BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464464
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki

na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Roboty budowlane:

1. wykonanie docieplenia oraz tynkowania ściany budynku odsłoniętej w rezultacie prowadzonej inwestycji,

2. zabezpieczenia przeciwpożarowego szachtów technicznych,

 

CPV: 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.33.00.00-9, 45.42.11.00-5

 

Wartość szacunkowa zamówienia: 25.250,00 zł netto

 

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49 (60-171 Poznań)

Uzasadnienie:

1/ W związku z prowadzeniem prac budowlanych dla inwestycji „Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe" została odsłonięta ściana budynku sąsiadująca z przebudowywanym budynkiem. Budynek, który stał w tym miejscu wcześniej i został rozebrany posiadał inną lokalizację niż budynek realizowany, aby zabezpieczyć elewację istniejącego budynku przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych koniecznym jest ocieplenie jej styropianem i obłożenie tynkiem mineralnym.

2/ W związku z brakiem w kosztorysie ofertowym zabudów przeciwpożarowych szachtów technicznych na poziomie stropu pomiędzy a parterem (będącym osobnymi strefami p.poż.) zachodzi konieczność ich wykonania. Przedmiotowe zabudowy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu i uzyskania decyzji pozwolenia użytkowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnienie dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 

Art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zlecenie zamówienia uzupełniającego wynika z faktu, że na etapie realizacji robót zaszła konieczność wykonania elementów dodatkowych nieuwzględnionych w dokumentacji podstawowej. Roboty uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (ocieplenia, tynkowanie, itp.). Inwestor może więc zlecić wykonanie robót uzupełniających, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość wszystkich zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 21.11.2011 roku w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 295548-2011 w dniu 19.09.2011 roku oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego (17.364,89 złotych netto) co stanowi 1,14 % wartości dla przewidzianych zamówień uzupełniających (1.519.632,63 złotych netto). Zamawiający zleci wykonanie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.