BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298815
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XVII/231/2012


Uchwała Nr XVII/231/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września
na lata 2013 - 2035

 


Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2013 - 2035 obejmującą:
1)dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5.
Traci moc uchwała Nr X/131/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.