BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14290037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2013 roku: część 1 - dokonywanie podziałów geodezyjnych część 2 - wznowienie granic nieruchomości, część 3 - wykonanie aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej dokonywania podziałów geodezyjnych została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Leszek Nowicki

ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto za:

a) podział działki na dwie części (wydzielenie działki) - 1.107,00 zł brutto

b) podział działki na 3 do 5 nowych działek - 369,00 zł brutto/działka

c) podział działki powyżej 5 nowych działek - 485,85 zł brutto/działka

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 95,70 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

cena oferty brutto za:

a) podział działki na dwie części (wydzielenie działki) - 1.230,00 zł brutto

b) podział działki na 3 do 5 nowych działek - 393,60 zł brutto/działka

c) podział działki powyżej 5 nowych działek - 381,30 zł brutto/działka

łączna ilość punktów: 93,13 pkt

2. oferta nr 3 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września

cena oferty brutto za:

a) podział działki na dwie części (wydzielenie działki) - 1.168,50 zł brutto

b) podział działki na 3 do 5 nowych działek - 369,00 zł brutto/działka

c) podział działki powyżej 5 nowych działek - 430,50 zł brutto/działka

łączna ilość punktów: 95,08 pkt

 

W części 2 dotyczącej wznowienia granic nieruchomości została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Wiesław Lewandowski

ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto za:

a) ustalenie przebiegu granic nieruchomości do 4 punktów granicznych - 639,60 zł brutto

b) ustalenie przebiegu granic nieruchomości powyżej 4 punktów granicznych - 116,85 zł brutto/punkt

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta nr 3 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września

a) ustalenie przebiegu granic nieruchomości do 4 punktów granicznych - 731,85 zł brutto

b) ustalenie przebiegu granic nieruchomości powyżej 4 punktów granicznych - 123,00 zł brutto/punkt

łączna ilość punktów: 90,44 pkt

2. oferta nr 4 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Leszek Nowicki ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław

a) ustalenie przebiegu granic nieruchomości do 4 punktów granicznych - 738,00 zł brutto

b) ustalenie przebiegu granic nieruchomości powyżej 4 punktów granicznych - 123,00 zł brutto/punkt

łączna ilość punktów: 90,00 pkt

 

W części 3 dotyczącej wykonania aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

DAL-MIERZ s.c.

Firma Geodezyjna Lech Chybicki - Tomasz Chybicki

Os. Rusa 64/7, 61-245 Poznań

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto za:

a) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście do 1 ha - 516,60 zł brutto

b) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście powyżej 1 ha - 246,00 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

c) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi do 1 ha - 565,80 zł brutto

d) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi powyżej 1 ha - 258,30 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 88,70 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

cena oferty brutto za:

a) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście do 1 ha - 442,80 zł brutto

b) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście powyżej 1 ha - 381,30 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

c) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi do 1 ha - 436,65 zł brutto

d) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi powyżej 1 ha - 332,10 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

łączna ilość punktów: 83,05 pkt

2. oferta nr 3 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września

cena oferty brutto za:

a) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście do 1 ha - 429,27 zł brutto

b) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście powyżej 1 ha - 369,00 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

c) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi do 1 ha - 405,90 zł brutto

d) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi powyżej 1 ha - 405,90 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

łączna ilość punktów: 82,58 pkt

3. oferta nr 4 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Leszek Nowicki ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław

a) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście do 1 ha - 429,27 zł brutto

b) aktualizacja mapy zasadniczej w mieście powyżej 1 ha - 369,00 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

c) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi do 1 ha - 405,90 zł brutto

d) aktualizacja mapy zasadniczej na wsi powyżej 1 ha - 405,90 zł brutto/ za każdy rozpoczęty hektar

łączna ilość punktów: 82,58 pkt

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.