIE NR 21/2013
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stanisławowie stanowiącej własność Gminy Września.
15321_grafika
ZARZĄDZENIE NR 20/2013
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
15320_grafika
ZARZĄDZENIE NR 19/2013
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka 855/30..
15319_grafika
ZARZĄDZENIE NR 18/2013
ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stanisławowie stanowiącej własność Gminy Września..
15318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2013
ZARZĄDZENIE Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej: 12,10 m2, położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19 oraz lokalu użytkowego o powierzchni....
15317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2013
ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013..
15316_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2013
ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wysokości zadatku przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych..
15314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania zastępcy burmistrza Wrześni..
15303_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2013
ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: odwołania zastępcy burmistrza Wrześni.
15296_grafika
ZARZĄDZENIE NR 12/2013
ZARZĄDZENIE NR 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu .
15284_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2013
ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15283_grafika
ZARZĄDZENIE NR 10/2013
ZARZĄDZENIE NR 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu.
15282_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15281_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2013
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
15280_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2013
ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11.01.2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Rynek 20.
15274_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013
ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15273_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2013
ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15269_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2013
ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2013 r w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00025195/8.
15266_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2013
ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2013 rok.
15265_grafika
ZARZADZENIE Nr 2/2013
ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktu niepublicznego prowadzonych na terenie Gminy Września.
15264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2013
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.